{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601185", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vernieuwde brochure Nieuw Nederlands Weiden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-brochure-Nieuw-Nederlands-Weiden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601185, "identifier": "mediaitem_601185", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-brochure-Nieuw-Nederlands-Weiden-1.htm", "title": "Vernieuwde brochure Nieuw Nederlands Weiden", "lead": "Het Nieuw Nederlands Weiden is een overzichtelijk systeem voor melkveehouders die weidegang willen toepassen maar er niet te veel tijd aan willen besteden. Een vernieuwde brochure geeft voorbeelden voor verschillende bedrijfssituaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/1/cid601185_cows-5381601_1280.jpg", "width": 1000, "height": 723, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het Nieuw Nederlands Weiden is een simpel systeem, zegt melkveehouder Jan Henk Verburg in een filmpje. Het is een roterend systeem waarin je koeien dagelijks inschaart in een nieuw perceel. Je huiskavel verdeel je in gelijkwaardige percelen van gelijke groote. Elke dag krijgen de koeien een nieuw perceel. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Het is simpel, zo zegt Verburg, omdat je niet hoeft na te denken over waar je de koeien weidt. Hij heeft zijn huiskavel van 20 hectare in twee stukken of platforms van 10 hectare verdeeld. Die twee platforms zijn opgedeeld in kleinere percelen. Het ene platform gebruik je als weideplatform, het tweede als maaiplatform. Vier tot zes weken rouleren de koeien in het eerste platform waarna hij overschakelt op het tweede platform. <\/p>

Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn 110 koeien is dit overzichtielijk, zegt hij. Naast de 20 hectare huiskavel heeft hij bij zijn bedrijf nog 40 hectare buitenkavel. De huiskavels zijn er voor beweiding, de buitenkavels gebruikt hij voor ruwvoerwinning. <\/p>

Beweidingssysteem<\/h2>

Het bemestingsschema Nieuw Nederlands Weiden (NNW)<\/a> is in 2018 door de Stiching Weidegang geïntroduceerd voor melkveehouders die eenvoudig en goed willen weiden maar niet veel tijd willen besteden aan weiden. Met dit systeem combineer je een hogere vers grasopname met een goede melkproductie. In de brochure<\/a>en het bemestingsschema Nieuw Nederlands Weiden<\/a> zijn vijf ‘standaard’voorbeelden uitgewerkt. <\/p>

Weideplatform<\/h2>

Het idee is dat je de huiskavel opsplitst in twee platform: een weideplatform en een maaiplatform. Elk platform wordt opgedeeld in percelen van gelijke grootte, bijvoorbeeld 2,5 ha groot. Elke dag krijgen de koeien een nieuw perceel voor opname van versgras door ze in je weideplatform te roteren. Daarbj moet je er op letten dat het gras niet te hoog wordt. Als het gras hoger is dan 12 cm wordt het gras te grof. Bij gras korter dan 8 cm is extra bijvoeren nodig. Elke vier tot zes weken worden alle percelen buiten het weideplatform een keer gemaaid. <\/p>" } , { "id": 18909797, "identifier": "element_18909797", "type": "text", "title": "Bemestingsschema Nieuw Nederlands Weiden", "url": "https://edepot.wur.nl/521002", "html": "" } , { "id": 18909799, "identifier": "element_18909799", "type": "text", "title": "Brochure Nieuw Nederlands Weiden", "url": "https://edepot.wur.nl/530440", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Marco Lopes Marco<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18909803, "identifier": "element_18909803", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Eenvoudig goed weiden. De drie stappen van Nieuw Nederlands Weiden<\/a>, bemestingsschema, april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuw Nederlands Weiden<\/a>, brochure, april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuw Nederlands Weiden:compromis tussen grasopname, grasbenutting en arbeid<\/a>, artikel Veeteelt Gras 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18909808, "identifier": "element_18909808", "type": "list", "title": "Lesmateriaal", "url": "", "items": [ { "item": " Nieuw Nederlands Weiden compleet <\/a>(Powerpoint)", "indentlevel": 0 }, { "item": "Instructie Nieuw Nederlands Weiden<\/a> (Powerpoint)", "indentlevel": 0 }, { "item": "Info Nieuw Nederlands Weiden (Powerpoint)<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Rekentool (Excel)<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Instructievideo Rekentool<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18909815, "identifier": "element_18909815", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Nieuw Nederlands Weiden<\/a>, Stiching weidegang", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zo werkt het Nieuw Nederlands Weiden<\/a>, For Farmers april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beweiding, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18909820", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601124", "title": "Grasgroei in beeld met grasdata", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grasgroei-in-beeld-met-grasdata-1.htm" }, "lead": "Op het weidebedrijf van Aeres verzamelen studenten gegevens over grasgroei. Analyse van die grasdata geven inzicht in hoe het weidebedrijf functioneert.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/d/cid601124_0XSGA3_Copyright_K_de_Boer.jpg", "width": 862, "height": 647, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600741", "title": "Meer doen met digitale meetsystemen voor weidegang", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-doen-met-digitale-meetsystemen-voor-weidegang-1.htm" }, "lead": "Digitale meetsystemen maken het mogelijk de weidetijd van melkkoeien te registreren. Maar je kunt meer met die systemen, denken melkveehouders. Aeres student Tjakko Knol interviewde melkveehouders en analyseerde data.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/e/f/cid600741_shutterstock_16914616_koeien_grazen.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_hbo", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601425", "title": "Online cursusmateriaal veehouderij beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Online-cursusmateriaal-veehouderij-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "Groen Kennisnet ontsluit in samenwerking met de agrarische onderwijsinstellingen en uitgeverij Roodbont online cursusmateriaal voor de veehouderij. Meer dan honderd e-learning hoofdstukken over de commerciële pluimveehouderij, melkveehouderij en varkenshouderij zijn nu online beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/f/cid601425_shutterstock_553536145_NL_koeien_landschap.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-16T10:46+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }