{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600987", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Verduurzaming voedselketens", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-voedselketens-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600987, "identifier": "mediaitem_600987", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-voedselketens-1.htm", "title": "Verduurzaming voedselketens", "lead": "Om verduurzaming in de voedselketens te bewerkstelligen, zijn er factsheets verschenen met daarin handvatten om producten te verduurzamen. Op basis van deze factsheets kunnen retailers, cateraars, inkopers en leveranciers hun producten en processes verduurzamen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/2/8/cid600987_shutterstock_140121055_voedsel_vers.jpg", "width": 6016, "height": 4000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voedselproductie veroorzaakt onder andere uitstoot van broeikasgassen. Ook gaat het gepaard met grootschalig watergebruik, kinderarbeid en afvalproblemen. Met de bevolkingsgroei zal dit alleen maar toenemen. Daarom is het van belang dat gekeken wordt naar hoe de voedselketens duurzamer gemaakt kan worden. <\/p>

Duurzaamheid van producten<\/h2>

Om de duurzaamheid van producten en ketens in kaart te brengen en te verbeteren, zijn er door Wageningen University & Research zes factscheets ontwikkeld (zie de rechterkolom op deze pagina) voor verschillende productgroepen en de gerelateerde ketens. Deze productgroepen zijn: de brood, paprika & komkommers, zuivel, rundvlees, disposables ( producten voor eenmalig gebruik die consumeren of verpakken makkelijk maken, zoals plastic zakken of wegwerp bestek) en koffie. <\/p>

Wageningen University & Research maakt hiervoor gebruik van de methode van The Sustainability Consortium (TSC). Op basis van de vragenlijsten en de expertise van TSC laten de factsheets zien welke duurzaamheidsthema’s moeten worden aangepakt en op welke manier. Voor duurzaam produceren heb je alle schakels in de keten nodig. Op basis van deze factsheet kunnen retailers, cateraars, inkopers en leveranciers hun producten en processen verduurzamen.<\/p>

Verbetermaatregelen<\/h2>

Op de factstheets komen onderstaande thema's terug (niet alle thema's zijn uitgewerkt op de factsheets): (1) Hoe ziet de keten eruit? (2) Wat zijn de relevante duurzaamheidsthema’s? (3) Welke initiatieven helpen de keten verduurzamen? (4) Welke verbetermaatregelen zijn relevant voor de sociale duurzaamheid? (5) Welke verbetermaatregelen zijn relevant voor het milieu? (6) Wat zijn best practices voor verduurzaming?<\/p>

Bij het verbeteren van de ketens wordt zowel gekeken naar de sociale duurzaamheid (te denken valt hierbij aan een eerlijke prijs betalen aan de boer), maar ook dierenwelzijn en gezonde dieren zijn belangrijke aspecten. <\/p>

Voor de verbetermaatregelen is transparantie erg belangrijk. In samenwerking met ketenpartners kunnen vervolgens specifieke maatregelen worden opgesteld. Deze verbetermaatregelen kunnen bijvoorbeeld technische maatregelen zijn die zorgen voor efficiënter mestgebruik of het opvangen van regenwater. Maar ook het gebruik van duurzame energie, het minderen in het gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen, het minder gebruiken van plastic en het vervangen van plastic door biologisch afbreekbare materialen kunnen leiden tot verduurzaaming van de voedselketens.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18903617, "identifier": "element_18903617", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Verbeteropties om de broodketen te verduurzamen<\/a> Factsheet Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verbeteropties om paprika en komkommerketens te verduurzamen <\/a> Factsheet Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verbeteropties om de zuivelketen te verduurzamen <\/a> Factsheet Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verbeteropties om de rundvleesketen te verduurzamen<\/a> Factsheet Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verbeteropties om de disposables-ketens te verduurzamen <\/a> Factsheet Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verbeteropties om de koffieketens te verduurzamen<\/a> Factsheet Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18903625", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600855", "title": "Ideeën voor verduurzaming voedselproductie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ideeen-voor-verduurzaming-voedselproductie-1.htm" }, "lead": "Om de productie van voedsel te verduurzamen zet het Sustainability Consortium (TSC) zich in om de duurzaamheid van producenten in kaart te brengen. In een brochure worden ideeën van TSC over verduurzaming van bedrijven en ketens besproken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/e/a/cid600855_shutterstock_62427025_analyseren_graan_boer_laptop.jpg", "width": 5616, "height": 3744, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599931", "title": "Samenwerking nodig voor duurzaam landbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Samenwerking-nodig-voor-duurzaam-landbeheer-1.htm" }, "lead": "De Verenigde Naties hebben voor 2030 duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld. Een van die doelen is gericht op herstel van ecosystemen en behoud van biodiversiteit. Wil je die doelen halen, dan is duurzaam landbeheer nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/e/cid599931_shutterstock_65739844_uitgedroogd_grond.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600219", "title": "Afval als aanknopingspunt voor circulaire economie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Afval-als-aanknopingspunt-voor-circulaire-economie-1.htm" }, "lead": "Wil je de sierteeltsector verduurzamen, dan moet je ook aandacht besteden aan afval. Hergebruik van afval biedt kansen voor een circulaire economie zo bleek tijdens een jubileumbijeenkomst van het Vlaams Milieuplatform Sierteelt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/8/1/cid600219_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_867066_containers_afval.jpg", "width": 940, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-30T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }