{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600890", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Veltechniek van hellende bomen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veltechniek-van-hellende-bomen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600890, "identifier": "mediaitem_600890", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veltechniek-van-hellende-bomen-1.htm", "title": "Veltechniek van hellende bomen", "lead": "Het vellen van hellende bomen is lastig. Bij het vellen van die bomen, die al schuin in de valrichting hangen, komt bij een basisveltechniek veel spanning vrij, waardoor de boom kan scheuren. Tip: gebruik de 'steken en terugzagen-techniek'.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/c/cid600890_forest-387492_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Juist bij het kappen van hellende bomen blijken vaak ongelukken te gebeuren, schrijft vakblad De Hovenier<\/a>. De bomen hangen al schuin in de valrichting. Als je niet de juiste voorzorgsmaatregelen neemt en de reguliere basisveltechniek toepast - waarbij je de valsnede van achter naar voren maakt - kan het mis gaan. Een filmpje laat zien hoe het misgaat bij een verkeerde veltechniek.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Instructeur Wouter Schulp van IPC Groene Ruimte legt in het artikel uit dat je die ongelukken kunt voorkomen door de 'steken en terugzagen-techniek’ toe te passen. Bij die techniek maak je eerst een valkerf. Daarna steek je de zaag achter de breuklijs in de boom. Als laatste wordt het laatste stukje hout aan de achterzijde van de boom doorgezaagd.

Aan de hand van afbeeldingen wordt in het artikel uitgelegd hoe de 'steken en terugzagen-techniek’ werkt. <\/p>

(Bron foto: <\/em>PublicDomainImages<\/a> via Pixabay<\/a> <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18901087, "identifier": "element_18901087", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Verkeerde veltechniek bij hellende bomen veroorzaakt ongelukken : steken en terugzagen voorkomt opscheurende bomen<\/a>, artikel vakblad De Hovenier, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veilig werken met de kettingzaag<\/a>, artikel Boerenvee 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veilig werken met de kettingzaag : tips en vuistregels voor de toolboxmeeting,<\/a> artikel Grondig 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18901092, "identifier": "element_18901092", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Veltechnieken<\/a>, Boom7", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stappenplan bomen vellen<\/a>, Ecopedia", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18901096", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599884", "title": "Veilig zagen met de kettingzaag", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veilig-zagen-met-de-kettingzaag-1.htm" }, "lead": "Goede bescherming bij een motorkettingzaag is een must. Door op de juiste wijze te werken kun je zagen in je voet of been voorkomen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en volg een opleiding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/c/d/cid599884_wood-1728019_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1282, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-08-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600349", "title": "Certificaat voor veilig werken met kettingzaag", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Certificaat-voor-veilig-werken-met-kettingzaag-1.htm" }, "lead": "Werken met de kettingzaag brengt risico's met zich mee: Bij veiligheid gaat het om een goede machine, persoonlijke beveiliging, werktechniek en dagelijks onderhoud. Het halen van een kettingzaagcertificaat is soms verplicht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/3/cid600349_cutting-wood-2146507_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599496", "title": "Veilig zagen met goede zaagkleding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veilig-zagen-met-goede-zaagkleding-1.htm" }, "lead": "Om veilig te werken met een kettingzaag moet je beschermende kleding dragen. Helm, oorbeschermers, zaagbroek en veiligheidsschoenen. De kleding wordt steeds beter.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/1/3/cid599496_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_2619699_houtkap_motorzaag.jpg", "width": 1024, "height": 682, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-01-13T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_boomverzorging" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }