{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601608", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vernieuwingen Groen Kennisnet", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwingen-Groen-Kennisnet-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601608, "identifier": "mediaitem_601608", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwingen-Groen-Kennisnet-1.htm", "title": "Vernieuwingen Groen Kennisnet", "lead": "In het afgelopen jaar zijn initiatieven ondernomen om het huidige platform Groen Kennisnet te vernieuwen en regelingen en projecten te ondersteunen waar kennis wordt gegenereerd. Op deze manier wordt bruikbare kennis centraal ontsloten en versnippering van kennis tegengegaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/6/cid601608_91210881.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-18T11:08+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Kennis Op Maat projecten<\/h2>

In 2020 ontsloot Groen Kennisnet de actuele wetenschappelijke kennis uit verschillende Kennis op Maat (KOM) projecten in dossiers en wiki’s met praktijkinformatie voor bedrijfsleven en onderwijs. In KOM-projecten wordt bestaande kennis uit onderzoek en praktijk vertaald naar handelingsperspectief voor (toekomstige) MKB-ers in de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Zo geeft Groen Kennisnet vorm aan een cursusomgeving voor het KOM-project Melkveehouder als Koploper en heeft Groen Kennisnet een dossier ingericht voor het KOM-project Klimaatadaptatie in de open teelten.<\/p>

Portalen<\/h2>

Groen Kennisnet faciliteert kennisdeling ook via ‘portalen’ zoals de website voor COE Groen<\/a> en de op de veehouderij gerichte website ‘integraal aanpakken’.<\/a> Beide websites gebruiken de infrastructuur van Groen Kennisnet.<\/p>

Webinars<\/h2>

Binnen het onderwijsvernieuwingsprogramma zijn verschillende webinars voor het (groene) onderwijs opgenomen. Onder andere over groene biotechnologie<\/a>, teeltmaatregelen en voedingswaarde van planten,<\/a> en vertical farming<\/a>. Groen Kennisnet heeft de webinars opgenomen in de kennisbank en er nieuwsberichten over gemaakt. Onderzoekers van Wageningen University & Research en het bedrijfsleven krijgen hiermee een platform om kennis te ontsluiten naar het onderwijs.<\/p>

Themaweken<\/h2>

Groen Kennisnet besteedt in themaweken extra aandacht aan een actueel onderwerp. Tijdens een themaweek maakt Groen Kennisnet nieuwsberichten over het onderwerp uit de themaweek, plaatst interessante video’s op social media of schrijven specialisten columns over het onderwerp van zo’n themaweek. In 2020 waren er drie themaweken: themaweek droogte, themaweek kringlooplandbouw en themaweek gezonde voeding. Ook voor 2021 staan verschillende themaweken gepland. <\/p>

Nieuw platform<\/h2>

Groen Kennisnet werkt aan een nieuw ontwerp van het platform; om het moderner, overzichtelijker en interactiever te maken. Meer informatie hierover vind je op onze Groen Kennisnet 3.0 pagina. Het nieuwe platform richt zich op een brede groep gebruikers binnen het Groene Domein. Ten opzichte van de huidige situatie, verbreedt het zich door specifiek aandacht te besteden aan de (kennis)behoefte van professionals uit de agrarische en visserijsectoren, zoals boeren, tuinders, hoveniers, beheerders van groen en landschap, vissers, erfbetreders, adviesdiensten, leveranciers en afnemers. <\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18922488, "identifier": "element_18922488", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kennis op Maat (KOM)-projecten", "indentlevel": 0 }, { "item": "COE Groen<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Portal Integraal aanpakken<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Programma Groen Kennisnet 3.0", "indentlevel": 0 }, { "item": "Themaweken Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18922494", "type": "contentitemslist", "title": "Webinars", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601738", "title": "Webinar Groene Biotechnologie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Webinar-Groene-Biotechnologie-1.htm" }, "lead": "Op 8 december organiseerde InHolland een webinar groene biotechnologie. Onderzoeker Rene Smulders en lector Nelleke Kreike gingen in op technieken en onderwerpen die een belangrijke rol spelen bij de moleculaire veredeling van planten, met specifiek aandacht voor groene biotechnologie in het hoger onderwijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/c/d/cid601738_shutterstock_6198181_arabidopsis_plantengenetica.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-05T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601640", "title": "Webinar Teeltmaatregelen en voedingswaarde van planten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Webinar-Teeltmaatregelen-en-voedingswaarde-van-planten-1.htm" }, "lead": "Op 8 december organiseerde InHolland een webinar over teeltmaatregelen en voedingswaarde van planten. Wageningse onderzoekers Sander van Delden en Julian Verdonk gaan in het webinar in op het onderwerp aan de hand van de wiki over dit onderwerp.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/e/cid601640_shutterstock_58384555_maaltijd_groenten.jpg", "width": 718, "height": 478, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-11T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601838", "title": "Videoregistratie van webinar Vertical Farming beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Videoregistratie-van-webinar-Vertical-Farming-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "Vertical Farming is een innovatieve teeltechniek die nog volop in ontwikkeling is. Op 16 december organiseerde Hogeschool Inholland een webinar met aandacht voor de uitdagingen, businessmodellen en de laatste stand van zaken over dit onderwerp.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/b/cid601838_microgreens-2466365_1280.jpg", "width": 994, "height": 719, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-13T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18922496", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601412", "title": "Stijging gebruik Groen Kennisnet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stijging-gebruik-Groen-Kennisnet-1.htm" }, "lead": "Het gebruik van Groen Kennisnet over de afgelopen jaren is gestegen met bijna 43 procent. Waren er in 2017 nog circa 50.000 pageviews per maand, in 2020 zijn dit er ruim 70.000. De groei zet ook door in 2020; dit blijkt uit zowel het aantal pageviews, het aantal unieke bezoekers en de enorme toename in het aantal downloads.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/7/cid601412_Web%252072%2520DPI-shutterstock_85605409_studenten_computer.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-18T11:20+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601445", "title": "Relatiemiddag Groen Kennisnet: de kracht van kennis delen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Relatiemiddag-Groen-Kennisnet-de-kracht-van-kennis-delen-1.htm" }, "lead": "De kracht van kennis delen stond centraal tijdens de relatiemiddag die Groen Kennisnet op donderdag 19 november 2020 organiseerde. In workshops wisselden de ruim 140 deelnemers kennis uit over kringlooplandbouw, de boerderij van de toekomst, groen in de stad en de ontwikkelingen in het vernieuwde platform Groen Kennisnet 3.0.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/2/3/cid601445_Achtergrond%2520in%2520Zoom_uitsnede.jpg", "width": 994, "height": 718, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-23T14:15+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601419", "title": "Groen Kennisnet in beweging", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-in-beweging-1.htm" }, "lead": "Gebruikers van Groen Kennisnet hebben behoefte aan gespecialiseerde en actuele informatie op hun eigen vakgebied. Agrariërs en adviseurs zoeken goed leesbare praktische informatie, docenten zoeken lesmaterialen en beleidsmakers zoeken informatie over wet- en regelgeving. Dat blijkt uit een enquête waaraan 175 mensen hebben meegedaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/2/a/cid601419_green-2594873_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-24T13:51+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }