{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601323", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Videoreeks over de korte keten ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Videoreeks-over-de-korte-keten-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601323, "identifier": "mediaitem_601323", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Videoreeks-over-de-korte-keten-1.htm", "title": "Videoreeks over de korte keten", "lead": "Landbouwminister Carola Schouten wil de waardering voor streek- en regioproducten vergroten en de afzet ervan bevorderen. In vier videoregistraties laat de Nationale Handelsmissie Korte Keten zien hoe ondernemers werken aan korte ketens.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/5/5/cid601323_Web%252072%2520DPI-shutterstock_362633309_biogas_koe.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-01T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dier", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Deze videoregistraties, die Froukje Jansen in opdracht van het ministerie van LNV maakte, maken deel uit van de serie ‘Dichtbij boert beter’. De serie is een onderdeel van een speciale handelsmissie met als doel streekproducten bekender te maken en korte voedselketens te stimuleren. <\/p>

Korte keten<\/strong><\/h2>

In de landbouwsector is een omslag gaande naar kortere ketens, nieuwe verdienmodellen en meer ruimte om te investeren. Een korte keten is een korte verbinding tussen de boer en de consument. Een boerderijwinkel of een groentepakket dat je direct bij de boer haalt, zijn voorbeelden van korte ketens. Korte keten leiden tot minder transport, en dus minder CO₂ -uitstoot, en een eerlijkere prijs voor de producent.<\/p>

Dichtbij boert beter<\/strong><\/h2>

De videoserie ‘Dichtbij boert beter’ laat zien hoe de boer minder afhankelijk wordt van marktontwikkelingen, hoe producenten waarde toevoegen aan de omgeving en hoe de korte keten kan helpen de ambities voor kringlooplandbouw te realiseren.<\/p>

Keten van Morgen<\/strong><\/h2>

In de eerste aflevering ‘de Keten van Morgen’<\/a> gaat Froukje Jansen op bezoek bij nieuwe veelbelovende intiatieven die een samenwerking aangaan met het oog op de toekomst. Zo gaat ze langs bij Jos Bolk, veehouder en aangesloten bij het Gelderse Oregional<\/a>, een samenwerkingsverband van boerenbedrijven die in de regio Nijmegen levert aan horeca en instellingen. Bolk zegt in de video dat dat op deze manier de transportkilometers beperkt worden. Niet alleen het vlees is regionaal, ook de voeding van de koeien wordt lokaal geproduceerd. <\/p>

Het voordeel van het samenwerken tussen de ondernemers binnen Oregional is dat je een totaalpakket levert. Horecazaken zitten niet te wachten op één stukje vlees of een aardappel. Ook geeft Bolk aan dat het een stukje ontzorging is. Hij hoeft niet zelf op stap naar tien horecazaken. Dat doet oregional voor hem. Op deze manier kan hij zich bezighouden met natuur, natuurontwikkeling, dieren en zijn bedrijf. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

De Cirkel is Rond<\/strong><\/h2>

In de tweede aflevering ‘De Cirkel is Rond’<\/a> gaan de videomakers op bezoek bij initiatieven waarbij de keten niet alleen korter wordt, maar ook zoveel mogelijk circulair. Je ziet hoe reststromen slim kunnen worden ingezet in de regio. Zo gaan ze op bezoek bij Johan Leenders, een akkerbouwer en pluimveehouder die een speciale kringloopkip houdt. <\/p>

Leenders begon als experiment de afgekeurde resten van de akkerbouw aan zijn kippen te voeren. De kippenpoten kleurde oranje. Zo werd de oranjehoen<\/a> geboren. Vanuit de hele wereld is er nu belangstelling voor de productie van de oranjehoen. De mest van de oranjehoen kan vervolgens weer gebruikt worden voor de akkerbouw. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Boer en Buurt<\/h2>

In aflevering drie staat de samenwerking tussen stad en platteland centraal.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Made & Cooked<\/h2>

In Made & Cooked gaat het over meer waardering van onze streekproducten.<\/p>" } , { "id": 18913818, "identifier": "element_18913818", "type": "text", "title": "Youtube kanaal ministerie LNV", "url": "https://www.youtube.com/channel/UCzrdI5Moz1-rqIeKoV_XxwA/videos", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18913822, "identifier": "element_18913822", "type": "list", "title": "Videoreeks ‘Dichtbij boert beter’", "url": "", "items": [ { "item": "Aflevering 1: De keten van morgen<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aflevering 2: De Cirkel is Rond<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aflevering 3: Boer en buurt<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aflevering 4: Made & Cooked in Holland<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18913828, "identifier": "element_18913828", "type": "text", "title": "Nationale Handelsmissie 'Korte Keten'", "url": "https://www.platformkringlooplandbouw.nl/initiatieven-en-inspiratie/thema-korte-ketens", "html": "" } , { "id": 18913830, "identifier": "element_18913830", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Extra steun voor streek- en regioproducten<\/a>, website LNV", "indentlevel": 0 }, { "item": "Via de Oranjehoen op weg naar de perfecte kringloopkip <\/a> Platform Kringlooplandbouw", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18913834", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601275", "title": "Voor natuurinclusieve landbouw is aanpassing regelgeving nodig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voor-natuurinclusieve-landbouw-is-aanpassing-regelgeving-nodig-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse overheid wil dat de landbouw duurzamer wordt. Maar veel boeren en tuinders ervaren bij een omschakeling naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering financiële belemmering en belemmerende regelgeving. In een rapport komt CLM met aanbevelingen voor de overheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/2/cid601275_cows-4606683_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601443", "title": "Minister: betere kennisontsluiting met Groen Kennisnet voor boeren en tuinders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-betere-kennisontsluiting-met-Groen-Kennisnet-voor-boeren-en-tuinders-1.htm" }, "lead": "Boeren en tuinders maken al flinke stappen in de omslag naar kringlooplandbouw, schrijft minister Carola Schouten. Om ondernemers te helpen wil ze investeren in betere kennisontsluiting, ontwikkeling van cursussen en scholing, aldus haar kamerbrief over innovatie op het boerenerf. Groen Kennisnet krijgt een rol als landelijk digitaal kennisplatform.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/6/cid601443_shutterstock_37701736_boeren_korenveld.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-03T16:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_lectoraat", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_voeding", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601393", "title": "Kringlooplandbouw vraagt praktische stappen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-vraagt-praktische-stappen-1.htm" }, "lead": "Minister Schouten introduceerde twee jaar geleden ‘kringlooplandbouw’. Een toekomstbeeld voor een duurzame landbouw in Nederland. De werkelijkheid is weerbarstig. Onder boeren is het vertrouwen in kringlooplandbouw afgelopen tijd verminderd. In de aanloop naar de verkiezingen zal het debat over de toekomst van de landbouw weer in alle hevigheid gevoerd worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/1/cid601393_JB19-0628-7007_1500%2520px%2520120%2520dpi.jpg", "width": 1000, "height": 673, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-16T11:43+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "2026-09-16T11:43+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "news_pv", "kringlooplandbouw_circularagriculture", "dairy_cattle" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601339", "title": "2 miljard voor een weerbare landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/2-miljard-voor-een-weerbare-landbouw-1.htm" }, "lead": "Met een begroting van 2 miljard wil het ministerie van LNV werken aan een weerbare en duurzame landbouw. Er is geld uitgetrokken voor onder meer de aanpak van de stikstofproblematiek, versterking van de marktpositie van boeren en voor kennisontwikkeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/2/e/cid601339_money_bank_note_euro_banknote_paper_money_bill_many_stack-680082.jpg%2521d.jpg", "width": 1200, "height": 798, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-16T13:43+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_eiwittransitie", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601437", "title": "Lesmateriaal over kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lesmateriaal-over-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse landbouw moet de omslag maken naar kringlooplandbouw. Maar hoe doe je dat? Hoe werk je aan verduurzaming op het melkveebedrijf? Of hoe teel je eiwitrijke gewassen? Voor het onderwijs is lesmateriaal beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/3/cid601437_veeteelt_ef032312_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }