{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601072", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Veldbonen als regionale eiwitbron", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veldbonen-als-regionale-eiwitbron-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601072, "identifier": "mediaitem_601072", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veldbonen-als-regionale-eiwitbron-1.htm", "title": "Veldbonen als regionale eiwitbron", "lead": "In de gedachte van kringlooplandbouw is het belangrijk dat je minder afhankelijk wordt van externe bronnen. Om in de eiwitbehoefte van je veestapel te voorzien, moet je gebruik maken van regionale eiwitbronnen. De teelt van veldbonen is een goed voorbeeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/c/e/cid601072_geograph-4642047-by-Steve-Daniels-1.jpg", "width": 768, "height": 555, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Al enkele jaren voert Inagro, een Vlaamse onderzoeksinstituut, proeven uit met mengteelten die graan combineren met erwten of veldbonen. Deze eiwitrijke peulvruchten zorgen voor een hogere totaalopbrengst per hectare en een hogere eiwitopbrengst, schrijft vakblad Boer&Tuinder in een artikel<\/a>. Deze combinatieteelt kun je goed inpassen in kringlooplandbouw, waarbij het er om gaat minder afhankelijk te worden van externe eiwitbronnen.<\/p>

Eiwitgehalte<\/h2>

Veldbonen in een mengteelt met graan zorgen voor meer oogstzekerheid, onderdrukken onkruid en beperken de ziektegevoeligheid, aldus het vakblad. Op bedrijven waar die mengteelt wordt toegepast, wordt het geoogste product als gehele plant verwerkt in de vorm van geheleplantsilage (GPS). Veehouders kunnen het ingekuilde product toepassen als energierijk ruwvoeder.<\/p>

Veldbonen leveren zowel eiwit als zetmeel. Het ruw-eiwitgehalte bedraagt 27%, meldt het vakblad. Maar dat eiwit is tamelijk onbestendig en komt voornamelijk op pensniveau beschikbaar. Voor hoogproductieve dieren zou je een bron van bestendig eiwit nodig hebben. Door veldbonen een hittebehandeling te geven - te 'toasten' - kun je de eigenschappen van de eiwitten wijzigen waardoor een kleiner deel van het eiwit afgebroken wordt in de pens.<\/p>

Inkuilen<\/h2>

Ook voor leghennen zou je veldbonen als eiwitbron kunnen gebruiken, maar veel peulvruchten bevatten ook stoffen die bij pluimvee voor intoxicatie kunnen zorgen. Het gaat om stoffen als vicine, convicine en tannine, ook wel anti-nutritionele factoren (ANF’s) genoemd. Het gehalte aan ANF's kun je verminderen door het product in te kuilen. Als je vochtig geoogste veldbonen samen met graan inkuilt, kan pluimvee het beter verteren. <\/p>" } , { "id": 18906416, "identifier": "element_18906416", "type": "text", "title": "Vakbladartikel over veldbonen als eiwitbron", "url": "https://edepot.wur.nl/519294", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: © Steve Daniels<\/a> (cc-by-sa/2.0<\/a>) geograph.org.uk)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18906420, "identifier": "element_18906420", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Veldbonen, een waardevolle eiwitbron voor bioveehouders<\/a> artikel Boer&Tuinder mei 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biet en boon zijn blijvers maar vergeet mks en ccm niet : Specialisten over hun top-drie van kansrijke voederbronnen<\/a>, artikel Grondig 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ingekuilde mengteelten van veldbonen en graan als alternatieve eiwitbron voor bio-leghennen?<\/a> Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Teelthandleiding Veldbonen 2011<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18906426, "identifier": "element_18906426", "type": "text", "title": "Dossier Kringlooplandbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18906428", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600873", "title": "Groeiende belangstelling voor eiwitrijke voedergewassen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groeiende-belangstelling-voor-eiwitrijke-voedergewassen-1.htm" }, "lead": "De belangstelling voor de teelt van eiwitrijke gewassen groeit. Het kan de afhankelijkheid van geïmporteerde soja verminderen. Met name de teelt van veldbonen groeit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/c/5/cid600873_geograph-5368011-by-M-J-Richardson-1.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600075", "title": "Eigen ruwvoer telen in Denemarken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Eigen-ruwvoer-telen-in-Denemarken-1.htm" }, "lead": "In Denemarken is het vanwege het klimaat niet verstandig alleen gras en mais te telen. Daarom teelt René Reinerink er naast maïs een diversiteit aan ruwvoergewassen zoals suikerbieten en een mengsel van gras, gerst en erwten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/0/8/cid600075_shutterstock_641393104_koeien_voer_stal.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "dww_melkvee", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_melkvee", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600040", "title": "Grondgebondenheid melkveehouderij met eigen eiwit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grondgebondenheid-melkveehouderij-met-eigen-eiwit-1.htm" }, "lead": "Om invulling te geven aan de grondgebonden groei in de melkveehouderij is het zinvol te kijken naar het percentage eiwit dat melkveehouders van eigen land halen. De zelfvoorzieningsgraad van eigen eiwit moet omhoog. Dat betekent meer ruimte voor grasteelt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/1/cid600040_shutterstock_34207102_melkvee_koe.jpg", "width": 800, "height": 497, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "dww_melkvee", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_melkvee", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599080", "title": "Hernieuwde belangstelling voor teelt veldbonen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hernieuwde-belangstelling-voor-teelt-veldbonen-1.htm" }, "lead": "25 jaar geleden verdween de teelt van veldbonen als eiwitrijk gewas bijna geheel. Er is echter weer interesse in veldboon in het kader van vergroening en als teelt van eigen veevoer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/a/cid599080_Bloemen%2520Limburgse%2520paardeboon.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-07-19T16:35+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantaardige_bronnen", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantaardige_bronnen", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }