{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601401", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vernieuwd handboek melkveehouderij 2020\/2021", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwd-handboek-melkveehouderij-20202021-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601401, "identifier": "mediaitem_601401", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwd-handboek-melkveehouderij-20202021-1.htm", "title": "Vernieuwd handboek melkveehouderij 2020/2021", "lead": "Het vernieuwde Handboek Melkveehouderij ontsluit nieuwe kennis over de melkveehouderij. Het handboek is digitaal beschikbaar en voor iedereen toegankelijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/e/4/cid601401_dv1635020.jpg", "width": 899, "height": 648, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-10T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het Handboek Melkveehouderij<\/a>, dat elk jaar wordt geactualiseerd, is het naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met de melkveehouderij: melkveehouders, adviseurs, docenten en studenten. Je vindt in het handboek basisinformatie en actuele gegevens over de nieuwste ontwikkelingen en recente onderzoeksresultaten in de melkveehouderij. Zo vind je er kennis over de verzorging en bemesting van grasland, onkruidbestrijding, bedrijfsgebouwen, kwaliteitsborgsystemen of de gezondheid van dieren. <\/p>

Lesmateriaal <\/h2>

Het handboek is geactualiseerd voor onderwerpen als bodem, bemesting, grasland en voedergewassen, voederwinning, gezondheid, bedrijfsgebouwen en melkwinning. Links naar internetsites zijn aangepast en statistische informatie is bijgewerkt. Zo zijn aan het hoofdstsuk bedrijfsgebouwen links toegevoegd naar lesmateriaal over huisvesting<\/a>, welzijn van melkvee<\/a> en ammoniakemissie<\/a>. Voor een aantal onderwerpen is nieuwe kennis toegevoegd, zoals over het woelen van grasland of het doorzaaien van blijvend grasland. <\/p>

Het handboek is digitaal gratis beschikbaar. Het handboek is ook verkrijgbaar als gedrukte versie<\/a>. <\/p>" } , { "id": 18916087, "identifier": "element_18916087", "type": "text", "title": "Download Handboek melkveehouderij", "url": "https://edepot.wur.nl/529557", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Thinkstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18916091, "identifier": "element_18916091", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Handboek melkveehouderij 2020/2021<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lesmateriaal over innovaties huisvesting voor MBO<\/a>, Wageningen Livestock Research, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lesmateriaal over welzijn melkvee voor MBO<\/a>, Wageningen Livestock Research, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lesmateriaal over ammoniakemissie voor MBO<\/a>, Wageningen Livestock Research, 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18916097, "identifier": "element_18916097", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Handboek melkveehouderij, printversie<\/a>, Webwinkel Anoda publishing", "indentlevel": 0 }, { "item": "Handboek Melkveehouderij<\/a>, Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18916101", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600710", "title": "Vernieuwd handboek melkveehouderij 2019/2020", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwd-handboek-melkveehouderij-20192020-1.htm" }, "lead": "Het nieuwste Handboek Melkveehouderij ontsluit nieuwe kennis over de melkveehouderij. Het handboek is digitaal beschikbaar en voor iedereen toegankelijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/a/1/cid600710_shutterstock_548279158_stal_koeien.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-21T10:48+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-12T11:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Melkveehouderij", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_601425", "title": "Online cursusmateriaal veehouderij beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Online-cursusmateriaal-veehouderij-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "Groen Kennisnet ontsluit in samenwerking met de agrarische onderwijsinstellingen en uitgeverij Roodbont online cursusmateriaal voor de veehouderij. Meer dan honderd e-learning hoofdstukken over de commerciƫle pluimveehouderij, melkveehouderij en varkenshouderij zijn nu online beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/f/cid601425_shutterstock_553536145_NL_koeien_landschap.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-16T10:46+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }