{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600661", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Verdienmodel nodig voor CO₂-opslag in de bodem", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verdienmodel-nodig-voor-CO2-opslag-in-de-bodem-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600661, "identifier": "mediaitem_600661", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verdienmodel-nodig-voor-CO2-opslag-in-de-bodem-1.htm", "title": "Verdienmodel nodig voor CO₂-opslag in de bodem", "lead": "Akkerbouwers zijn in staat om via teeltmaatregelen de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, door CO₂ in de bodem op te slaan. Maar dan is er wel een nieuw verdienmodel nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/f/d/cid600661_shutterstock_164670686_NL_ploegen_tractor.jpg", "width": 960, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Tijdens de 21e klimaatconferentie in 2015 in Parijs (COP21) werd het internationale initiatief ‘4 per 1000’ gelanceerd. Door het koolstofniveau in bodems jaarlijks met 0,4% (4 per 1000) te verhogen, kun je de jaarlijkse stijging van CO₂-uitstoot in de atmosfeer stabiliseren. Voor de landbouw betekent dit dat het organische stofgehalte in de bodem omhoog moet. Als afstudeeronderzoek verdiepte Aeres-student Tim den Haan zich in de vraag wat dit initiatief betekent voor de Nederlandse akkerbouwers op zeekleigrond.<\/p>

Verdienmodellen<\/h2>

In zijn scriptie '4 per 1000; stof tot nadenken<\/a>' gaat Den Haan in op die vraag. In zijn onderzoek is hij uitgegaan van een akkerbouwer op zeekleigrond met een gangbaar bouwplan: 25% aardappel, 12,5% ui, 37,5% tarwe en 25% bieten. Voor zo'n bedrijfsvoering is er al veel mogelijk, schrijft hij. Akkerbouwers kunnen gebruik maken van niet-kerende grondbewerking (nkg), een tussengewas, achterlaten van gewasresten, akkerrandenbeheer, agroforestry en organische mest.<\/p>

Toch worden die maatregelen niet op grote schaal toegepast. Hij veronderstelt dat dit vooral te maken heeft met een korte termijn bedrijfsvoering. Bovendien zijn er in Nederland voor agrariërs geen verdienmodellen voor het opslaan van koolstof in de bodem. Toch zijn er wel mogelijkheden. Den Haan verwijst naar voorbeelden uit het buitenland waar gewerkt wordt met subsidies, zogenaamde Carbon Credits.<\/p>

Pilotprojecten<\/h2>

Dat er mogelijkheden zijn, maakt het Wagenings universiteitsblad Resource duidelijk in een artikel 'Verdienen aan koolstofopslag<\/a>'. In Nederland doen 120 akkerbouwers mee in pilotprojecten waarin ze meer koolstof proberen op te slaan in de bodem. Een van de deelnemers is akkerbouwer Jaap Lodders uit Swifterbant. Hij doet dat door minder diep te ploegen en het stro van zijn tarwe als snippers achter te laten op het land. In de eerste plaats is hij hiermee begonnen om de bodem te verbeteren. <\/p>

In het artikel maakt hij duidelijk dat hij zich afvraagt of koolstofopslag ook geld op kan leveren. Maar Peter Kuikman, projectleider van de klimaatpilot Bodem, gelooft wel in een nieuw verdienmodel. Daarom vindt hij het belangrijk dat je koolstofopslag meetbaar maakt.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18894942, "identifier": "element_18894942", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "4 per 1000 : stof tot nadenken<\/a>, Scriptie Tim den Haan Aeres Hogeschool", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verdienen aan koolstofopslag<\/a>, artikel Resource 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘Klimaatmaatregelen landbouw hebben verdienmodel nodig’<\/a>, artikel Resource 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe boeren CO2 kunnen vasthouden<\/a>, artikel Wageningen World 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18894948, "identifier": "element_18894948", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Bodemgezondheid, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Integraal bodembeheer, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18894952", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599938", "title": "CO₂ opslag in de grasbodem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/CO2-opslag-in-de-grasbodem-1.htm" }, "lead": "Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, kun je CO₂ in de bodem opslaan. Op een hectare akkerland kun je met organische bemesting en de juiste teeltmaatregelen in de bodem zo'n 50 ton koolstof opslaan, onder grasland wel 80 ton.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/3/c/cid599938_shutterstock_69145018_bodem.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599347", "title": "Bodemverbetering met stro en groenbemesters", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemverbetering-met-stro-en-groenbemesters-1.htm" }, "lead": "Stro en stoppelresten van granen kunnen bijdragen aan de opbouw van organische stof in de bodem. Maar voor een goede vertering van stro moet je wel zorgen voor voldoende stikstof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/5/f/cid599347_stubble-1416117_640.jpg", "width": 640, "height": 423, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-11-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599074", "title": "Meer broeikasgassen uit de bodem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-broeikasgassen-uit-de-bodem-1.htm" }, "lead": "Door de opwarming van de aarde zullen bodemorganismen organische stof in de bodem sneller afbreken. De vrijkomende broeikasgassen, CO₂ en methaan, zullen de klimaatopwarming verder versnellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/d/4/cid599074_desert-279862_1280.jpg", "width": 1280, "height": 872, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-12-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600735", "title": "Akkerbouw zonder kunstmest", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Akkerbouw-zonder-kunstmest-1.htm" }, "lead": "Kun je in de akkerbouw zonder kunstmest? Jan Feersma Hoekstra vindt van wel. Op een praktische kennisbijeenkomst van kenniscoöperatie Niscoo maakt hij duidelijk waarom.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/b/9/cid600735_shutterstock_32185693_aardappelveld_akkerbouw.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600884", "title": "Organische stofbeheer: zo houd je de bodem gezond", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Organische-stofbeheer-zo-houd-je-de-bodem-gezond-1.htm" }, "lead": "Organische stof is van groot belang voor bodem en gewassen. Een praktische handleiding legt in eenvoudige stappen uit hoe je met organische stofbeheer de bodemkwaliteit kunt bevorderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/5/0/cid600884_shutterstock_115236706_kiem_plant.jpg", "width": 4256, "height": 2832, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600844", "title": "Landbouw kan CO₂-uitstoot beperken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Landbouw-kan-CO2-uitstoot-beperken-1.htm" }, "lead": "Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten Nederlandse boeren en andere landgebruikers jaarlijks 3,5 miljoen ton minder CO₂ uitstoten. Technisch is er veel mogelijk. De glastuinbouw laat zien dat het ook kan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/5/cid600844_meadow-3807461_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }