{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601180", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Verduurzaming van de Belgische melkveehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-van-de-Belgische-melkveehouderij-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601180, "identifier": "mediaitem_601180", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-van-de-Belgische-melkveehouderij-1.htm", "title": "Verduurzaming van de Belgische melkveehouderij", "lead": "De Belgische melkveehouderijsector verduurzaamt. In tien jaar tijd is de CO₂-uitstoot per 1.000 liter met 38% afgenomen. Dit blijkt uit de onlangs verschenen publicatie van het Vlaams Centrum Dienst voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/5/cid601180_landscape-400944_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De wereld staat voor een grote uitdaging: in 2050 zullen we met bijna 10 miljard mensen zijn en zal de vraag naar voedsel 50% hoger liggen dan vandaag. De uitdaging is mensen te verleiden meer duurzame voedselkeuzes te maken. Daarnaast is het nodig voedsel efficiënt te produceren met minder grondstoffen en zo weinig mogelijk druk op het milieu. Verduurzaming van het voedselsysteem is nodig.<\/p>

Gezond<\/h2>

Dat houdt in dat voedsel gezond en betaalbaar moet zijn voor iedereen en dat de productie het milieu zo min mogelijk moet belasten. In de publicatie ‘Naar een duurzame zuivelsector in Europa<\/a>’ wordt daarom aandacht besteed aan melkproducten in een duurzaam en gezond voedingspatroon.<\/p>

Melkproducten zijn gezond. Ze hebben een unieke samenstelling en zijn een natuurlijke bron van belangrijke voedingsstoffen. Een glas halfvolle melk, een potje magere yoghurt en een sneetje kaas leveren samen ongeveer 24% eiwitten, 67% calcium, 17% kalium, 63% vitamine B2 en 21% vitamine B12 van de nodige dagelijkse behoefte.<\/p>

Duurzaamheid<\/h2>

Melk en andere zuivelproducten passen in een duurzaam voedingspatroon, zo blijkt uit het factbook. Je kunt de broeikasgasemissie van onze voeding met 25 tot 40% verlagen door meer plantaardig eten en minder vlees, zoetigheden en alcohol te consumeren. Daarbij kun je de zuivelinname houden zoals die is. Misschien moet je in verhouding wel wat minder kaas en wat meer melk en yoghurt gebruiken.<\/p>

In het factbook besteedt VLAM ook aandacht aan de prestaties van de Belgische melkveehouderijsector op het gebied van duurzaamheid. Zo blijkt dat het energieverbruik sinds 2008 met 28% per 1.000 liter is afgenomen. Het waterverbruik daalde met 30% en de CO₂-uitstoot per 1.000 liter nam af met 38%. Het document staat vol met feiten. Zo zijn er in België 6.995 melkveebedrijven actief, wordt er 4,9 miljard liter melk verwerkt en zijn er in de zuivelindustrie 5.915 banen. <\/p>" } , { "id": 18909628, "identifier": "element_18909628", "type": "text", "title": "Download factbook", "url": "https://edepot.wur.nl/508673", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: cocoparisienne<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18909632, "identifier": "element_18909632", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Naar een duurzame zuivelsector in Europa : de rol van zuivel binnen een gezond en duurzaam voedingspatroon<\/a>, factbook Vlaams Centrum Dienst voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) november 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kennisdocument broeikasgassen<\/a>, Duurzame Zuivelketen 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lesmateriaal over “Duurzame melkveehouderij” voor MBO<\/a> Wageningen Livestock Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "De rol van zuivel in een duurzame en gezonde voeding<\/a>, artikel voedingsmagazine 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18909638, "identifier": "element_18909638", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Duurzame melkveehouderij door maatregelen: simuleren met DairyFarmSim<\/a>, wiki groen kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Melkveehouderij en duurzaamheid, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18909642", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600809", "title": "Informatie over duurzame melkveehouderij gebundeld voor MBO onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Informatie-over-duurzame-melkveehouderij-gebundeld-voor-MBO-onderwijs-1.htm" }, "lead": "Voor het MBO onderwijs is informatie verzameld over duurzame melkveehouderij. Er is gezocht naar actuele, toegankelijke informatie die online beschikbaar is. Bronnen zijn vooral onderzoek, overheid en bedrijfsleven, maar ook verschillende duurzaamheidsprojecten en natuurorganisaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/1/cid600809_Duurzame%2520melkveehouderij_Jelle%2520Zijlstra_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-15T18:38+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599975", "title": "Bijna 20% groei consumptie duurzaam voedsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bijna-20-groei-consumptie-duurzaam-voedsel-1.htm" }, "lead": "In 2017 hebben Nederlandse consumenten 19% meer duurzaam voedsel geconsumeerd dan in 2016. Het marktaandeel duurzaam voedsel is gegroeid van 10 naar 11%. Het marktaandeel van biologische producten neemt ook toe, maar is met 3% relatief beperkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/0/cid599975_shutterstock_60235573_vrouw_winkel.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-06T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_varkens", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599502", "title": "Monitoringinstrument om verduurzaming veehouderij te meten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Monitoringinstrument-om-verduurzaming-veehouderij-te-meten-1.htm" }, "lead": "Een onderzoeksrapport beschrijft een eerste versie van een monitoringsinstrument om de verduurzaming van de veehouderij te meten. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de voortgang van de verduurzaming. Maar het instrument is wel een stap om de ambities van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij te realiseren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/5/cid599502_shutterstock_31228993_koeien_sloot.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-12-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_udv" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_udv" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }