{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601658", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Video stikstof telen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Video-stikstof-telen-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601658, "identifier": "mediaitem_601658", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Video-stikstof-telen-2.htm", "title": "Video stikstof telen", "lead": "Hoever kun je komen met uitsluitend gebruik van stikstof die gewonnen is met vlinderbloemigen? Het onderzoek in het project 'Stikstof Telen laat zien dat stikstofbinding op het eigen akkerbouwbedrijf heel goed mogelijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/d/cid601658_still_stikstof_telen.jpg", "width": 1284, "height": 759, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-10T09:42+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-27T13:10+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stikstof Telen", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Multifuntionele Landbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

(Bron Beter Bodembeheer<\/a>)<\/p>

Een onderdeel van de PPS Beter Bodembeheer is het project Stikstof Telen wat werd uitgevoerd door Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA). Vanuit dit project is onlangs een video uitgebracht waarin de vraag ‘Hoever kun je komen met uitsluitend gebruik van stikstof die gewonnen is met vlinderbloemigen’ centraal staat. <\/p>

Circulair akkerbouwsysteem<\/h2>

In het project Stikstof Telen<\/a> wordt een natuurinclusief en circulair akkerbouwsysteem ontwikkeld en overdraagbaar gemaakt met maximale inzet van natuurlijke processen en resulterend in minimale (milieu) verliezen en marktconforme opbrengsten. Stikstofbinding op het bedrijf vormt de basis, gecombineerd met bodemontsluiting, biodiversiteit en gesloten kringlopen.<\/p>

Op proefboerderij Kollumerwaard van SPNA ligt sinds 2012 het proefveld Planty Organic. Op dit veld werd uitgezocht hoe ver je kunt komen door zelf stikstof te winnen. Het onderzoek heeft tot nu toe aangetoond dat stikstofbinding op het eigen akkerbouwbedrijf heel goed mogelijk is.<\/p>

<\/p>

(Bron foto: Still YouTube)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_19306833", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Stikstof telen voortgang 2020 rapport Louis Bolk-Instituut 2021", "link_url": "https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer/show/Video-stikstof-telen.htm" } } , { "identifier": "element_19306835", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Planty Organic : beknopte evaluatie 2012-2019", "link_url": "https://www.spna.nl/projecten/stikstof-telen/" } } , { "identifier": "element_19306840", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": ["2292169"]} } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_19306865", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Project Stikstof Telen, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw SPNA", "link_url": "https://www.spna.nl/projecten/stikstof-telen/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }