{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600491", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Veenvrije teelt om CO₂-uitstoot te beperken", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veenvrije-teelt-om-CO2-uitstoot-te-beperken-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600491, "identifier": "mediaitem_600491", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veenvrije-teelt-om-CO2-uitstoot-te-beperken-1.htm", "title": "Veenvrije teelt om CO₂-uitstoot te beperken", "lead": "Veen is een belangrijk bestanddeel van de tonnen potgrond die in de sierteelt gebruikt worden. Om CO₂-uitstoot te beperken is de zoektocht naar alternatieven bittere noodzaak.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/8/4/cid600491_peat-1265081_1280.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Droogleggen en afgraven van veen draagt door de de uitstoot van het broeikasgas CO₂ bij aan klimaatopwarming, zo legt vakblad Management&Techniek uit. Omdat er bij de productie voor potgrond veen gebruikt wordt, ligt deze methodiek onder vuur. In het artikel 'Veen is sleutel voor een duurzame CO₂-opslag<\/a>' legt het vakblad uit hoe veen ontstaat, wat kenmerken van veen zijn en waarom veen zo belangrijk is. <\/p>

Cijfers<\/h2>

Het vakblad komt in het artikel met cijfers. Zo zit wereldwijd 30% van de ondiepe koolstof opgeslagen in veen terwijl het veen slechts 3% van de landoppervlakte beslaat. Door drainage van veengebeiden, vooral in tropische streken, is het gehalte aan CO₂ in de atmosfeer met 5% toegenomen. Het draineren van 1 hectare veen brengt evenveel CO₂ in de lucht brengt als wanneer je met met een personenwagen zes keer rond de aarde rijdt. (290.000 km). Volgens het vakblad komt in Europa elk jaar 4,5 miljoen ton CO₂ vrij door het gebruik van veen voor landbouwdoeleinden. <\/p>

Alternatieven<\/h2>

Omdat er elk jaar honderden hectaren veen verdwijnen naar potgrond- en substraatproducerende fabrieken, is het bittere noodzaak om te zoeken naar alternatieve grondstoffen, aldus het vakblad. <\/p>

(Bron foto: Pixabay <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18889200, "identifier": "element_18889200", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Veen is sleutel voor een duurzame CO₂-opslag<\/a>, artikel Management&Techniek, december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veenvrij substraat: verkenning van de mogelijkheden van veenvrij substraat in de teelt van laanbomen (opzetters)<\/a>, rapport Wageningen Plant Research, december 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klaar voor de toekomst met veenvrije potgrond<\/a>, artikel Boom in Business, december 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18889204, "identifier": "element_18889204", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Gedraineerd veen bron van CO₂<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ontbossing in Nederland draagt bij aan CO₂-uitstoot<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, november 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veenvrije boomkwekerij mogelijk<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, februari 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzame teelt op organisch substraat<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }