{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601086", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Verschillen in vatbaarheid voor essentaksterfte", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verschillen-in-vatbaarheid-voor-essentaksterfte-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601086, "identifier": "mediaitem_601086", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verschillen-in-vatbaarheid-voor-essentaksterfte-1.htm", "title": "Verschillen in vatbaarheid voor essentaksterfte", "lead": "Essentaksterfte is een schimmelziekte die vooral in buitengebieden voorkomt. Er is geen mogelijkheid om deze ziekte te bestrijden. Omdat de diverse soorten en cultivars grote verschillen in gevoeligheid laten zien, biedt dit een mogelijkheid om essen te selecteren die minder gevoelig zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/b/9/cid601086_essensterfte_w_hendrix.jpg", "width": 553, "height": 368, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Tegen essentaksterfte bestaat geen behandeling en er is ook geen manier om te voorkomen dat bomen ziek worden. Maar niet alle essen worden ziek. Er zijn grote verschillen in vatbaarheid voor deze ziekte die door de schimmel H<\/em>ymenoscyphus fraxineus<\/em> wordt veroorzaakt. Dat blijkt uit een onderzoek dat Wageningen Plant Research afgelopen paar jaren heeft uitgevoerd. Voor dat onderzoek is een brede collectie essensoorten en -cultivars getest op mogelijk resistentie tegen deze ziekten. Tegelijkertijd heeft BTL Bomendienst in verschillende delen van Nederland het optreden van essentaksterfte bij diverse soorten en cultivars in beeld gebracht.<\/p>

Proeven<\/h2>

Uit de proeven van Wageningen Plant Research blijkt dat Fraxinus mandschurica<\/em> het minst sterk reageert op de infectie, terwijl F. exelscior<\/em> en F. angustifolia<\/em> het meest gevoelig zijn. Soorten die weinig gevoelig zijn, zo meldt vakblad Boomkwekerij in een artikel<\/a>, zijn naast de minder bekende Fraxinus mandschurica<\/em> ook F. ornus<\/em>, F. americana<\/em>, F. pennsylvanica<\/em>, F. profunda<\/em> en F. velutina<\/em>. Zeer gevoelig zijn F. xanthoxyloides<\/em>, var. Dumosa en F. chinensis<\/em>.<\/p>" } , { "id": 18906829, "identifier": "element_18906829", "type": "text", "title": "Download artikel uit de Boomkwekerij", "url": "https://edepot.wur.nl/510461", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Binnen een soort zijn er ook grote verschillen te zien. Zo variëren de symptomen bij cultivars van Fraxinus excelsior<\/em> van matig tot zeer sterk. Bij vier cultivars van deze soort - ‘Diversifolia’, Eureka’, Geessink en ‘Allgold’ - bleven de symptomen beperkt. Maar het maakt ook uit welk schimmelisolaat is gebruik bij de testen. <\/p>

Veldverkenning<\/h2>

Uit de veldverkenning van BTL Bomendienst blijkt dat F. excelsior<\/em> 50% vaker wordt aangetast dan andere essensoorten. De cultivars van deze soort zijn ook in het veld allemaal vatbaar, maar er is wel een grote verscheidenheid. De cultivar ‘Primula' is het meest vatbaar. Minder vatbaar zijn de cultivars ‘Diversifolia’, ‘Doorenbos’, ‘Geessink’ en ‘Heissei’.<\/p>

Hoewel de resultaten van het veldonderzoek in grote lijnen overeenkomt met de proeven, zijn er ook verschillen. Zo bleek F. angustifolio<\/em> in de proef zeer gevoelig, terwijl de soort in de praktijk minder gevoelig is. <\/p>

De genetische verschillen in gevoeligheid bieden een mogelijkheid om tot een selectie te komen van essen die minder gevoelig zijn voor deze ziekte, zo concludeert het vakblad.

<\/p>

(Bron foto: Wied Hendrix<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18906833, "identifier": "element_18906833", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Grote verschillen in vatbaarheid voor essentaksterfte <\/a>Artikel De Boomkwekerij 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verschillen in vatbaarheid essentaksterfte heel groot<\/a>, artikel Tuin en landschap 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Essentaksterfte & de zoektocht naar resistente essen<\/a>, presentatie Joukje Buiteveld maart 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18906838, "identifier": "element_18906838", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Dossier Essentaksterfte, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Essentaksterfte<\/a>, beeldenbank Gewasbescherming", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18906842", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600045", "title": "Op zoek naar de resistente es", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Op-zoek-naar-de-resistente-es-1.htm" }, "lead": "In de zoektocht naar essen die resistent zijn tegen essentaksterfte zijn afgelopen jaar meer dan 100 gezonde essen verzameld. Die essen worden nu opzettelijk besmet. Over een jaar is duidelijk of er bomen zijn die de schimmel kunnen weerstaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/3/6/cid600045_es_jn.JPG", "width": 640, "height": 462, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-02T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "gkn_plantaardige_bronnen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plantaardige_bronnen", "gkn_boomkwekerij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600022", "title": "Protocol voor beoordeling essentaksterfte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Protocol-voor-beoordeling-essentaksterfte-1.htm" }, "lead": "Bij de reguliere boomcontrole, die groenbeheerders uitvoeren met het oog op veiligheid, worden bomen volgens vast protocol beoordeeld op gebreken en gezondheid. Voor een uniforme inschatting van de aantasting door essentaksterfte is een beoordelingsprotocol ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/9/cid600022_leaves-10441_1280.jpg", "width": 960, "height": 682, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomverzorging" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600478", "title": "Blad bemonsteren in essen voor genotypering in nieuw EU project", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Blad-bemonsteren-in-essen-voor-genotypering-in-nieuw-EU-project-2.htm" }, "lead": "In juni is een Europees project van start gegaan, B4est, waaraan CGN en Wageningen Plant Research aan deelnemen. Er wordt o.a. gewerkt aan het zoeken naar resistentie tegen essentaksterfte door het genotyperen van essen. De eerste bomen zijn al bemonsterd.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2018-06-22T15:25+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "gkn_plantaardige_bronnen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }