{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600872", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vernieuwde zoekboxen Groen Kennisnet", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-zoekboxen-Groen-Kennisnet-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600872, "identifier": "mediaitem_600872", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-zoekboxen-Groen-Kennisnet-1.htm", "title": "Vernieuwde zoekboxen Groen Kennisnet", "lead": "In de kennisbank van Groen Kennisnet staan verschillende zoekboxen. Als je zoekt in één van deze zoekboxen krijg je actuele kennisbronnen op het gebied van voedsel en groen. In de zoekboxen zijn een paar veranderingen doorgevoerd, die we hieronder op een rijtje zetten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/a/cid600872_magnifying-glass-1019982_960_720.jpg", "width": 720, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De veranderingen die we in de zoekboxen hebben doorgevoerd, zijn de volgende:<\/p>

Open access<\/strong><\/h2>

Wij vinden het erg belangrijk dat de kennisbronnen die we aanbieden ’open access’ zijn. Dit betekent dat de bronnen vrij toegankelijk zijn. Om deze reden worden in alle zoekboxen binnen Groen Kennisnet de niet-digitale kennisbronnen verwijderd. Ook worden bronnen waarvoor je betaald moet inloggen (zoals het Ontwikkelcentrum) eruit gehaald.<\/p>

We zullen voor scholen 2 zoekboxen met het leermateriaal aanbieden die ze op hun eigen intranet kunnen plaatsen (hierover krijgen de scholen later zelf nog bericht):<\/p>

- Eén met alleen open content, zoals ook op onze website te vinden is.<\/p>

- Eén met ook besloten content, dus inclusief de collectie van het Ontwikkelcentrum.<\/p>

Minder filters<\/strong><\/h2>

<\/strong>De filters zijn aangepast. Je kunt bronnen nu filteren op jaartal, domein (plant, dier, voeding, leefomgeving), taal, auteur en broncollectie. Voor een specifieker zoekresultaat kan je meerdere filters tegelijk kiezen.<\/p>

<\/strong><\/strong>Het is straks niet meer nodig om te filteren op video's. Voor video's is een aparte zoekbox in de maak. Deze aparte zoekbox komt op de website van Groen Kennisnet als subkop onder de Kennisbank te staan.<\/p>

Overzicht zoekboxen GKN<\/h2>

Om het vinden van de juiste informatie binnen Groen Kennisnet voor jou te vereenvoudigen, hebben wij een voorselectie gemaakt van alle bronnen. Deze voorselectie vertaalt zich in de diverse zoekboxen die te vinden zijn op onze website. De zoekboxen zijn:<\/p>

Portalen
<\/strong>Binnen de portalen vind je zoekboxen die alleen zoeken binnen het betreffende domein. Dus de zoekbox binnen het portaal plant zoekt bijvoorbeeld alleen bronnen die specifiek gaan over planten. <\/strong><\/p>

Kennisbank
<\/strong>Je zoekt in de gehele collectie van Groen Kennisnet. In deze zoekbox zitten dus alle beschikbare bronnen.<\/p>

Video
<\/strong>Je zoekt alleen binnen het beschikbare videomateriaal.<\/p>

Leermateriaal
<\/strong>In deze zoekbox <\/strong>vind je materiaal wat geschikt is voor het geven van lessen. Er is een apart filter voor onderwijsniveau.<\/strong><\/p>

Vakbladen
<\/strong>In deze zoekbox vind je artikelen uit vakbladen.<\/p>

Dossiers
<\/strong>Je zoekt binnen de verschillende dossiers van Groen Kennisnet.<\/p>

Op- en aanmerkingen<\/h2>

Heb je nog een vragen, op- of aanmerkingen? Wij horen het graag! Stuur dan een mail naar: servicedesk@groenkennisnet.nl<\/a> <\/strong><\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }