{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601050", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Veel consumenten produceren zelf voedsel, al is de schaal bescheiden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veel-consumenten-produceren-zelf-voedsel-al-is-de-schaal-bescheiden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601050, "identifier": "mediaitem_601050", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veel-consumenten-produceren-zelf-voedsel-al-is-de-schaal-bescheiden-1.htm", "title": "Veel consumenten produceren zelf voedsel, al is de schaal bescheiden", "lead": "Een prosument is iemand die zowel producent als consument is van zijn eigen voedsel. Dat kan gaan om moestuinders, maar het kan ook op kleinere schaal: een kruidenpotje op de vensterbank of aardbeien in de de achtertuin. Veel bewoners van Almere zijn prosument, al is de schaal soms bescheiden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/6/cid601050_berry-197078_1280.jpg", "width": 1278, "height": 852, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Almere kent stadslandbouw een groeiende belangstelling. Wageningse onderzoekers volgen de ontwikkeling. In 2018 publiceerden ze een rapport waaruit blijkt dat er toen 140 initiatieven voor stadslandbouw waren. Het gaat daarbij om buurtmoestuinen, voedselbossen, schooltuinen, stadsboeren, horecaondernemingen of voedselcoöperaties. Niet alle Almeerders zijn bij die initiatieven betrokken, terwijl bijna iedereen toch wel iets doet om zelf voedsel te produceren, al is het soms op heel bescheiden schaal. Ze plukken bramen, zetten een kruidenpotje in de vensterbank of verbouwen fruit in een hoekje in de achtertuin.<\/p>

Prosumptie<\/h2>

De onderzoekers vroegen zich af in hoeverre buurtmoestuinen algemeen zijn. Hoeveel mensen doen er aan wildplukken? Hoe groot is die minder zichtbare groep die een deel van hun eigen voedsel verbouwen? Wie zijn dat? Wat produceren ze? En waarom doen ze het? Ze voerden een enquête uit. Het onderzoeksrapport 'Prosumptie in de polder<\/a>' laat zien dat er veel Almeerders zijn die iets aan voedselproductie doen, al is de schaal soms bescheiden.<\/p>

De meesten van hen verbouwen vooral fruit, groenten en kruiden: een groentebed in de achtertuin, een potje met kruiden in de vensterbank bijvoorbeeld. Het zijn activiteiten die vaak weinig tijd en moeite kosten. Ook wildpluk komt veel voor. Vooral bramenplukken wordt vaak genoemd.<\/p>" } , { "id": 18905801, "identifier": "element_18905801", "type": "text", "title": "Download rapport Prosumptie in de polder", "url": "http://edepot.wur.nl/499287", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Meer fruit planten<\/h2>

De meeste mensen doen het omdat ze er plezier aan beleven. Het is leuk om in de tuin te werken, leuk om buiten te zijn en het geeft voldoening om zelf iets te maken. Uit interviews blijkt dat de mensen op heel verschillende manieren hun kennis vergaren over het tuinieren.<\/p>

Veel mensen zouden wel meer groenten willen verbouwen, zo blijkt uit het onderzoek, maar ze ervaren een gebrek aan ruimte, tijd, en kennis. De markt speelt wel in op die wenst door het groeiend aanbod van eigen kleine kweeksystemen voor een kruidentuin op je balkon of systemen voor urban gardening.<\/p>

Zo kun je in een systeem van Livin Farms<\/a> thuis meelwormen kweken op GFT-afval. Ook de moestuintjesactie van AH stimuleert mensen zelf voedsel te verbouwen. De gemeente Almere zou inwoners ook kunnen helpen - denken de respondenten - door meer fruit aan te planten, door communicatie en kinderen te stimuleren zelf te tuinieren. <\/p>

(Bron foto: AllNikArt<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18905805, "identifier": "element_18905805", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Prosumptie in de polder : een verkenning van de zelf voedsel producerende consument in Almere<\/a>, Wageningen University & Research augustus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het vruchtgebruik van openbaar groenonderzoeksproject brengt kansen in beeld<\/a>, Artikel in Stadswerk magazine 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Uitdagingen voor duurzaam beheer en gebruik : fruitbomen in de openbare ruimte<\/a>, artikel Groen 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18905810, "identifier": "element_18905810", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Prosumptie in de polder<\/a>, Blog Jan Eelco Jansma, september 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eetbare stad Almere<\/a>, Blog Jan Eelco Jansma, juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Livin farms<\/a>, website", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18905815", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601013", "title": "Veel eetbaar groen in Almere", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veel-eetbaar-groen-in-Almere-1.htm" }, "lead": "In de bossen en plantsoenen van Almere zijn veel eetbare plantensoorten aangeplant, zoals noten, kersen, bramen en vlierbessen. Uit een opbrengstschatting door onderzoekers blijkt dat er veel geproduceerd wordt. Zo worden er voldoende noten geproduceerd om in de behoefte van de Almeerders te voorzien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/f/cid601013_shutterstock_475476781_bramen_plukken.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601001", "title": "Vruchtgebruik in stedelijk openbaar groen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vruchtgebruik-in-stedelijk-openbaar-groen-1.htm" }, "lead": "Kan het openbaar groen in onze steden een functie hebben in de voedselvoorziening door er fruit of noten uit te oogsten? En wat betekent dat voor het groenbeheer? Of het onderhoud? Het onderzoeksproject ‘Vruchtgebruik’ laat zien dat er veel mogelijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/5/b/cid601001_berries-2739259_1920.jpg", "width": 800, "height": 577, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenvoorziening", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_kcnl" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_kcnl" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600524", "title": "Buurtmoestuinen op zoek naar kennis", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Buurtmoestuinen-op-zoek-naar-kennis-1.htm" }, "lead": "De afgelopen tien jaren hebben buurtbewoners op verschillende plekken buurtmoestuinen opgericht. Maar na de opstartfase blijkt het soms lastig een buurtmoestuin in stand te houden. Er blijkt behoefte aan kennis.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/6/9/cid600524_shutterstock_109855187_volkstuin.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599986", "title": "Groei van stadslandbouw in Almere", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groei-van-stadslandbouw-in-Almere-1.htm" }, "lead": "De groei van het aantal stadslandbouwinitiatieven in Almere verloopt sinds 2010 explosief, aldus onderzoekers. Op 1 januari 2018 telde Almere 140 initiatieven, zo blijkt uit een inventarisatie. Het betreft vooral kleinschalige initiatieven in de stad.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/4/b/cid599986_WUR_stadslandbouw.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "dww_melkvee", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "dww_melkvee", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599791", "title": "Duurzame Voedselvoorziening in en om de stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-Voedselvoorziening-in-en-om-de-stad-1.htm" }, "lead": "In een online leeromgeving is lesmateriaal van het 'Urban Green Train' project beschikbaar over regionale voedselvoorziening. Het materiaal is geschikt voor zelfstudie van studenten en docenten, of kan gebruikt worden als input voor onderwijsontwikkeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/5/cid599791_IMG_3280.JPG", "width": 2816, "height": 1880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-12-18T11:09+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "coe_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_voeding", "coe_food" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }