{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601439", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Verduurzaming met impactbedrijven", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-met-impactbedrijven-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601439, "identifier": "mediaitem_601439", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-met-impactbedrijven-1.htm", "title": "Verduurzaming met impactbedrijven", "lead": "Impactbedrijven, kleine bedrijven die er op gericht zijn sociaal-ecologische veranderingen teweeg te brengen, kunnen een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van ons voedselsysteem. Dat blijkt uit de publicatie publicatie ‘Buiten de gebaande paden’ van PwC en Impact Hub Amsterdam.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/4/cid601439_shutterstock_26300533_supermarkt.jpg", "width": 902, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen, het Klimaatakkoord en de de Europese Green Deals werken veel mensen en organisaties aan verduurzaming van het voedselsysteem. Zo is er veel aandacht voor circulariteit, korte en eerlijke waardeketens, eiwittransitie, regeneratieve landbouw, biodiversiteit en technologie. Binnen het voedselsysteem werken kleine impactbedrijven aan een productie met  minder impact op het milieu en het klimaat, met minder verspilling of meer oog voor dierenwelzijn. Je kunt denken aan The Greenhouse<\/a> in Utrecht, een restaurant en urban farm ineen, Seamore<\/a>, een producent van voedingsmiddelen uit zeewier of de Herenboeren<\/a>, waar consumenten mede-eigenaar zijn van een boerderij.<\/p>

De in oktober verschenen publicatie ‘Buiten de gebaande paden<\/a>’ van PwC en Impact Hub Amsterdam schetst een beeld van de ontwikkelingen binnen het huidige voedselsysteem. Na deskresearch, om te komen tot een overzicht van trends, zijn verschillende ondernemers van impactbedrijven geïnterviewd over hun doelen, hun werkwijze en ervaringen. Geïnterviewde ondernemers komen met tips: werk aan concrete doelen, stimuleer een innovatieve cultuur en werk vanuit het hele systeem.<\/p>

Voedselsysteem<\/h2>

Uit de publicatie blijkt dat verduurzaming van het systeem van voedselproductie niet eenvoudig is. Het is immers een complex systeem waarin alles met elkaar in verbinding staat en dus invloed op elkaar heeft. Wil je effect hebben - zo is de opvatting van de ondernemers - dan moet je goed in beeld hebben wie er in het systeem zitten en hoe zij je acties beïnvloeden. <\/p>

Het effect van verduurzaming wordt groter wanneer je samenwerkt met grotere organisaties. Zij kunnen zorgen dat het product bij de consumenten gebracht wordt of dat productie opgeschaald wordt. Zo werkt Tony’s Chocolonely samen met Ahold, en is de Vegetarische Slager nu onderdeel van Unilever. Zo wordt de vraag voor toekomstbestendig voedsel sneller vergroot. <\/p>

In de publicatie komen de ondernemers met aanbevelingen. Naast samenwerking met grotere organisaties zeggen ze dat het belangrijk is een innovatieve cultuur binnen het bedrijf te stimuleren, dat je op concrete doelen (KPI's, Kritische Prestatie Indicatoren) moet sturen en dat je moet werken vanuit de core-business van het bedrijf. <\/p>

Innovaties<\/h2>

Om innovaties te laten slagen, moet je volgens de ondernemers binnen het bedrijf werken met ondernemende mensen die buiten de gebaande paden durven te denken en te handelen. Die moet je de ruitme geven. Dat kun je doen doen met een inhouse-incubator, een aparte locatie om te experimenteren en te innoveren.<\/p>

Ondernemers zijn uiteraard gericht op financieel succes. Maar voor vernieuwingen zou je ook moeten sturen op concrete sociale en ecologische doelen. Gaat het om tevreden klanten? Om CO₂-reductie? Om circularieteit? En wat doe je als die doelen niet bij elkaar passen? <\/p>

Wil je als ondernemer echt impact hebben, dan moet je vanuit de core-business, de kern van het bedrijf werken. Zorg dat de manier van werken past bij de doelen die je stelt en ga niet achteraf de schade compenseren. <\/p>" } , { "id": 18917272, "identifier": "element_18917272", "type": "text", "title": "Publicatie ‘Buiten de gebaande paden’", "url": "https://edepot.wur.nl/534531", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/em><\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18917276, "identifier": "element_18917276", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Buiten de gebaande paden Wat innovatieve impactondernemingen in de AgriFood sector ons kunnen leren over duurzaam en gezond voedsel<\/a>, rapport PWC Impact Hub Amsterdam 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "agelijkse kost : hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem<\/a>, PBL 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18917280, "identifier": "element_18917280", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Impactbedrijven stimuleren toekomstbestendig voedsel<\/a>, PWC 19 oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Circulaire economie<\/a>, PWC", "indentlevel": 0 }, { "item": "10 veranderingen in food Gedreven door megatrends, zien wij een aantal grote veranderingen in de voedingsmiddelenindustrie<\/a> PWC", "indentlevel": 0 }, { "item": "AgriFood<\/a> PWC", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18917286", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601414", "title": "Het toekomstige voedselsysteem: gezond en circulair", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Het-toekomstige-voedselsysteem-gezond-en-circulair-1.htm" }, "lead": "Hoe ziet het Nederlandse voedselsysteem er in 2050 uit? Om ons voedselsysteem circulair en duurzaam te maken moet het roer om. We moeten toe naar een circulaire landbouw, strokenteelt en het eten van meer plantaardige producten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/c/cid601414_346.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601352", "title": "Waar moet het naartoe met landbouw en voedsel in Nederland?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Waar-moet-het-naartoe-met-landbouw-en-voedsel-in-Nederland-1.htm" }, "lead": "Om voedsel en landbouw hoog op de agenda te zetten voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart, organiseerde Schuttelaar & Partners een debat over duurzame landbouw, economie en voedselbeleid. Uitdagers gaan vanuit hun persoonlijke visie en werkzame leven in debat met politici.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/a/cid601352_Web%252072%2520DPI-shutterstock_108034589_groenten_schaal.jpg", "width": 853, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601140", "title": "Hoe kan ons voedsel duurzamer worden?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-kan-ons-voedsel-duurzamer-worden-1.htm" }, "lead": "Duurzaam eten, minder voedselverspilling en zorgvuldig produceren zijn belangrijke factoren voor een duurzaam dieet. Consumenten kunnen het niet alleen, alle schakels in de voedselketen zijn belangrijk voor de overgang naar een duurzaam dieet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/d/cid601140_Web%252072%2520DPI-shutterstock_2338700_fruit_boodschappen.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_voedselverspilling", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600632", "title": "Naar een duurzamer voedselsysteem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Naar-een-duurzamer-voedselsysteem-1.htm" }, "lead": "In een duurzamer voedselsysteem wordt voedsel geproduceerd met minder negatieve effecten op onze leefomgeving, op de biodiversiteit, klimaat of dierenwelzijn. Voor die verduurzaming is samenwerking nodig tussen alle partijen: consumenten, producenten en overheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/2/4/cid600632_shutterstock_134049623_markt_groente.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }