{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601800", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Verwaarden van mest: een vergelijking", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verwaarden-van-mest-een-vergelijking-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601800, "identifier": "mediaitem_601800", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verwaarden-van-mest-een-vergelijking-1.htm", "title": "Verwaarden van mest: een vergelijking", "lead": "In een onlangs verschenen rapport van Wageningen Livestock Research nemen de onderzoekers een aantal manieren van mestverwaarding onder de loep. Uit een selectie van 66 technieken komen een aantal perspectiefvolle oplossingen voor mestverwerking naar voren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/1/d/cid601800_webimage-BCDE3B7F-9807-48CE-821E159906486EF3.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In januari 2021 publiceerde Wageningen Livestock Research een uitgebreide inventarisatie<\/a> van de bestaande en nieuwe technologieën voor het verwaarden van mest. Hierbij is vooral gekeken naar de knelpunten voor de implementatie, het vertrouwen in de techniek, de kwaliteit en het kostenplaatje. In totaal gaat het over 66 technieken die in twee categorieën zijn ingedeeld: optimalisatie technieken en de doorbraaktechnieken. Binnen deze categorieën is er gekeken welke nader onderzoek verdienen.<\/p>

Optimalisatie technieken<\/h2>

Het rapport heeft goed en slecht nieuws over de product-markt-combinaties in deze categorie. Het goede nieuws is dat het in bulk produceerbare, robuuste technologieën zijn. Bovendien zien de onderzoekers veel ruimte voor verdere optimalisatie. Het slechte nieuws is dat in de extra opbrengsten in veel gevallen mogelijk niet opwegen tegen de kosten.<\/p>

Doorbraaktechnieken<\/h2>

Bij de doorbraaktechnieken zien we het omgekeerde verhaal. De ontwikkeling is vaak nog niet volledig uitgekristalliseerd en marktoplossingen zijn nog niet altijd beschikbaar, maar er is veel potentie dat het kosteneffectieve oplossingen worden. Speciale aandacht gaat uit naar fosfaatextractie door middel van ijzerneerslag, voorwaartse osmose (forward osmosis) en amoniakextractie uit dierlijke mest. Deze worden in het rapport<\/a> als meest kansrijk aangemerkt. <\/p>

Waarom mestverwaarding<\/h2>

Met de huidige methoden en technieken raken we veel nutriënten kwijt. Dit is aan de ene kant zonde, want deze stoffen kunnen we gebruiken om landbouwgronden te verrijken en de afhankelijkheid van kunstmest af te bouwen, en aan de andere kant schadelijk voor de natuur en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Onderzoeker Oscar Schoumansvan Wageningen Environmental Research zet het in onderstaand filmpje helder uiteen: <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18927802, "identifier": "element_18927802", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Overzicht en beoordeling van technologie voor verwaarden van mest<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research, 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "E-learning bodem, bemesting en mestverwaarding<\/a>, Nederlands Centrum voor Mestverwaarding, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18927807, "identifier": "element_18927807", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Portaal Leerreis Nutriëntenkringloop", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18927812", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601758", "title": "Maatwerk in bemesting beperkt uitspoeling nitraat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Maatwerk-in-bemesting-beperkt-uitspoeling-nitraat-1.htm" }, "lead": "Met een goed management van het grasland en maïsland, en een aangepaste bemesting, kun je de uitspoeling van nitraat beperken zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengst. Dat blijkt uit ervaringen van Limburgse melkveehouders.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/2/3/cid601758_adrian-infernus-BN6iQEVN0ZQ-unsplash.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601601", "title": "Meststoffen: vermijd overmaat en zorg voor een goede basisvoorraad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meststoffen-vermijd-overmaat-en-zorg-voor-een-goede-basisvoorraad-1.htm" }, "lead": "Bij akkerbouwers leven veel vragen over de interactie tussen verschillende meststoffen en het effect op het gewas. Wat is de invloed van beschikbaarheid vandie meststoffen op de kwaliteit of opbrengst? En is bijmesten nodig? De basis voor een goed bemestingsadvies is grondonderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/1/cid601601_shutterstock_264467135_tracktor_zaaien.jpg", "width": 1000, "height": 587, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_vollegrondsgroente", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600835", "title": "Rol van mest in kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Rol-van-mest-in-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "De brochure ‘Mest, een waardevolle grondstof’ maakt duidelijk dat mest geen afval is, maar juist waardevolle voeding is voor planten en de bodem. In de omslag naar kringlooplandbouw in 2030 ligt de uitdaging in het sluiten van nutriëntenkringlopen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/a/7/cid600835_shutterstock_133363001_NL_bemesten_injecteren.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }