{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601690", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vaker bedrijfsovername door vrouwen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vaker-bedrijfsovername-door-vrouwen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601690, "identifier": "mediaitem_601690", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vaker-bedrijfsovername-door-vrouwen-1.htm", "title": "Vaker bedrijfsovername door vrouwen", "lead": "Steeds vaker nemen vrouwen het boerenbedrijf over. Uit een onderzoek van Nieuwe oogst onder tweeduizend boeren blijkt dat 16% van de opvolgers vrouw is. En ook in het agrarisch onderwijs op mbo-, hbo en wo-niveau zie je een verschuiving naar meer vrouwelijke studenten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/8/2/cid601690_tractor-4800135_1280.jpg", "width": 1280, "height": 850, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Nieuwe Oogst voerde eind november 2020 een onderzoek uit onder bijna tweeduizend boeren en tuinders naar de rol van vrouwen bij bedrijfsovername. 29% van die ondernemers zegt een opvolger te hebben. Van die opvolgers is 84% mannelijk en 16% vrouwelijk. En van de respondenten die zelf een bedrijf willen overnemen is 37% vrouw. Nieuwe Oogst constateert een duidelijke trend. Vrouwen nemen steeds vaker een bedrijf over. Mogelijke verklaringen zijn dat er een gebrek is aan mannelijke opvolger en dat de vergaande mechanisering het werk fysiek makkelijker maken, zo blijkt uit het artikel over dit onderzoek<\/a>.<\/p>

Voortrekkersrol<\/h2>

Hoewel het idee bestaat dat vrouwen gelijke kansen krijgen binnen de agrarische sector - blijkt dat vrouwen in de praktijk toch tegen belemmeringen oplopen. Vrouwen voelen zich minder serieus genomen door mannelijke erfbetreders bijvoorbeeld, of door banken. Sommige respondenten denken dat mannen meer spierkracht hebben en daardoor fysiek beter in staat zijn voor het werk, dat ze beter zijn in 'business' en meer gevoel hebben voor techniek. <\/p>

‘De vanzelfsprekendheid dat de man voorgaat, zit er in de agrarische sector nog sterk in,’ zegt lector Judith van Helvert van Hogeschool Windesheim in het artikel. Zij ziet wel dat de invloed van vrouwen op de bedrijfsvoering toeneemt. Ze zijn vaker aanjagers van vernieuwingen. Vrouwen hebben vaak een voortrekkersrol op bedrijven die overstappen op een multifunctionele bedrijfsvoering. <\/p>

Volgens hoogleraar plattelandsontwikkeling Bettina Bock van Wageningen University & Research is het een wereldwijde trend dat vrouwen een stevigere positie innemen in land- en tuinbouwbedrijven. Vrouwen spelen vooral een rol in innovatieve bedrijven waar meer aandacht ligt op kwaliteit in plaats van bulkproductie of bedrijven met een multifunctionele tak.<\/p>

Vrouwelijke studenten<\/h2>

Dat de landbouw feminiseert, zie je volgens Nieuwe Oogst ook terug in het aandeel vrouwelijke studenten binnen agrarische opleidingen op mbo-, hbo en wo-niveau. Op het mbo nam het aandeel vrouwelijke mbo-studenten toe van 44% in 2005 naar 51% in 2019. Op het hbo is het aandeel vrouwelijke studenten gegroeid tot 45%. Vrouwen kiezen vaker voor studies als Diermanagement en Dier- en veehouderij, terwijl mannen vaker kiezen voor Bedrijfskunde en Agribusiness.<\/p>

Bij Wageningen University is het aandeel vrouwelijke studenten al tien jaar 55%. Hier zie je dat vrouwen eerder kiezen voor studies als Animal Sciences of Organic Agriculture. Mannelijke studenten vind je veel meer bij studies als Agrotechnolgie, Plantenwetenschappen en Plant Biotechnologie. <\/p>" } , { "id": 18924655, "identifier": "element_18924655", "type": "text", "title": "Artikel Boerin is vaker baas op de boerderij", "url": "https://edepot.wur.nl/540921", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Frank Meurs<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18924659, "identifier": "element_18924659", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Boerin is vaker baas op de boerderij<\/a> artikel Nieuwe Oogst 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Boerinnen mogen zichzelf meer laten zien<\/a>, artikel Nieuwe Oogst 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuwe generatie boerinnen zet de toon<\/a>, artikel Nieuwe Oogst 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vrouw stabiele factor op boerderij<\/a>, CBS 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18924665, "identifier": "element_18924665", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Vrouwelijke bedrijfsopvolgers<\/a>, Nieuwe Oogst", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer artikelen in Nieuwe Oogs over vrouwelijke bedrijfsopvolgers<\/a>, zoekvraag", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18924669, "identifier": "element_18924669", "type": "text", "title": "Dossier bedrijfsovername", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18924671", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601556", "title": "Meer dan 16.000 boerderijen zonder opvolger", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-dan-16.000-boerderijen-zonder-opvolger-1.htm" }, "lead": "Meer dan de helft van de agrarische ondernemers van 55 jaar of ouder heeft geen opvolger. Met name kleinschalige tot middelgrote bedrijven hebben nog geen opvolger. Ook per bedrijfstype en regio verschilt het hoe het ervoor staat met de opvolging. Dit blijkt uit de inventarisatie door het CBS in hun Landbouwtelling 2020.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/c/cid601556_118362454.jpg", "width": 1024, "height": 681, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600947", "title": "Vrouwelijke bedrijfshoofden zijn succesvol", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vrouwelijke-bedrijfshoofden-zijn-succesvol-1.htm" }, "lead": "Het aandeel vrouwelijke bedrijfshoofden in de agrarische sector groeit, maar is nog altijd laag. Maar vrouwelijke ondernemers blijken wel succesvol. Ze geven anderen meer ruimte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/2/c/cid600947_114266511_27d8706b_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599854", "title": "Doordachte aanpak bedrijfsopvolging", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Doordachte-aanpak-bedrijfsopvolging-1.htm" }, "lead": "De overname van het ouderlijk bedrijf moet je goed voorbereiden. Niet alleen zakelijke aspecten zijn belangrijk, je moet ook nadenken over je ambities en toekomstplannen. Het Vlaamse Kenniscentrum Bedrijfsopvolging bundelt kennis.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/8/c/cid599854_114266511.jpg", "width": 1024, "height": 681, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-01-27T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_bloembollen", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }