{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601591", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Veel licht maakt toekomstbestendige teelt van freesia's mogelijk", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veel-licht-maakt-toekomstbestendige-teelt-van-freesias-mogelijk-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601591, "identifier": "mediaitem_601591", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veel-licht-maakt-toekomstbestendige-teelt-van-freesias-mogelijk-1.htm", "title": "Veel licht maakt toekomstbestendige teelt van freesia's mogelijk", "lead": "Hoe kun je jaarrond freesia's telen met een constante productie en een zo efficiënt mogelijke benutting van licht en warmte? Dat was de kernvraag van het onderzoek ‘Freesia toekomstbestendig’. Veel licht blijkt een belangrijke factor voor een goede productie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/6/cid601591_freesia-2608514_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T17:22+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Freesiateelt Toekomstbestendig", "target_audience_abstract": "Glastuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voor een toekomstbestendige freesiateelt is het wenselijk om jaarrond een zo constant mogelijke productie te realiseren. Het ligt voor de hand om in de winter te werken met hogere teelttemperaturen en meer licht. Wat is dan de optimale teelttemperatuur en belichtingshoeveelheid? In het onderzoeksproject ‘Freesia toekomstbestendig’ is daarom een proef uitgvoerd met drie teeltemperaturen (11.5, 14.5 en 17.5°C), twee belichtingsniveaus (135 en 200 μmol/m²/s) en twee cultivars: ‘Ambiance’ en ‘Soleil’. <\/p>

Meerproductie<\/h2>

De onderzoekers verwachten dat een hogere teelttemperatuur in combinatie met meer licht de teelt zou kunnen versnellen, zonder concessies aan productie en kwaliteit te doen. Maar dat blijkt niet zo te zijn, zo blijkt uit het onderzoeksrapport<\/a>. Meer belichting gaf wel een forse meerproductie, in stuks en in takgewicht. Een hogere temperatuur zorgde wel voor een versnelde teelt, maar ook in een verminderde productie. De teeltduur bij 11.5°C was wel 30 dagen langer dan bij 17,5°C, maar toch was de productiviteit in gram droge stof per dag hoger. <\/p>

Scenario-analyse<\/h2>

De proefresultaten zijn gebruikt voor een modelmatige scenario-analyse in een virtuele kas. In die analyse is gekeken naar de gevolgen van verschillende klimaatregelingen voor de energiebalans en groei in een moderne commerciële kas. uit die analyse blijkt dat bijbelichting met 200 μmol/m²/s PAR bij een etmaaltemperatuur van 11.5°C  bij zowel full-LED als SON-T een zeer beperkte warmtevraag heeft: in de donkerste periode (week 1-4) gemiddelde minder dan 1m³ gas per m². <\/p>

(Bron foto: Manfred Richter<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_19017067", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "2300965", "2302770", "2299651" ]} } , { "identifier": "element_19017090", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Freesiagewas reageert goed op kasdek met diffuse coating : Hofland Freesia experimenteert met andere schermmiddelen, Artikel Onder Glas 2020", "link_url": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-groen-kennisnet/999628" } } , { "identifier": "element_19017091", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Koel telen met meer belichting geeft beste winterproductie freesia : Freesiagewas reageert goed op full-LED, Artikel Onder Glas 2020", "link_url": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-groen-kennisnet/1019418" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_19017095", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Freesiateelt haalbaar met zo efficiënt mogelijke benutting van licht en warmte, Kas als energiebron maart 2021", "link_url": "https://www.kasalsenergiebron.nl/nieuws/freesiateelt-haalbaar-met-zo-efficient-mogelijke-benutting-van-licht-en-warmte/" } } , { "identifier": "element_19017096", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Freesia floreert bij veel licht en weinig warmte, Artikel Greenity maart 2021", "link_url": "https://www.greenity.nl/nieuws/freesia-floreert-bij-veel-licht-en-weinig-warmte" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }