{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601489", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vertical Farming als verdienmodel voor tuinbouwondernemend Nederland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vertical-Farming-als-verdienmodel-voor-tuinbouwondernemend-Nederland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601489, "identifier": "mediaitem_601489", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vertical-Farming-als-verdienmodel-voor-tuinbouwondernemend-Nederland-1.htm", "title": "Vertical Farming als verdienmodel voor tuinbouwondernemend Nederland", "lead": "In een aantal landen is het het telen in groenteflats al realiteit voor een beperkt aantal gewassen. Nederland zou wereldleider kunnen worden als kennisexporteur op het gebied van Vertical Farming. In een nieuw Fieldlab werken onderzoekers, bedrijven en onderwijs samen aan kennisontwikkeling.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2020-08-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bij Vertical Farming worden gewassen geteeld onder geconditioneerde omstandigheden. Klimaatomstandighden als temperatuur, luchtvochtigheid, CO₂-concentratie worden van minuut tot minuut nauwkeurig geregeld, evenals het aanbod aan meststoffen. Het waterverbruik en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is minimaal. Wereldwijd zou Vertical farming een bijdrage kunnen leveren aan de toegang tot gezond en vers voedsel, aldus een artikel in KAS-magazine: ook in dichtbevolkte steden. Vertical Farming is voor tuinbouwondernemend Nederland een verdienmodel. <\/p>

Innovatiepact <\/h2>

Nederland zou wereldleider moeten worden op gebied van teelt, technologie en businessdevelopment vindt Woody Maijers, programmaregisseur van het Innovatiepact van Greenport West Holland. Er is wel kennis in Nederland en er zijn enkele ondernemers die experimenteren met Vertical Farming, maar het wordt nog niet gezien als alternatief voor de professionele Nederlandse glastuinbouw. Met de activiteiten op gebied van Vertical Farming wil het Innovatiepact nieuwe kennis en inzichten opdoen. De komende vier jaar moet dit de internationale vraagbaak worden voor Vertical Farming. <\/p>

Fieldlab Vertical Farming <\/h2>

Binnen het Innovatiepact is in juli het Fieldlab Vertical Farming gestart. In dat Fieldlab komen kennisinstellingen, technologie- en productiebedrijven, onderzoek en onderwijs samen om te werken aan kennisontwikkeling. Projectleider Gus van der Feltz legt in het artikel uit dat de activiteiten van het Fieldlab worden uitgevoerd binnen vier werkpakketten: Marktbewerking en Vraagarticulatie, Innovatie en Demonstratie, Innovatie en Training en Buisnessversneller. Binnen het Fieldlab is veel aandacht voor onderzoek: teelttechnisch onderzoek en consumenten- en ketenonderzoek. <\/p>

Anne Claire van Altvorst van InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, is blij dat het bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs de schouders onder de ontwikkeling van Verticalf Farming zetten. Binnen het InnovationQuarter is men bezig met het opbouwen van een community waarbij bedrijven onderzoek en onderwijs kunnen samenkomen en samenwerken.<\/p>" } , { "id": 18918994, "identifier": "element_18918994", "type": "text", "title": "Artikel over Vertical Farming in KAS Magazine", "url": "", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Wikimedia Mos.ru / CC BY )<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18918998, "identifier": "element_18918998", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Vertical farming: groots, groeiend en vol mogelijkheden, artikel KAS Magazine 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vertical farming: vooral perspectief in rijk land met duur importvoedsel, artikel Onder Glas 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verticale landbouw wereldwijd : is de glastuinder van nu de verticale teler van de toekomst?, artikel Boer&tuinder 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18919003, "identifier": "element_18919003", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Fieldlab Vertical Farming gestart, Greenport West Holland 10 juli 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Innovation Quarter, horticulture", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vertical Farming, wiki Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18919008", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601143", "title": "Vertical Farms vaak nog niet winstgevend", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vertical-Farms-vaak-nog-niet-winstgevend-1.htm" }, "lead": "Vertical Farming heeft vaste voet aan de grond gekregen, maar staat ook nog in de kinderschoenen. Op veel plaatsen in de wereld wordt voedsel geproduceerd in grote plantenfabrieken. Toch blijkt het voor investeerders nog lastig de Vertical Farms ook winstgevend te maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/e/9/cid601143_42225728250_d271338e9b_k_US_Department_of_Agriculture.jpg", "width": 1534, "height": 1108, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600186", "title": "Brusselse stadsboerderij als schakel tussen consument en landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Brusselse-stadsboerderij-als-schakel-tussen-consument-en-landbouw-1.htm" }, "lead": "Dit voorjaar werd op het dak van een voedingshal en slachthuis in Anderlecht de grootste stadsboerderij van Europa geopend. Groenten worden in de open lucht geteeld. En met aquaponics worden in kassen vis, tomaten en microgreens geteeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/a/cid600186_tomatoes-3016550_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-04T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598787", "title": "Vertical farming in Den Haag", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vertical-farming-in-Den-Haag-1.htm" }, "lead": "Er is een groeiende belangstelling voor 'Vertical farming', teelt in meerdere lagen. Urban Farmers past het toe op de zesde verdieping van een kantorenpand in Den Haag. Het project staat bekend als 'Times Square of Urban Farming'. Het is de absolute hotspot van de stadslandbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/2/1/cid598787_red-1166115_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-05-30T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_greenport", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }