{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600899", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vergroening van schoolpleinen: investering waard, mits zorgvuldig gepland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vergroening-van-schoolpleinen-investering-waard-mits-zorgvuldig-gepland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600899, "identifier": "mediaitem_600899", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vergroening-van-schoolpleinen-investering-waard-mits-zorgvuldig-gepland-1.htm", "title": "Vergroening van schoolpleinen: investering waard, mits zorgvuldig gepland", "lead": "Schoolplein na schoolplein wordt vergroend. Maar wat zijn de effecten van dergelijke projecten op de kinderen, en zijn ze hun investering waard? Charlotte Derriks onderzocht het voor haar afstudeerscriptie bij Aeres Hogeschool Almere.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-05-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Nederland worden steeds meer groene schoolpleinprojecten gerealiseerd. De logische vraag die scholen en gemeenten zich stellen, is of deze projecten hun investering wel waard zijn. Charlotte Derriks gebruikte de bestaande (wetenschappelijke) literatuur over dit onderwerp om een antwoord te vinden op deze vraag.<\/p>

Effecten van groen op kinderen<\/h2>

Er is inmiddels al veel onderzoek, in nationaal en internationaal verband, dat aantoont dat kinderen die in de stad opgroeien, behoefte hebben aan groen. Groen en natuur bieden ontspanning voor het kinderhoofd en nodigen uit tot buiten spelen. Daarbij kan juist een groen schoolplein een manier zijn om kinderen in aanraking te brengen met natuur, zeker als ze in hun woonomgeving weinig groen hebben. <\/p>

De meerwaarde van groene schoolpleinen voor de prestaties en schoolbeleving van kinderen is ook onderzocht. Derriks zet de positieve effecten op een rijtje: groene schoolpleinen leiden tot meer creatief en gevarieerd speelgedrag, ze helpen in de motorische ontwikkeling (als er voldoende te klauteren is) en dragen bij aan een fijne schoolervaring. De sociale effecten zijn opmerkelijk: 'Basisschoolkinderen met een groen schoolplein hebben meer vriendjes, vinden school leuker en worden minder gepest', vat Derriks samen.<\/p>

Ecosysteemdiensten<\/h2>

Een groen schoolplein heeft nog meer positieve effecten, die niet alleen voor de kinderen fijn zijn. Zo kan een groen schoolplein zorgen voor een prettigere temperatuur, een betere luchtkwaliteit en meer biodiversiteit in de omgeving. Een indrukwekkende lijst met voordelen dus, die bij elkaar pleiten voor nog meer groene schoolpleinprojecten.<\/p>

Design en onderhoud<\/h2>

Er is echter ook een maar, ontdekte Derriks. Als de groene inrichting van het schoolplein niet zorgvuldig wordt aangepakt, worden de effecten minder of werken ze zelfs averechts. Groene schoolpleinen zijn namelijk duurder in aanschaf en onderhoud dan een 'grijs' plein. En ze vergen een design met doordachte keuzes van de soorten bomen en planten die gebruikt worden. Met name door dergelijke overwegingen valt het te bezien of het nieuwe schoolplein wel de gewenste effecten heeft. Zorgen over kosten, onderhoud of veiligheid, soms ook vanuit de ouders, leiden vaak tot een grijs-groen schoolplein, dat uiteindelijk weinig verschilt van het 'traditionele' schoolplein. <\/p>

Een oplossing voor dit probleem, zegt Derriks, is om van tevoren goed te overleggen met leerkrachten, ouders en kinderen over de planning, uitvoering èn het onderhoud van het plein. Alleen zo kan een groen schoolplein ook echt zijn positieve werk doen.<\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18901323, "identifier": "element_18901323", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Groene schoolpleinen: wat zijn de effecten van groene schoolpleinprojecten op kinderen in Nederland?<\/a>, scriptie Aeres Hogeschool Almere, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groen en leren. De meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving<\/a>, factsheet WUR, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Minder pestgedrag op groen schoolplein<\/a>, rapport WUR, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wat maakt een groen schoolplein een succes?<\/a>, VHG Magazine, 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18901329, "identifier": "element_18901329", "type": "text", "title": "Naar het portaal Groen en Welbevinden", "url": "", "html": "" } , { "id": 18901331, "identifier": "element_18901331", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": " Groene Schoolpleinen<\/a>, website", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18901334", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600703", "title": "De groene stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-groene-stad-1.htm" }, "lead": "Door klimaatverandering zullen droge hete zomers en zachte natte winters vaker voorkomen. In steden kan het snel onaangenaam worden door het ‘Urban heat effect’. Daarnaast zorgt een toename van hevige regenval voor problemen met de riolering. Vergroening van de stad kan een manier zijn om de hitte te beperken en overstromingen te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/8/cid600703_shutterstock_302474765_groen_dak_%255Bred%255D.jpg", "width": 5184, "height": 3456, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-11T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599981", "title": "Groenontwerp om groen bewustzijn bij kinderen te versterken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groenontwerp-om-groen-bewustzijn-bij-kinderen-te-versterken-1.htm" }, "lead": "Door rekening te houden met de specifieke wensen van kinderen kun je stimuleren dat ze in aanraking komen met groen. Zo vergroot je het groen bewustzijn en wordt de wereld wat beter, aldus Peter Derksen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/a/9/cid599981_shutterstock_96137972_kinderen_gras.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599458", "title": "Beter sociaal klimaat met groene schoolpleinen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beter-sociaal-klimaat-met-groene-schoolpleinen-1.htm" }, "lead": "Op groene schoolpleinen zijn kinderen aardiger voor elkaar, er wordt minder gepest en er zijn minder ruzies. En kinderen vinden groene schoolpleinen aantrekkelijker, zo blijkt uit onderzoek. Tussen 2014 en 2016 zijn de pleinen van 70 scholen ingericht als groen schoolplein.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/6/9/cid599458_shutterstock_17268277_spelen_kinderen.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599784", "title": "Betere motorische ontwikkeling met speelnatuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-motorische-ontwikkeling-met-speelnatuur-1.htm" }, "lead": "Ruim een derde van de Nederlandse kinderen scoort onvoldoende op motorische vaardigheden. Door groene speelplekken te ontwerpen kun je de fantasie van kinderen prikkelen en ze fysiek uitdagen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/6/f/cid599784_Web%252072%2520DPI-shutterstock_160326962_meisje_park.jpg", "width": 902, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-08T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }