{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600545", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vijf visies over kringlooplandbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vijf-visies-over-kringlooplandbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600545, "identifier": "mediaitem_600545", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vijf-visies-over-kringlooplandbouw-1.htm", "title": "Vijf visies over kringlooplandbouw", "lead": "Nederland moet koploper worden in kringlooplandbouw vindt landbouwminister Carola Schouten. Maar hoe doe je dat? Wat betekent Kringloop landbouw voor akkerbouw, veehouderij of bodem? Vijf Wageningse experts geven hun visie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/f/d/cid600545_shutterstock_256583308_gras_wortels.jpg", "width": 893, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-12T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De bodem vormt de basis van kringlooplandbouw. Organische stof vorm de kern van bodemkwaliteit, zegt Lijbert Brussaard, emeritus hoogleraar Bodembiologie in een artikel in Resource<\/a>. Een bodem die veel organische stof bevat, kan veel beter water opnemen en is beter bestand tegen droogte. Ook kan zo’n bodem meer stikstof en mineralen vasthouden, hij biedt een rijker bodemleven en draagt bij aan gezonde gewassen.<\/p>

Bodem<\/h2>

Akkerbouwers moeten zich dus meer richten op die bodem door meer granen te telen, niet-kerende grondbewerking toe te passen in plaats van ploegen. En als je als akkerbouw met veehouders samenwerkt, kun je zorgen dat organische mest beter benutten. Het is beter vaste mest te gebruiken. Daarnaast moet de landbouw fossiel grondstoffen uitbannen<\/p>

Reststromen<\/h2>

Hoogleraar Imke de Boer, Dierlijke Productiesystemen, pleit ervoor dieren meer te voeren met reststromen. In haar food systems approach worden de hoeveelheid productiedieren beperkt. Akkerbouwland wordt gebruikt voor productie van plantaardig voedsel voor de mens en grasland voor de productie van veevoer. Een probleem is nog wel, zo zegt ze, dat veel afvalproducten in de voedselketen niet in veevoer verwerkt mogen worden. De Boer verzekert dat veel voedselafval veilig is voor varkens als je het goed verhit.<\/p>

Vlinderbloemigen<\/h2>

Martin van Ittersum, hoogleraar Plantaardige Productiesystemen denkt aan een landbouwsysteem zonder externe input van nutriënten als kunstmest. Hij ziet mogelijkheden om resten van vlinderbloemigen, planten die stikstof binden, terug te geven aan het land. Maar hij merkt wel op dat volledige circulariteit voor stikstof niet mogelijk lijkt. Je moet de reststromen vooral gebruiken om de bodemkwaliteit te verbeteren.<\/p>

Mest<\/h2>

Het verminderen van de import en export van mest staat centraal in de ideeën van Oene Oenema, buitengewoon hoogleraar Nutriëntenmanagement. Mest wordt in plaats van een afvalproduct een waardevolle grondstof. Nu wordt een kwart van de mest nog uitgevoerd. Zouden we kunstmest uitbannen dan neemt de behoefte aan dierlijke mest toe. Daarnaast zullen we meer veevoer zelf moeten produceren, nedersoja bijvoorbeeld. Maar dat is wel duurder. Toch denkt hij hij dat overgaan naar een landbouw een landbouw met een kleinere import van veevoer en meer verbouw van veevoer in Nederland,<\/p>

Prijzen<\/h2>

Econoom Krijn Poppe denkt dat je de kringloop moet stimuleren via de prijzen in de economie. Door goedkoop kunstmest is voedsel goedkoop geworden. Hij legt uit dat veel grondstoffen en afvalstoffen verkeerd geprijsd zijn. Het is daarom nodig voor veel landbouwproducten nieuwe kostprijzen te berekenen, prijzen die rekening houden met duurzaamheidsapsecten. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18890649, "identifier": "element_18890649", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Hoe sluiten we de kringlopen?: vijf experts geven invulling aan landbouwvisie regering<\/a>, artikel Resource, oktober 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw<\/a>, Visie LNV, september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Kringlooplandbouw<\/a>, Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18890654, "identifier": "element_18890654", "type": "text", "title": "Kringlooplandbouw, dossier Groen Kennisnet", "url": "", "html": "" } , { "id": 18890656, "identifier": "element_18890656", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kringlooplandbouw.nl<\/a> website", "indentlevel": 0 }, { "item": " Kringlooplandbouw: een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouw<\/a>, Longread Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Minister Schouten: Kringlooplandbouw is de toekomst<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "CO₂ opslag in de grasbodem<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juli 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Soja van eigen bodem<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kringlooplandbouw is hard nodig, maar hoe?<\/a> nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2016", "indentlevel": 0 } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }