{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600648", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Veilige residuen bestrijdingsmiddelen op groente en fruit ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veilige-residuen-bestrijdingsmiddelen-op-groente-en-fruit-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600648, "identifier": "mediaitem_600648", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veilige-residuen-bestrijdingsmiddelen-op-groente-en-fruit-1.htm", "title": "Veilige residuen bestrijdingsmiddelen op groente en fruit", "lead": "Er zijn weinig overschrijdingen van de maximaal toegestane hoeveelheid van resten van bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit, meldt de NVWA. Als er overschrijdingen zijn, gaat het vaak om producten uit niet EU-landen. Het is verstandig fruit te blijven eten, aldus het Voedingscentrum.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/8/cid600648_shutterstock_324741074_groente.jpg", "width": 860, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-11T11:36+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het aantal overschrijdingen van de maximaal toegestane hoeveelheid residuen van bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit in Nederland is zeer klein, blijkt uit de voortgangsrapportage<\/a> die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onlangs publiceerde. De NVWA vond wel wat overschrijdingen. Dat betrof vooral producten uit landen buiten de EU, zoals Turkije, Colombia, Suriname, de Dominicaanse Republiek, Mexico en Kenia. De overschrijdingen leverden geen gezondheidsrisico's op, zo blijkt uit de rapportage.<\/p>

Residu limiet<\/h2>

Hoeveel residuen er op groenten en fruit mogen zitten, wordt door EU-lidstaten vastgelegd in de Maximum Residu Limiet (MRL), waarbij zeer grote veiligheidsmarges in acht worden genomen. Gezondheidsrisico's mogen niet optreden. Een andere waarde is de gezondheidskundige grenswaarde, de Acute Reference Dose (ARfD). Die waarde ligt hoger.<\/p>

Wanneer de NVWA een overschrijding van de MRL constateert, volgte een boete of waarschuwing en mag het betreffende product niet meer verhandeld worden. Wordt ook de ARfD overschreden, dan wordt de partij zo snel mogelijk uit de handel gehaald en vernietigd. Bovendien moet een overschrijding van de ARfD gemeld worden aan de Europese Commissie en EU-lidstaten via het Europese Rapid Alert Systeem (RASFF).<\/p>

Overschrijding<\/h2>

Uit de rapportage blijkt dat overschrijding van de ARfD vooral geconstateerd wordt op producten van buiten de EU: gojibessen uit China bijvoorbeeld, peulen uit Kenia of druiven uit Egypte en Peru. Maar ook op sinaasappels uit Spanje werd een te hoog gehalte aangetroffen. Alle betroffen producten zijn direct van de markt gehaald. Naast de NVWA - die een steekproefsgewijze controle uitvoert - onderzoekt ook het bedrijfsleven zelf partijen op residuen. Wanneer het bedrijfsleven een overschrijding van de ARfD constateert, moeten ze dit melden.<\/p>" } , { "id": 18894537, "identifier": "element_18894537", "type": "text", "title": "Download rapportage van NVWA", "url": "https://edepot.wur.nl/509134", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Trouw analyseerde de meetresultaten van NVWA en kopte dat groenten en fruit vaak zijn vervuild met hormoongif<\/a>. Zo schrijft Trouw op 10 december dat in ongeveer de helft van Spaanse nectarines, druiven en perziken in Nederlandse winkels stoffen zitten die de hormoonhuishouding kunnen verstoren. Ook op andere andere fruitsoorten, groenten, kruiden, zaden, granen, aardappelen en noten kunnen hormoonverstorende pesticiden zitten, schrijft Trouw.<\/p>

Risico's<\/h2>

Als reactie op het bericht in Trouw nuanceert het Voedingscentrum<\/a> de risico's. Wanneer de gevonden hoveelheden bestrijdingsmiddelen boven de norm uitkomen, dan is het niet meteen schadelijk. De normen zijn streng. De MRL heeft een grote veiligheidsmarge. De NVWA vindt nauwelijks te veel resten bestrijdingsmiddelen op groente en fruit, aldus het Voedingscentrum.<\/p>

Dat er resten gevonden worden, wil niet zeggen dat je groenten en fruit moet mijden. Ook zwangere vrouwen en kinderen kunnen zonder risico groenten en fruit eten. De gezondheidsvoordelen van groente en fruit wegen dan ook ruimschoots op tegen kleine resten bestrijdingsmiddelen die je misschien binnen kunt krijgen.<\/p>

Wil je risico's mijden, dan kun je er voor kiezen biologische producten te eten, schrijft het Voedingscenturm. Bovendien is het verstandig gevarieerd te eten, zodat je een mogelijke kans op hoge blootstelling aan schadelijke stoffen kunt verkleinen. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18894541, "identifier": "element_18894541", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Voortgangsrapportage residuen bestrijdingsmiddelen<\/a> (januari 2017-december 2018), NVWA 9 december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit Overzicht van uitkomsten NVWA-inspecties juli 2013 - juni 2015<\/a> NVWA 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Softwaretool voor de blootstelling aan mengsels van pesticide residuen in groenten en fruit : rapportage project Impactanalyse Pesticiden Groenten en Fruit (IPGF)<\/a>, rapport Wageningen University & Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nader bekeken : pesticiden in de voeding: 8 vragen en antwoorden<\/a>, Nutrinews 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18894547, "identifier": "element_18894547", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Hormoonverstorende stoffen<\/a>, Position Paper Nefyto", "indentlevel": 0 }, { "item": "NVWA: weinig resten van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit uit Nederland en de EU<\/a>. NVWA 9 december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groenten en fruit zijn vaak vervuild met hormoongif<\/a>, Trouw 10 december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hormoonverstorende bestrijdingsmiddelen in plantaardige producten<\/a>, analyse Trouw december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe zit het met hormoonverstorende stoffen op groente en fruit?<\/a> Voedingscentrum 10 december 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18894554", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_598970", "title": "Nederlands voedsel veilig door controle op bestrijdingsmiddelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nederlands-voedsel-veilig-door-controle-op-bestrijdingsmiddelen-1.htm" }, "lead": "Bijna alle groente en fruit - meer dan 98 % - in Nederlandse winkels voldoet aan de wettelijke eisen voor wat betreft de toegestane aanwezigheid van resten van bestrijdingsmiddelen. Toch vindt NVWA overschrijdingen van de norm, vooral op producten uit niet EU-landen. Intensieve controles blijken te werken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/7/9/cid598970_178417355.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-08-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601026", "title": "Betere aanpak voedselveiligheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-aanpak-voedselveiligheid-1.htm" }, "lead": "De overheid zal actie ondernemen om de voedselveiligheid verder te verbeteren, zeggen ministers Bruins en Schouten als reactie op het Actieplan Voedselveiligheid. Dat plan bevat maatregelen om de voedselveiligheid verder te verbeteren en volgt in reactie op de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/c/cid601026_shutterstock_38103670_eieren_sorteren.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600990", "title": "Voeding veiliger dan ooit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voeding-veiliger-dan-ooit-1.htm" }, "lead": "Je kunt beter een bespoten appel eten dan geen appel, zegt toxicoloog Aalt Bast. In een filmpje van een kwartier maakt hij duidelijk dat onze voeding veiliger is dan ooit. Met goede voeding kun je gezond blijven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/8/8/cid600990_shutterstock_34360312_meisje_appel.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }