{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601338", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Verbod pulsvisserij niet nodig", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verbod-pulsvisserij-niet-nodig-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601338, "identifier": "mediaitem_601338", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verbod-pulsvisserij-niet-nodig-1.htm", "title": "Verbod pulsvisserij niet nodig", "lead": "Het Europese verbod op de pulsvisserij van januari 2018 was niet nodig geweest, stellen wetenschappers. Zij stellen dat de pulskor een verantwoord alternatief is voor de traditionele boomkor.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/c/5/cid601338_boats-2928198_1280.jpg", "width": 1074, "height": 716, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Nederlandse visserijonderzoekers hebben langdurig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van pulsvisserij. Deze methode maakt gebruik van de pulskor waarbij je stroomstoten gebruikt om platvissen op te schrikken zodat ze in het net zwemmen. Die methode zou voordelen hebben in vergelijking met traditionele boomkorvisserij waarbij je de bodem omwoelt. Zo gebruik je minder brandstof en heb je minder CO₂-uitstoot. Bovendien zou deze methode beter zijn voor het ecosysteem.<\/p>

Verbod<\/h2>

In samenwerking met de visserijsector hebben Nederlands wetenschappers afgelopen tien jaar veel onderzoek gedaan naar deze methode. Nederlandse vissers investeerden en schakelden voor een groot deel over op deze methode in de hoop op een ruimere toelating. Maar binnen de EU kwam de methode onder vuur te liggen.<\/p>

De pulsvisserij werd controversieel. Vissers uit verschillende EU-landen drongen aan op een verbod omdat de methode tot meer sterfte zou leiden bij diverse soorten vissen. De stroomstoten zouden leiden tot elektrocutie van veel soorten vissen, plankton en andere organismen. In januari 2018 werd duidelijk dat het Europees Parlement instemde met een verbod op deze methode. <\/p>

Verantwoord alternatief<\/h2>

Maar pulsvissen heeft toch echt minder impact op de ecologie en milieu dan vissen met de traditionele boomkor, zeggen wetenschappers. De Internationale Raad voor de Verkenning van de Zee (ICES) stelt in een advies dat het Europese verbod onnodig is. De wetenschappers in de werkgroep elektrisch vissen (WGELECTRA, Working group on Electrical Trawling) concluderen op basis van het onderzoek van de afgelopen tien jaar dat de pulskormethode minder impact heeft op verschillende soorten organismen in zee, op populaties en ecosystemen in vergelijking tot de boomkor. Pulskor is daarmee een verantwoord alternatief is voor de traditionele boomkor.<\/p>

Minister Schouten zegt in een kamerbrief dat ze het onderzoek bij Europese collega's onder de aandacht zal brengen tijdens de Landbouw- en Visserijraad. Voorlopig geldt nog een verbod op puslvisserij, die is vastgelegd in de Europese verordening Technische Maatregelen. De minister mag daarom - ondanks dit rapport - nog geen vergunningen verlegen voor pulsvisserij, ook niet in de Nederlandse wateren.<\/p>" } , { "id": 18914280, "identifier": "element_18914280", "type": "text", "title": "ICES advies over pulsvisserij", "url": "https://edepot.wur.nl/525456", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Meer achtergrondinformatie over de puslvisserij vind je in het dossier Pulskor van Groen Kennisnet.<\/p>

(Bron foto: Mieke Beerlage<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914284, "identifier": "element_18914284", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Request from the Netherlands regarding the impacts of pulse trawling on the ecosystem and environment from the sole (Solea solea) fishery in the North Sea<\/a>, ICES-advies 20 mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "ICES Working Group on Electrical Trawling (WGELECTRA)<\/a>, ICES rapport 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "ICES advies vergelijking Ecologische en Milieu-effecten van pulskor en traditionele boomkor<\/a>, 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914289, "identifier": "element_18914289", "type": "text", "title": "Pulskor, dossier Groen Kennisnet", "url": "", "html": "" } , { "id": 18914291, "identifier": "element_18914291", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Beantwoording vragen over pulsvisserij en het ICES-advies<\/a>, Kamerbrief 29 juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Pulse trawling advice released<\/a>, ICES 20 mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Internationale wetenschappers: pulsvisverbod onnodig<\/a>, bericht NOS 29 mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "ICES wetenschappers vinden pulsverbod onnodig<\/a>, Reactie op advies, Visserij.nl 20 mei 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18914297", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600438", "title": "Geschatte overlevingskansen voor teruggezette platvis in zee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geschatte-overlevingskansen-voor-teruggezette-platvis-in-zee-1.htm" }, "lead": "De aanlandplicht verplicht vissers ondermaatse vis aan land te brengen. Maar vissers denken dat het voor de visstand beter is ondermaatse vis weer terug te zetten in zee. Een onderzoek geeft inzicht in de overlevingskansen van platvissoorten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/b/8/cid600438_fish-108688_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-19T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_duurzame_visserij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600216", "title": "Minder ecologische effecten pulskorvisserij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-ecologische-effecten-pulskorvisserij-1.htm" }, "lead": "Pulskorvisserij heeft minder impact op ecologie en milieu dan de traditionele boomkorvisserij met wekkerkettingen, zo blijkt uit een advies van de internationale onderzoeksorganisatie ICES.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/b/a/cid600216_shutterstock_3206704_vissersboot_zee.jpg", "width": 1229, "height": 876, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_duurzame_visserij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600068", "title": "Milieuvriendelijke pulsvisserij onder vuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Milieuvriendelijke-pulsvisserij-onder-vuur-1.htm" }, "lead": "Pulsvissen, het vissen waarbij platvis als schol en tong met stroompulsen worden gevangen is milieuvriendelijker dan het vissen met de boomkor. Nederlandse vissers investeerden daarom in deze techniek, maar de Europese Commissie wil een verbod op pulsvissen. Het zou een massavernietigingswapen zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/6/1/cid600068_Web%252072%2520DPI-shutterstock_138924485_NL_vissersschepen_Urk.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-16T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599789", "title": "Vissen met pulskor stap voorwaarts", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vissen-met-pulskor-stap-voorwaarts-1.htm" }, "lead": "Bij pulsvissen, of het vissen met een pulskor gebruik je stroomstootje om platvissen - die in de zeebodem leven - op te schrikken en te vangen. De technologie biedt veel perspectief, maar er is nog te weinig bekend over gevolgen op grote schaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/4/9/cid599789_shutterstock_29940511_vissersboot.jpg", "width": 860, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-07-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }