{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600224", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Verkorting droogstand voor beter welzijn en gezondheid", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verkorting-droogstand-voor-beter-welzijn-en-gezondheid-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600224, "identifier": "mediaitem_600224", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verkorting-droogstand-voor-beter-welzijn-en-gezondheid-1.htm", "title": "Verkorting droogstand voor beter welzijn en gezondheid", "lead": "Bij koeien met een goede uiergezondheid kun je de droogstand heel goed inkorten of zelfs weglaten. De gevolgen voor econmie en milieu zijn klein, en het biedt mogelijkheden om welzijn en gezondheid van koeien te verbeteren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/5/cid600224_milk-3455407_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-18T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het droogzetten van koeien is het tijdelijk niet melken van een koe, waardoor de uier opdroogt. Gebruikelijk is een droogzetperiode van 6 tot 8 weken, maar het kan ook korter. Uit eerder onderzoek in het project 'Why Dry?' is uitgevoerd is al gebleken dat het verkorten of weglaten van de droogstand een positief effect kan hebben op de energiebalans, stofwisseling en vruchtbaarheid van koeien na afkalven.<\/p>

Droogstand op maat<\/h2>

Maar voor toepassing van dat idee in de praktijk waren er nog wel wat vragen. Wat is de optimale rantsoensamenstelling? Wat zijn gevolgen voor uiergezondheid, de totale melkproductie, het inkomen of broeikasgasemissies. En welke koekenmerken bepalen de melkproductie en diergezondheid na een verkorte of geen droogstand? Dit waren de vragen waar het onderzoeksproject 'Droogstand op maat<\/a>' antwoord op wilde geven.<\/p>

Gevolgen<\/h2>

De eerste fase van dat onderzoeksproject is afgerond. Afgelopen zomer verscheen de eindrapportage Droogstand op Maat - FaseI<\/a>. Uit dat rapport blijkt dat de gevolgen van het verkorten of weglaten van de droogstand voor economie en milieu relatief klein zijn. Uitgedrukt in geld zijn de gevolgen zo'n 12 tot 16 euro per koe per jaar. Die gevolgen zouden bovendien gecompenseerd kunnen worden door een verlaging van de ziekte-incidentie of verlenging van de levensduur van de koeien. Bovendien blijkt dat de gevolgen voor het gedrag van de koeien positief is, met een verbetering van de voeropname en langere ligduur in vroege lactatie.<\/p>

Celgetal<\/h2>

Wel blijft de verhoging van het celgetal bij het weglaten van de droogstand een aandachtspunt, aldus de onderzoekers. Koeien zonder droogstand hadden een hoger celgetal na afkalven dan koeien met een verkorte droogstand, maar dit leidde niet tot significant meer periodieke verhogingen van celgetal of meer gevallen van klinische mastitis in de volgende lactatie. Het advies is daarom om koeien met een verhoogd celgetal of verleden met periodieke celgetalverhogingen een droogstand te geven en te behandelen met droogzetantibiotica.<\/p>

In een volgende fase van het project willen de onderzoekers werken aan een beslisboom voor het bepalen van het optimale droogstandsmanagement voor individuele koeien. Voor die beslisboom wordt gekeken naar koekenmerken zoals leeftijd, productieniveau en uiergezondheid bij droogzetten. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18882532, "identifier": "element_18882532", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Droogstand op maat : verkorten van de droogstand van melkvee: effecten op vervetting en persistentie, uiergezondheid, dierenwelzijn, melkproductie, economie en milieu, rapport Wageningen Livestock Research<\/a>, leerstoelgroep ADP, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aandacht voor droge koeien<\/a>, artikel GD herkauwer", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dertig dagen droog voldoende : Wagenings Why Dry-project: weglaten droogstand geen strategie om blindelings toe te passen<\/a>, artikel Veeteelt 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "WHYDRY : verkorten van de droogstand van melkvee: effecten op de melkproductie, energiebalans en koe- en kalfgezondheid<\/a>, rapport Wageningen University 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18882538, "identifier": "element_18882538", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Droogstand op maat<\/a>, projectinformatie Verantwoorde Veehouderij", "indentlevel": 0 }, { "item": "De kunst van het droogzetten<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet mei 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Betere uiergezondheid na selectief droogzetten<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet maart 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Resultaten Why Dry: 7 vragen en antwoorden<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, februari 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }