{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601329", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vier video-essays Natuurinclusieve landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vier-video-essays-Natuurinclusieve-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601329, "identifier": "mediaitem_601329", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vier-video-essays-Natuurinclusieve-landbouw-1.htm", "title": "Vier video-essays Natuurinclusieve landbouw", "lead": "De inzendingen voor de prijsvraag voor video-essay Natuurinclusieve landbouw hebben een aantal mooie filmpjes opgeleverd. Twee meer projectmatige filmpjes gaan over de stadsboerderij Almere en de Midwolder Bouten. Daarnaast kregen ook kruidenrijke graslanden en weidevogelbeheer op een gangbaar intensief bedrijf het podium.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/e/cid601329_video_essays_still_youtube.JPG", "width": 1432, "height": 939, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-28T13:52+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het EU-project Greener Future for Young Farmers organiseert drie prijsvragen voor docenten en studenten in groen onderwijs: een fotowedstrijd, een prijsvraag voor een video-essay of voor de beste ingeblikte les met een natuurinclusief thema. <\/p>

Voor de inzending van een video-essay was de opdracht: maak een filmpje van maximaal 4 minuten waarin je jouw visie op natuurinclusieve landbouw weergeeft. Dit kan gaan over de maatregelen die je aanspreken, mogelijkheden die je zie voor de landbouwbedrijven maar ook belemmeringen die je ziet of ervaart.<\/p>

Er waren vier inzendingen. De gedeelde eerste plaats voor het video-essay gaat naar Sabina Luesink en Wieke Marije Bakker. De gedeelde tweede plaats gaat naar Jop Gerrits en David Spaan.<\/p>

Inzendingen<\/h2>

Sabrina Luesink - Aeres Emmeloord, Toegepaste Biologie 2E4-3<\/strong>
In dit filmpje laat ik mijn visie over natuurinclusieve landbouw zien.
Ik ga 2 weilanden met elkaar vergelijken. De ene boer boert biologisch, en de andere boer werkt via het gangbare landbouwsysteem. Daaruit trek ik een conclusie wat ik de beste manier vind.
<\/p>" } , { "type": "text", "html": "Jop Gerrits - Management van de Leefomgeving, Van Hall Larenstein Leeuwarden<\/strong>
Op de Midwolder Bouten wordt 60 hectare landbouwgrond aan natuurinclusieve maatregelen besteed. Deze maatregelen richten zich op de inpasbaarheid binnen de gangbare landbouw om daarmee andere agrariërs te inspireren. Hierbij zijn verschillende onderwijsinstellingen betrokken en is er een breed draagvlak gecreëerd.
<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Wieke Marije Bakker - Agrarisch ondernemerschap dier-veehouderij<\/strong>
Samenwerken en gebieden vergroten met verhoogd waterpeil is essentieel om de weidevogels in stand te kunnen houden. Het maakt niet uit of je gangbaar bent of biologisch als je maar passie en beleving voor weidevogels hebt. Op ons bedrijf kunnen we ook niet alle weidelanden in zetten voor de vogels, maar hanteren we op een groot deel van ons gebied toch uitgestelde maaidatum ook al brengt dit minder op. Opbrengstmaximalisatie staat niet op de eerste plaats maar weidevogelbeheer staat centraal. Ik kan me niet een leven als boerin voorstellen zonder weidevogels, dan zou het landschap wel erg stil worden.
<\/p>" } , { "type": "text", "html": "


David Spaans - Toegepaste Biologie, Aeres Almere<\/strong>
Stadsboerderij Almere is een duurzame onderneming die natuur inclusieve landbouw hoog in het vaandel heeft staan. Onder andere door de akkers uitsluitend met mest uit de potstal te bewerken is de bodem van zeer hoge kwaliteit, wat resulteert in een stabiel ecologisch evenwicht op het land.\"
<\/p>" } , { "type": "text", "html": "<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914008, "identifier": "element_18914008", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Video-essay Natuurinclusieve landbouw Sabrina Luesink<\/a> - Aeres Emmeloord", "indentlevel": 0 }, { "item": "Video-essay Natuurinclusieve landbouw Jop Gerrits<\/a>, Van Hall Larenstein Leeuwarden", "indentlevel": 0 }, { "item": "Video-essay Natuurinclusieve landbouw, Weidevogels, Wieke Marije Bakker<\/a> Aeres Hogeschool", "indentlevel": 0 }, { "item": "Video-essay Natuurinclusieve landbouw Stadsboerderij Almere, David Spaans<\/a> Aeres Almere", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914014, "identifier": "element_18914014", "type": "text", "title": "Portal Natuurinclusieve Landbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18914016", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601137", "title": "Winnaars fotowedstrijd 'Natuur op het agrarisch bedrijf'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Winnaars-fotowedstrijd-Natuur-op-het-agrarisch-bedrijf-1.htm" }, "lead": "De deelnemers aan de fotowedstrijd Natuur op het agrarisch bedrijf lieten zich niet beperken door de Coronacrisis. Met foto’s uit Nederland maar ook van stagebedrijven in bijvoorbeeld Australië was de verscheidenheid groot.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/b/cid601137_david_spaans_1.jpg", "width": 1372, "height": 915, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-28T15:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601257", "title": "De beste ‘ingeblikte les’ met een natuurinclusief thema", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-beste-ingeblikte-les-met-een-natuurinclusief-thema-1.htm" }, "lead": "De inzendingen voor de beste ingeblikte les natuurinclusieve landbouw hebben vijf resultaten opgeleverd. Voor het mbo werd de les over natuurinclusieve melkveehouderij van Jaco Makkenze als beste beoordeeld. Voor het hbo heeft Sigrid Dassen een zeer complete les over natuurinclusieve landbouw ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/8/4/cid601257_pasture-3845486_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-28T14:19+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601514", "title": "Drie prijsvragen Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drie-prijsvragen-Natuurinclusieve-landbouw-in-het-onderwijs-1.htm" }, "lead": "Het EU-project Greener Future for Young Farmers organiseert drie prijsvragen voor docenten en studenten in groen onderwijs: een fotowedstrijd, een prijsvraag voor een video-essay of voor de beste ingeblikte les met een natuurinclusief thema.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/e/e/cid601514_H8T5D7_Copyright_Mandy_Eltink.jpg", "width": 862, "height": 575, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-20T11:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }