{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601597", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Varkensgriep onder controle met twee vaccins", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Varkensgriep-onder-controle-met-twee-vaccins-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601597, "identifier": "mediaitem_601597", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Varkensgriep-onder-controle-met-twee-vaccins-1.htm", "title": "Varkensgriep onder controle met twee vaccins", "lead": "Varkens kunnen besmet worden met het influenza-griepvirus. Dat virus is niet dodelijk maar zieke varkens kunnen koorts of ademhalingsproblemen krijgen en het kan groeiachterstanden opleveren. Ter bescherming kun je varkens vaccineren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/6/1/cid601597_shutterstock_39817651_varken_biggen.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voor een goede gezondheid van hun zeugen en biggen neemt de familie Kuunders uit Milheeze verschillende maatregelen, schrijft vakblad Varkens in een bedrijfsreportage<\/a>. Om het influenzavirus bij varkens te beperken, worden de varkens gevaccineerd. De varkenshouder zet twee verschillende vaccins in. <\/p>

Influenza<\/h2>

Varkens kunnen besmet worden met het griepvirus of influenza. Dat virus kan zorgen voor ziekteverschijnselen als koorts, ademhalingsproblemen en slechte eetlust. In een aantal gevallen kan het groeiachterstanden opleveren. Je kunt een vaccin inzetten tegen dit virus, maar er zijn verschillende subtypen van dit virus in omloop. Omdat een vaccin tegen een beperkt aantal virustypen werkt, kan het zijn dat er toch infecties optreden. De familie Kuunders zet - met succes - twee verschillende typen vaccin in tegen dit virus. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Er zijn meer maatregelen die de familie neemt om uitbraken van ziektes te beperken. Zo fokken ze hun eigen zeugen op afstand. Gespeende biggen tref je niet aan op die zeugenbedrijven. Door een scheiding aan te brengen tussen opfokzeugen, zeugenbedrijf en gespeende biggen, wordt de kans op infecties verkleind. Maar toch lukt het niet om alle infecties buiten de deur te houden. <\/p>

Griepvaccins<\/h2>

Voor vaccinatie van de varkens werd aanvankelijk het griepvaccin Respiporc Flu3 gebruikt. Toen dat niet meer afdoende bleek, stapten de varkenshoudes over op een combinatie met een ander vaccin, maar dat werkte ook niet afdoende. Nadat ook het Respiporc Flupan H1N1-vaccin werd ingezet, kregen ze het griepvirus onder controle. De familie wisselt de vaccinatie van Flu3 en Flupan bij de zeugen steeds af. De opfokzeugen worden twee keer gevaccineerd met beide vaccins. <\/p>" } , { "id": 18922250, "identifier": "element_18922250", "type": "text", "title": "Artikel over vaccinatie tegen varkensgriep", "url": "https://edepot.wur.nl/535472", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18922253, "identifier": "element_18922253", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Familie Kuunders houdt griep met twee griepvaccins onder de duim<\/a>, Artikel Varkens 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Sommige aandoeningen zelden gemeld : Het monitoren van zeldzame varkensziekten<\/a>, artikel GD Varken 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ook griepseizoen bij varkens<\/a>, artikel GD Varken 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18922257, "identifier": "element_18922257", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Influenza : 100 seconden dierenarts<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vragen en antwoorden over varkensgriep<\/a>, RIVM", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18922260", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600330", "title": "Ruimte voor verbeteren van dierziektebestrijding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ruimte-voor-verbeteren-van-dierziektebestrijding-1.htm" }, "lead": "Uitbraken van ziekten als vogelgriep leiden in ons land tot ruimingen van gezonde dieren. Zulke ruimingen stuiten steeds meer op maatschappelijke weerstand. De Raad voor Dierenaangelegenheden adviseert de overheid en bedrijfsleven opnieuw te kijken naar de manier waarop in ons land dierziekten worden bestreden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/c/9/cid600330_Ruimen%2520pluimvee_omslag%2520rapport%2520RDA_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-18T16:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_varkens", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_varkens", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601270", "title": "Snelle diagnose van nieuwe dierziekten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Snelle-diagnose-van-nieuwe-dierziekten-1.htm" }, "lead": "Met een snelle diagnose van besmettelijke dierziekten kun je uitbraken voorkomen. Om de veroorzaker van nieuwe dierziekten snel te kunnen vaststellen is door Wageningse onderzoekers een diagnostische procedure ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/1/1/cid601270_104286135.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601459", "title": "Groei biologische varkenshouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groei-biologische-varkenshouderij-1.htm" }, "lead": "De biologische varkenshouderij groeit. Maar het overstappen op een biologische bedrijfsvoering is niet eenvoudig. Als varkenshouder moet je daarvoor de tijd nemen en een expert inschakelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/d/a/cid601459_shutterstock_55226125_varkens_big.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }