{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601150", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Verduurzaming landbouw in EU met 'Farm to fork'-strategie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-landbouw-in-EU-met-Farm-to-fork-strategie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601150, "identifier": "mediaitem_601150", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-landbouw-in-EU-met-Farm-to-fork-strategie-1.htm", "title": "Verduurzaming landbouw in EU met 'Farm to fork'-strategie", "lead": "De Europese Commissie wil dat in 2030 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gehalveerd is, het gebruik van meststoffen met 20% vermindert en dat 25% van de landbouwgrond gebruikt wordt voor biologische landbouw. Dat staat in de op 20 mei vastgestelde ‘Farm to Fork’-strategie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/d/7/cid601150_hanna-schwichtenberg-dWGIyfMCzO4-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Op woensdag 20 mei heeft de Europese Commissie als vervolg op de in december 2019 vastgestelde Europese Green Deal<\/a> twee strategieën vastgesteld: een biodiversiteitsstrategie en een op de landbouw gerichte 'Farm to fork'-strategie. Met die Europese Green Deal wil de EU het verlies aan biodiversiteit stoppen door het niet-duurzame gebruik van het land en de zee door overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, verontreiniging, en invasieve uitheemse soorten te verminderen. Daarom wil de EU het voedselsysteem transformeren naar een meer 'duurzaam voedselsysteem dat de voedselzekerheid en de toegang tot gezonde voeding verkregen van een gezonde planeet waarborgt'.<\/p>

Streefdoelen<\/h2>

In de 'Farm to Fork'-strategie<\/a> is uitgewerkt wat de streefdoelen van de EU zijn om te zorgen dat de milieu- en klimaatvoetafdruk van het voedselsysteem kleiner worden, de gezondheid van de burgers wordt beschermd en de bestaanszekerheid van economische actoren wordt gewaarborgd.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Zo wil de EU dat het gebruik en de risico's van pesticiden in 2030 met 50% verminderd worden, dat het gebruik van meststoffen met ten minste 20% vermindert en dat de verkoop van antimicrobiële middelen die voor landbouwhuisdieren worden gebruikt met 50% vermindert. Bovendien wil de EU dat in 2030 25% van de landbouwgrond gebruikt wordt voor biologische landbouw. Verder vindt de EU het belangrijk dat burgers makkelijker keuzes maken voor gezonde voeding door een betere etikettering om tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van consumenten over gezonde en duurzame levensmiddelen.<\/p>

Sleutelrol voor agrariërs<\/h2>

In de transitie naar een eerlijker en duurzamer voedselsysteem spelen Europese landbouwers, vissers en aquacultuurproducenten een sleutelrol. Door financieringsregelingen en ecoregelingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid zullen zij uitgedaagd worden over te schakelen op een duurzame praktijk.<\/p>

De strategieën zullen worden voorgelegd aan het Europees Parlement. Ook blijkt uit een persbericht van de EU<\/a> dat alle burgers en belanghebbenden worden uitgenodigd om een brede maatschappelijke discussie over de strategieën te voeren.<\/p>" } , { "id": 18908767, "identifier": "element_18908767", "type": "text", "title": "Farm to Fork Strategy (Eng)", "url": "https://edepot.wur.nl/522263", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Hanna Schwichtenberg<\/a> via Unsplash<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18908771, "identifier": "element_18908771", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system<\/a>, Europese Commissie 20 mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landbouweconoom: 'Crisis wordt vaak benut voor verandering'<\/a>, artikel Nieuwe Oogst 19 mei 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908775, "identifier": "element_18908775", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Europa veerkrachtiger maken: een einde maken aan het biodiversiteitsverlies en een gezond en duurzaam voedselsysteem creëren<\/a>, Persbericht EU mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Europese Green Deal<\/a> EU", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18908779", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601092", "title": "Beperkte vooruitgang verduurzaming gewasbescherming in de EU", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beperkte-vooruitgang-verduurzaming-gewasbescherming-in-de-EU-1.htm" }, "lead": "De Europese Rekenkamer constateert dat - ondanks regelgeving - er in de EU maar een beperkte vooruitgang is in verduurzaming van de gewasbescherming. Hoewel geïntegreerde gewasbescherming verplicht is, is het geen voorwaarde voor betalingen en de handhaving ervan is ontoereikend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/5/cid601092_maize-839470_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600632", "title": "Naar een duurzamer voedselsysteem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Naar-een-duurzamer-voedselsysteem-1.htm" }, "lead": "In een duurzamer voedselsysteem wordt voedsel geproduceerd met minder negatieve effecten op onze leefomgeving, op de biodiversiteit, klimaat of dierenwelzijn. Voor die verduurzaming is samenwerking nodig tussen alle partijen: consumenten, producenten en overheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/2/4/cid600632_shutterstock_134049623_markt_groente.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600969", "title": "Jonge boeren en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Jonge-boeren-en-het-Gemeenschappelijk-Landbouwbeleid-na-2020-1.htm" }, "lead": "Iris Bouwers, jonge boerin in Zeewolde, hield de laatste inspiratiesessie bij Aeres Hogeschool Dronten. Onderwerp: de uitdagingen voor het GLB na 2020 en de rol van jonge boeren daarin.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-04-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601034", "title": "Ander beleid nodig voor vergroening landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ander-beleid-nodig-voor-vergroening-landbouw-1.htm" }, "lead": "Het huidige landbouwbeleid gebruikt vooral economische instrumenten om boeren aan te zetten de productie te vergroenen. De overheid zou meer kunnen doen met informatie- en communicatie-instrumenten of fiscale instrumenten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/5/7/cid601034_shutterstock_40061908_NL_weiland_sloot.jpg", "width": 800, "height": 579, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }