{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601349", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Veehouderij met klimaatvriendelijke koe", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veehouderij-met-klimaatvriendelijke-koe-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601349, "identifier": "mediaitem_601349", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veehouderij-met-klimaatvriendelijke-koe-1.htm", "title": "Veehouderij met klimaatvriendelijke koe", "lead": "Koeien stoten veel broeikasgassen zoals methaan uit. Fokken, voeraanpassingen en gerichte mestafvoer kunnen bijdragen aan een halvering van de uitstoot door koeien. Maar duurzame veehouderij vraagt om meer verandering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/f/cid601349_koeien.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_etalage_home", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dat wordt benadrukt door Theun Vellinga, specialist landbouw-systemen, dierlijke productiesystemen en klimaatverandering. Het online magazine Wageningen Climate Solutions belicht in een artikel<\/a> zijn kijk op de kwestie.<\/p>

Technische oplossingen<\/strong><\/h2>

De Nederlandse veehouderij is vergeleken met andere landen al erg klimaatefficiënt in het produceren van melk. Wereldwijd komt er bij het verkrijgen van een kilo melk gemiddeld 2400 gram CO₂-equivalenten vrij, terwijl dat in Nederland maar 1150 gram is volgens Vellinga. Toch moet dat aantal op z’n minst dalen naar 1020 gram CO₂-equivalenten in 2030 om aan de klimaatafspraken te voldoen. Technische oplossingen kunnen de huidige uitstoot van koeien halveren, aldus Vellinga in het artikel.<\/p>

Aanpassingen in het rantsoen zou al effect kunnen hebben op de uitstoot en ook door middel van gericht fokken zouden we koeien kunnen verkrijgen die minder uitstoten. In het gescheiden opvangen van mest en urine lijkt ook veel klimaatwinst te behalen, al vergt uitsluitsel hierover nog wel meer onderzoek. Maar, benadrukt Vellinga, alleen dergelijke technische oplossingen zijn niet voldoende voor een duurzame veehouderij.<\/p>

Landschapswaarden en Biodiversiteit<\/strong><\/h2>

De huidige Nederlandse veehouderij zit vast in een optimalisatie-denken, zegt Vellinga. Zo zou de mestwetgeving met de fosfaatregels resulteren in de drang om steeds meer te produceren, ten kosten van de natuur. Dat zou anders moeten om de veehouderij echt te verduurzamen.<\/p>

In het totaalplaatje hoort een juist verdienmodel voor de boer. Ook andere waarden, zoals landschapswaarde, biodiversiteit en dierenwelzijn moeten belangrijker worden in de veehouderij, aldus Vellinga in het artikel. De klimaatvriendelijke koe kan daar dan ook goed een onderdeel van zijn.<\/p>" } , { "id": 18914609, "identifier": "element_18914609", "type": "text", "title": "Lees hier het artikel uit Wageningen Climate Solutions", "url": "https://magazines.wur.nl/climate-solutions-nl/klimaatvriendelijke-koe/", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: <\/em>Pixabay<\/em><\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914613, "identifier": "element_18914613", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "De klimaatvriendelijke koe<\/a> artikel Wageningen Climate Solutions, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzaamheids-ethische toetsing van methaanreducerende technische maatregelen: Evaluatie van technische maatregelen <\/a> rapport Wageningen Livestock Research, juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Samenleving heeft boeren nodig voor biodiversiteit<\/a> artikel Veeteelt, januari 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914618, "identifier": "element_18914618", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Wageningen Climate Solutions<\/a> volledige publicatie", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18914622", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600929", "title": "Methaanuitstoot verminderen met hulp van praktijktool", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Methaanuitstoot-verminderen-met-hulp-van-praktijktool-1.htm" }, "lead": "Door de uitstoot van methaan - een sterk broeikasgas - draagt de melkveehouderij bij aan het broeikaseffect. In het onderzoeksproject \"Smart melken\" wordt gekeken wat belangrijke emissiebronnen zijn. Een praktijktool helpt veehouders bij keuzes voor een voederstrategie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/5/6/cid600929_shutterstock_181459289_koe_stal.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600759", "title": "Minder broeikasgas in de melkveehouderij is mogelijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-broeikasgas-in-de-melkveehouderij-is-mogelijk-1.htm" }, "lead": "De melkveehouderij moet een forse inspanning leveren om de klimaatdoelstellingen te halen. Een structurele aanpassing van het bedrijfssyteem is nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/b/cid600759_148415270.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600030", "title": "Methaanemissie meten bij melkvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Methaanemissie-meten-bij-melkvee-1.htm" }, "lead": "Hoeveel is de gemiddelde methaanemissie in de Nederlandse melkveestapel? Is er verschil tussen melkveerassen of beweidingsystemen? Een onderzoeksproject moet antwoord geven op die vragen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/4/cid600030_cows-1264545_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600753", "title": "Lagere milieubelasting door fokkerij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lagere-milieubelasting-door-fokkerij-1.htm" }, "lead": "Nederlandse veefokkers verminderen de milieubelasting van dierlijke producten met 1% per jaar door zich te richten op algehele efficiëntie. Zo vermindert de emissie van broeikasgassen en verbetert de stikstof- en fosfaatefficiëntie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/6/cid600753_147045566.jpg", "width": 510, "height": 368, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }