{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601508", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vijf tips voor variabel spuiten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vijf-tips-voor-variabel-spuiten-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601508, "identifier": "mediaitem_601508", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vijf-tips-voor-variabel-spuiten-1.htm", "title": "Vijf tips voor variabel spuiten", "lead": "Met precisielandbouw kun je besparen op gewasbeschermingsmiddelen door heel gericht te spuiten: plaatsspecifiek of met een variabele dosering. In een video geeft onderzoeker Koen van Boheemen vijf tips voor variabel spuiten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/6/d/cid601508_still_youTube_precisielandbouw.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De eerste tip is dat je je moet verdiepen in de eigenschappen van het middel. Is het wel geschikt voor een plaatsspecifieke bespuiting of een variabele dosering, of een combinatie van die twee?  <\/p>

Datagebruik<\/h2>

Voor een variabele bespuiting is het noodzakelijk dat een aantal specifieke technieken heel goed samenwerken. Zo moeten de GPS en de spuitcomputer er samen voor zorgen dat de taakkaart juist wordt uitgevoerd op je perceel. Om die apparaten met elkaar te laten communiceren, zijn vaak unlock-codes nodig. Het beste is om dit een keer te testen met een tank water op een rustig moment. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De derde tip gaat over datagebruik. Je kunt gewasdata of bodemdata gebruiken. Gewasdata moeten zo recent mogelijk zijn. Bodemdata verzamel je op het moment dat de omstandigheden hiervoor geschikt zijn. <\/p>

Proefvak<\/h2>

Zorg voor goede taakkaarten. De informatie van een gewas of perceel middelen moet worden omgezet in een taakkaart. Je kunt zelf taakkaarten maken met hulp van online beschikbare rekentools. <\/p>

Als laatste raadt Van Boheemen aan een proefvak of testvak in je perceel aan te leggen om te kijken of het variabel spuiten ook de gewenste resultaten oplevert. In dit testvlak spuit je de standaardosering zonder variabele toepassing. <\/p>

Dashboards NPPL<\/h2>

Omdat veel boeren meer willen weten over pricisiespuiten, heeft de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) een set digitale dashboards over precisiespuiten gelanceerd: variabel doseren bodemherbiciden<\/a>, variabel doseren fungiciden<\/a> en variabel loofdoden<\/a>.<\/p>" } , { "id": 18919478, "identifier": "element_18919478", "type": "text", "title": "NPPL dashboard precisiespuiten", "url": "https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/dashboard/precisiespuiten/", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Still YouTube)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18919482, "identifier": "element_18919482", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Vijf tips voor variabel spuiten<\/a> video NPPL juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vlog #1 Mischa: loofdoden met behulp van een taakkaart<\/a>, Nationale Proeftuin Precisielandbouw 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plaatsspecifiek spuiten, ploegen en bemesten<\/a>, Cosun Magazine 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kleine stapjes richting precisielandbouw<\/a>, artikel Greenity 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Modellen en beslisregels voor variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen op basis van variatie in bodem en gewas<\/a>, rapport Wageningen Plant Research 2013", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18919489, "identifier": "element_18919489", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Nationale Proeftuin Precisie Landbouw<\/a>, Website", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘Fantastische besparing door variabele dosering’<\/a> NPPL 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wiki Preciselandbouw<\/a> Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dashboard precisiespuiten<\/a>, NPPL", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18919495, "identifier": "element_18919495", "type": "text", "title": "Dossier Smart farming", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18919497", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601271", "title": "Nationale agenda moet bredere toepassing van precisielandbouw bevorderen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nationale-agenda-moet-bredere-toepassing-van-precisielandbouw-bevorderen-1.htm" }, "lead": "Precisielandbouw kan de landbouwsector ondersteunen in de transitie naar duurzame productiesystemen. De verwachtingen zijn hoog, maar in de praktijk blijkt dat toepassingen achterblijven. In de Nationale Agenda Precisielandbouw zijn knelpunten geïnventariseerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/f/0/cid601271_shutterstock_47357716_NL_Flevoland-akkerbouw.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24", "gkn_precisielandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601125", "title": "Precisielandbouw in de bollenteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Precisielandbouw-in-de-bollenteelt-1.htm" }, "lead": "Drie bollentelers doen ervaring op met precisielandbouw. Ze richten zich op plaatsspecifieke gewasbescherming (zodat er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn) of precisiebemesting. Er zijn dus mogelijkheden, maar praktijktoepassingen zijn nog beperkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/6/8/cid601125_161962496.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601031", "title": "Precisielandbouw 2.0: kennis voor praktijk en onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Precisielandbouw-2.0-kennis-voor-praktijk-en-onderwijs-1.htm" }, "lead": "In een vierjarig onderzoeksprogramma Precisielandbouw 2.0 werkten bedrijven en organisaties samen om precisielandbouw te versnellen. Er zijn nieuwe praktijktoepassingen ontwikkeld en er is nieuw lesmateriaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/5/cid601031_dji-4204801_640.jpg", "width": 640, "height": 371, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600649", "title": "Onderwijsspecial over precisielandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderwijsspecial-over-precisielandbouw-1.htm" }, "lead": "Vakblad de Boerderij heeft in een special gemaakt voor het groene onderwijs over precisielandbouw. Hierin onder meer een interview met minister Carola Schouten, verhalen uit de praktijk, achtergronden over duurzame manieren van boeren en interviews met studenten uit groen onderwijs. De uitgave is gemaakt door de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/d/cid600649_drone-2327580_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-16T09:58+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_precisielandbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }