{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600792", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vernieuwde calculator voor berekening stikstofemissie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-calculator-voor-berekening-stikstofemissie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600792, "identifier": "mediaitem_600792", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-calculator-voor-berekening-stikstofemissie-1.htm", "title": "Vernieuwde calculator voor berekening stikstofemissie", "lead": "Met de AERIUS calculator van het RIVM kun je de stikstofdepositie op een natuurgebied van een nieuw of uitbreidingsproject berekenen. Die calculator is onlangs vernieuwd. Functionaliteiten die betrekking hadden op het PAS zijn verwijderd en de calculator is gebruiksvriendelijker geworden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/e/a/cid600792_calculator-1516869_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-10T09:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op 16 september een nieuwe versie van de AERIUS calculator<\/a> beschikbaar gesteld. Met die calculator, die is bedoeld voor vergunningverlening in het kader van de wet natuurbescherming, kunnen initiatiefnemers, adviesbureaus en overheden de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen.<\/p>

Calculator<\/h2>

Nadat de Raad van State in mei oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten, was het nodig de calculator aan te passen. De functionaliteiten die betrekking hadden op het PAS zijn daarom verwijderd. Daarnaast zijn onderliggende gegevens en rekenmodellen geactualiseerd. Bovendien is de gebruiksvriendelijkheid van de AERIUS-calculator verbeterd.

Op de
site van RIVM<\/a> vind je meer informatie over de calculator. Ook is er een handleiding<\/a> voor het gebruik van de calculator. Factsheets<\/a> geven technisch inhoudelijke onderbouwing van de manier waarop de calculator de depositiebijdrage berekent.<\/p>

(Bron foto: IMS68<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18898420, "identifier": "element_18898420", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Aerius calculator<\/a> RIVM", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toepassingsbereik AERIUS Calculator 2019<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aanpak stikstofproblematiek<\/a> Kamerbrief Ministerie LNV 4 oktober 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Niet alles kan<\/a> Eerste advies Adviescollege Stikstofproblematiek 25 september 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18898426, "identifier": "element_18898426", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Handleiding Aeirus calculator<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheets Aerius Calculator<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veelgestelde vragen Aerius calculator<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18898431", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600654", "title": "Maatregelen tegen de stikstofproblematiek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Maatregelen-tegen-de-stikstofproblematiek-1.htm" }, "lead": "Naar aanleiding van het rapport ‘Niet alles kan’ van het adviescollege Stikstofproblematiek gaat het kabinet versneld maatregelen nemen om het stikstofprobleem aan te pakken. Je kunt denken aan maatregelen zoals snelheidsbeperkingen en het bieden van hulp aan boeren die willen stoppen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/0/cid600654_Print%2520version%2520300%2520DPI-shutterstock_264467135_tracktor_zaaien.jpg", "width": 1841, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-09T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600927", "title": "Mogelijke maatregelen tegen stikstofovermaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mogelijke-maatregelen-tegen-stikstofovermaat-1.htm" }, "lead": "Nu duidelijk is dat Nederland te veel stikstof uitstoot, en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer is toegestaan, moet er een oplossing komen voor dit ‘stikstofprobleem’. De adviescommissie onder leiding van Johan Remkes noemt mogelijke maatregelen met ook stevige impact voor de veehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/8/3/cid600927_shutterstock_7740412_NL_snelweg_file.jpg", "width": 502, "height": 362, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-25T14:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }