{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601416", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Verplichte teeltvrije zones en driftreducerende doppen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verplichte-teeltvrije-zones-en-driftreducerende-doppen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601416, "identifier": "mediaitem_601416", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verplichte-teeltvrije-zones-en-driftreducerende-doppen-1.htm", "title": "Verplichte teeltvrije zones en driftreducerende doppen", "lead": "Om te voorkomen dat chemische gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater komen, gelden er eisen aan de uitvoering van een bespuiting. Zo moet je driftreducerende doppen gebruiken en moet je langs sloten of greppels een teeltvrije zone aanhouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/b/cid601416_tractor-164359_1280.jpg", "width": 800, "height": 577, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agri24", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Om de emissie van chemische bestrijdingsmiddelen naar watergangen en objecten buiten het perceel terug te dringen, zijn er in het Activiteitenbesluit eisen opgenomen voor de uitvoering van een bespuiting. Vakblad Grondig zet in een overzichtelijk artikel<\/a> alle regels op een rij.<\/p>

Overheid en bedrijfsleven hebben afgesproken dat het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen fors omlaag moet. Zo is een van de doelen dat het aantal overschrijdingen van de drinkwaternorm in oppervlaktewater in 2023 met 95% moet zijn afgenomen ten opzichte van 2013. En in 2030 moet de emissie naar nagenoeg nul. Om die doelen te halen, zijn er regels gesteld voor zorgvuldig spuiten langs het oppervlaktewater.<\/p>

Driftreductie<\/h2>

Zo moet je volvelds spuitdoppen of een techniek gebruiken waarmee je minmaal 75% driftreductie kunt realiseren, ook als er geen sloten rondom een perceel liggen. Ligt je naast het oppervlaktewater, dan moet je aan de randen van het perceel ook kantdoppen gebruiken. Vanaf 2021 zijn er nog aanvullende eisen. De eis van 75% driftreductie geldt dan ook voor opwaarts en zijwaarts bespoten boomkwekerijgewassen.<\/p>

Verder moet je rekening houden met de windsnelheid. Spuiten is verboden als de windsnelheid op 2 meter hoogte meer is dan 5 meter per seconde. Dat komt neer op windkracht 5. Dit verbod geldt niet bij een teeltbedreigende situatie, maar dat moet een teler dan wel aan kunnen tonen. Daarnaast zijn er nog aanvullende eisen. Zo mag de hoogte van de spuitboom boven een gewas of onbeteelde grond maximaal 50 centimeter zijn. En bij een aantal driftarme spuitdoppen ben je verplicht om de druk te registreren. Je moet een drukregistratiesysteem hebben als je driftreducerende doppen (DRD-lijst)<\/a> gebruikt die driftarm zijn bij een spuitdruk tussen de twee en drie bar. <\/p>

Teeltvrije zone<\/h2>

Om emissie naar het oppervlaktewater te beperken, zijn er ook voorschriften voor een teeltvrije zone. Een teler moet langs sloten of greppels een teeltvrije zone aanhouden die varieert van 50 centimeter bij bollenteelt en diverse akkerbouwgewassen tot 5 meter. Binnen zo'n zone mag een teler geen bespuiting of bemesting toepassen. <\/p>" } , { "id": 18916530, "identifier": "element_18916530", "type": "text", "title": "Artikel Teelt- en spuitvrije zones", "url": "https://edepot.wur.nl/520012", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Karen Arnold<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18916534, "identifier": "element_18916534", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Teelt- en spuitvrije zones : Alle regels op een rij<\/a>, Artikel Grondig 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Waarom is de wetgeving rondom spuitdoppen sinds 1 januari 2020 aangepast en wat zijn de gevolgen? <\/a>artikel Gewasbescherming februari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Driftbeperking: wat kan en mag,<\/a> artikel Greenity augustus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "DRT-lijst (Drift Reducerende Techniekenlijst)<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "DRD-lijst (Drift Reducerende Doppenlijst)<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18916541, "identifier": "element_18916541", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Driftreducerende spuittechnieken<\/a>, Helpdesk Water", "indentlevel": 0 }, { "item": "Alle regels op een rij: teelt- en spuitvrije zones<\/a>, Cumela 3 april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gewasbescherming en omgeving, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18916546", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600214", "title": "Juiste spuittechniek voor driftreductie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Juiste-spuittechniek-voor-driftreductie-1.htm" }, "lead": "Toepassers van gewasbeschermingsmiddelen zijn verplicht drift te beperken. Dat kun je doen door de juiste keuze van spuitdoppen en toepassing van een goede spuittechniek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/b/c/cid600214_agriculture-2686628.jpg", "width": 800, "height": 473, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601482", "title": "Strengere regels voor spuitdoppen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strengere-regels-voor-spuitdoppen-1.htm" }, "lead": "Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te beperken geldt met ingang van 2020 als eis dat spuitdoppen minimaal 75% drifteductie geven. Maar beperken van erfemissie is minstens zo zinvol.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/c/cid601482_shutterstock_232728745_landbouw_spuiten.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }