{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601407", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Veertig jaar melkrobots", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veertig-jaar-melkrobots-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601407, "identifier": "mediaitem_601407", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veertig-jaar-melkrobots-1.htm", "title": "Veertig jaar melkrobots", "lead": "Ruim veertig jaar geleden werd de eerste melkrobot ontwikkeld op de praktijkschool in Oenkerk. Na een aarzelende ontwikkeling, heeft de melkrobot of automatisch melksysteem nu een vaste plek gevonden in de Nederlandse melkveehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/f/cid601407_AMS_IMG_3212.jpg", "width": 1000, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De eerste melkrobot of automatisch melksysteem (AMS) werd ruim veertig jaar geleden ontwikkeld op de praktijkschool in Oenkerk. De eerste koe werd daar in 1983 gemolken door een melkrobot. Maar de introductie van de melkrobot in de praktijk liet toen nog wel even op zich wachten, schrijft vakblad Veehouderij Techniek in een overzichtsartikel<\/a> waarin de ontwikkeling van de melkrobot centraal staat. . <\/p>

Verschillende bedrijven pakten de ontwikkeling in de jaren tachtig op en in 1988 presenteerde Vicon voor het eerst een werkend exemplaar. Voor de speendetectie werd een techniek gebruikt op basis van ultrasone geluidsgolven. Even later komen ook andere bedrijven met melkrobots, zoals de melkvoerautomaat van Gascoigne, maar die wordt nooit op de markt geïntroduceerd. Pas in 1992 verscheen de eerste melkrobot op de markt.<\/p>

Kinderziektes<\/h2>

Vanaf dat moment verschijnen er meer melkrobots. De vakbladen schrijven in die tijd dat er veel voordelen zijn. Zo zorgt de toepassing van een automatisch melksysteem voor een stijgende melkproductie, minder arbeid, een lagere fysieke belasting voor de veehouder en een betere benutting van de melkinstallatie. Maar er zijn ook nog veel technische mankementen. De melkrobot vertoont nog kinderziektes.<\/p>

Zo laten de robots veel storingen zien. Monteurs moeten veel tijd aan de melkrobots bestenden en de onderhoudskosten rijzen de pan uit. De melkrobot kampt daardoor jarenlang met een imagoprobleem, aldus het vakblad. De verkopen vallen daardoor tegen. In 2000 telt Nederland zo’n 400 melkrobots. In 2004 worden heel weinig melkrobots aangeschaft, niet meer dan 80 stuks. Daarna trekt de vraag aan. Een grafiek laat zien dat na 2004 het aantal automatische melksystemen sterk groeit. Zo worden er in 2009 640 robots meer geplaatst dan er worden ingeruild. In 2019 zijn er meer dan 4000 bedrijven met een automatisch melksysteem.<\/p>

Rooskleurige toekomst.<\/h2>

Op dit moment vlakt de toename van het aantal robots wat af, mede omdat het aantal bedrijven afneemt. Oude melkrobots die vervangen worden door nieuwe, gaan vaak naar het buitenland of worden gebruikt voor onderdelen. De toekomst van de melkrobot ziet er rooskleurig uit, schrijft het vakblad. De verwachting is dat het automatisch melksysteem de visgraatmelkstal gaat aflossen als meest toegepaste systeem. Maar er zijn nog wel wat verbeteringen mogelijk op het gebied van onderhoudskosten.<\/p>" } , { "id": 18916262, "identifier": "element_18916262", "type": "text", "title": "Artikel Veehouderij Techniek", "url": "https://edepot.wur.nl/516507", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De artikelen in Veehouderij Techniek zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op Veehouderij Techniek aanmaken. <\/em><\/p>

(Bron foto: WUR Eddy Teenstra<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18916266, "identifier": "element_18916266", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Vallen en opstaan : Bijna vier decennia robotmelken<\/a>, artikel Veehouderij Techniek 2020 artikel", "indentlevel": 0 }, { "item": "Van automatisering valt niet te winnen<\/a>, artikel Veeteelt 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Automatisch melken : zes merken robots vergeleken<\/a>, artikel Veehouderij Techniek 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Automatisch Melken<\/a> Reader Citaverde College", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18916272, "identifier": "element_18916272", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Hoe werkt een melkrobot?:Een automatische melkmachine<\/a> , SchoolTV 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18916276", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600213", "title": "Grote bedrijven kiezen vaker voor melkrobots", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grote-bedrijven-kiezen-vaker-voor-melkrobots-1.htm" }, "lead": "Met melkrobots kun je besparen op arbeidskrachten en loonkosten. Maar overschakeling op automatisch melken vraagt ook aanpassingen. Zo moet je het melken anders organiseren en de stal anders indelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/3/3/cid600213_shutterstock_185436203_koeien_melken.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599922", "title": "Ophaalrobot in de vrijloopstal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ophaalrobot-in-de-vrijloopstal-1.htm" }, "lead": "Na een bedrijfsverplaatsing op Texel bouwde biologisch melkveehouder Marco Vlaming een vrijloopstal met kunststofvloer en met een robot die de mest van de voer schraapt. De leefomstandigheden voor koeien zijn verbeterd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/d/cid599922_youtube_vrijloopstal.jpg", "width": 1906, "height": 1078, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "dww_melkvee", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij", "dww_melkvee", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599568", "title": "Melkveehouders leasen melkrobot", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Melkveehouders-leasen-melkrobot-1.htm" }, "lead": "Steeds vaker leasen melkveehouders een melkrobot. Je kunt een melkrobot kopen via financial lease, je wordt dan eigenaar van de robot. Maar operational lease begint ook op te komen. Je wordt dan een soort 'huurder'.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/7/5/cid599568_Web%252072%2520DPI-shutterstock_47232460_melkrobot_melkvee.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-05-08T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }