{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601254", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Video's en presentaties webinar natuurinclusieve landbouw beschikbaar", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Videos-en-presentaties-webinar-natuurinclusieve-landbouw-beschikbaar-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601254, "identifier": "mediaitem_601254", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Videos-en-presentaties-webinar-natuurinclusieve-landbouw-beschikbaar-1.htm", "title": "Video's en presentaties webinar natuurinclusieve landbouw beschikbaar", "lead": "Op dinsdag 19 mei organiseerde het EU-project ‘Greener Future for Young Farmers’ een webinar met korte lessen over natuurinclusieve landbouw. De video's en presentaties zijn beschikbaar op Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/4/cid601254_shutterstock_12496027_laptop_akker.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-20T10:08+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het programma van het webinar die het EU-project ‘Greener Future for Young Farmers’ op 19 mei organiseerde, is gebaseerd op de in april geplande maar geannuleerde onderwijsdagen natuurinclusieve landbouw. Na een inleiding werd tijdens het webinar aandacht besteed aan onderwerpen als bodembeheer, kruidenrijk grasland, weidevogelbeheer en insecten op het boerenland. De video's en presentaties van de webinar zijn beschikbaar via de portal Natuurinclusieve landbouw op Groen Kennisnet.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Bodembeheer<\/h2>

Na een introductievideo van Ralph Smits van Vogelbescherming Nederland legde Anne van Doorn van Wageningen University & Research in haar bijdrage<\/a> uit wat natuurinclusieve landbouw is en waarom het zo belangrijk is om hiermee aan de slag te gaan. Ook gaat ze in op de verschillende niveaus van natuurinclusieve landbouw.<\/p>

Hans Hofland van Holag gaat in een video in op bodembeheer. In zijn bijdrage<\/a> vertelt hij over de kennis die nog mist als het om de bodem gaat en wat er nodig is in het onderwijs om deze belangrijke kennis en inzichten ingebed te krijgen.<\/p>

Kruidenrijk grasland<\/h2>

Anne Jansma van Hogeschool Van Hall Larenstein gaat in vier video's uitvoerig in op kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland is belangrijk voor biodiversiteit, maar ook voor koegezondheid. Hij laat zien wat resultaten zijn van meerjarig onderzoek naar kruidenrijk grasland op de gezondheid van koeien en wat resultaten zijn als je kruidenrijk grasland vergelijkt met intensief beheerd grasland. Uiteraard komen adviezen voor aanleg en beheer van kruidenrijk grasland ook aan bod.<\/p>

Weidevogels<\/h2>

Beheermaatregelen in grasland zijn ook belangrijk voor de bescherming van weidevogels. Astrid Manhoudt van Hogeschool van Hall Larenstein gaat in twee video's in op het belang van weidevogels en welke beheermaatregelen je in het boerenland kunt uitvoeren.

Binnen natuurinclusieve landouw kun je op meer fronten werken aan verbetering van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door te denken aan de insecten. Omdat de insectenbiodiversiteit sterk onder druk staat, maken Kars Veling en Anthonie Stip van de Vlinderstichting in hun bijdrage duidelijk hoe je de insectenstand in het boerenland kunt meten.<\/p>" } , { "id": 18911751, "identifier": "element_18911751", "type": "text", "title": "Video's en presentaties van het webinar", "url": "", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18911755, "identifier": "element_18911755", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": " Alle video's en presentaties van het webinar Natuurinclusieve landbouw<\/a>", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18911758, "identifier": "element_18911758", "type": "text", "title": "Webinar Natuurinclusieve Landabouw", "url": "", "html": "" } , { "id": 18911760, "identifier": "element_18911760", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Natuurinclusieve landbouw, portal Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Digitaal leermateriaal Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18911764", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600778", "title": "Docenten willen aan de slag met natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Docenten-willen-aan-de-slag-met-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "Natuurinclusieve landbouw leeft in het onderwijs. Tijdens een drukbezochte onderwijsdag – de tweede dag van een tweedaags congres over natuurinclusieve landbouw – maakten docenten kennis met diverse aspecten van natuurinclusieve landbouw. Docenten willen aan de slag met het thema. Er is vooral behoefte aan lesmateriaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/c/cid600778_Greener_Future-3_lr.jpg", "width": 1095, "height": 730, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-17T10:18+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_groenpact", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601316", "title": "Tienpuntenplan voor natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tienpuntenplan-voor-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "Het is hoog tijd om de landbouw te veranderen zegt scheidend voorzitter Sjaak Hoogendoorn van Agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken. Hij presenteert een tienpuntenplan voor transitie van de landbouw, met aandacht voor onder meer een nieuw wettelijk kader, een transitiefonds en kennisdeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/3/cid601316_126029988.jpg", "width": 511, "height": 368, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601486", "title": "Special natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Special-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "Vakblad Natuur Bos Landschap besteedt in een special aandacht aan natuurinclusieve landbouw. Verschillende aspecten komen aan bod. Wat is natuurinclusieve landbouw? Hoe werkt het? En wordt de natuur er mee geholpen?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/1/cid601486_northern-lapwing-4200013_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }