{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600926", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Uitdagingen voor robotisering in de voedselketen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Uitdagingen-voor-robotisering-in-de-voedselketen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600926, "identifier": "mediaitem_600926", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Uitdagingen-voor-robotisering-in-de-voedselketen-1.htm", "title": "Uitdagingen voor robotisering in de voedselketen", "lead": "Robotisering en digitalisering in de voedselketen kan een bijdrage leveren aan oplossingen voor de wereldvoedselproblematiek. Om kansen aan te grijpen is samenwerking nodig tussen onderwijs, overheid, ondernemers en onderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/5/cid600926_shutterstock_327913913_drone.jpg", "width": 902, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De productie van voedsel staat voor grote uitdagingen. Zo moet de voedselketen inspelen op de energietransitie of de klimaatverandering. Bedrijfsconsultant Ben Prins zegt in een artikel in vakblad Voedingsindustrie dat digitalisering en robotisering van de voedselproductie hard nodig is. Zo kun je oplossingen bedenken voor de wereldvoedselproblematiek.<\/p>

Nieuwe banen<\/h2>

Mogelijk verdwijnen er banen door robotisering. In het artikel 'The future never ends: visie op robotisering<\/a>' noemt het vakblad cijfers op basis van een rapport van het WEF (World Economic Forum). Zo zullen er tot 2022 wereldwijd 75 miljoen banen verdwijnen, maar tegelijkertijd komen er ook 133 miljoen nieuwe banen bij: app-ontwikklaars, drone-bestuurders, it-specialisten. Door robotisering zullen er wereldwijd 58 miljoen banen ontstaan, aldus WEF. Naar schatting is over vier jaar al zo'n 52% van de huidige werkzaamheden door machines overgenomen.<\/p>

Data verzamelen<\/h2>

Je ziet nu al dat de agrisector drones ontwikkelen. Er worden geavanceerde grijparmen met ingebouwde sensoren ontwikkeld en in de logistiek zie je de opkomst van AGV’s (automatic guided vehicles) en SDV’s (self driving vehicles). Door die robotisering komen er veel data beschikbaar. Als je die data goed inzet kun je als bedrijf beter functioneren en de efficiëntie verhogen.<\/p>

In een tweede artikel 'De opmars van Robotica en Smart Industry<\/a>' gaat het vakblad nog wat verder in op de verzameling en verwerking van die data. Het verzamelen van data lukt over het algemeen wel, zo meldt het vakblad, maar de verwerking in betrouwbare managementrapportages blijkt nog lastig. Veel data blijven nog onbenut.<\/p>

Samenwerking<\/h2>

Je zou met data processen efficiënter in kunnen richten, waardoor je voedselverspilling tegen kunt gaan. En met de beschikbare data kun je met de opkomst van bijvoorbeeld blockchains werken aan meer transparantie en traceerbaarheid in de keten.<\/p>

Robots bieden meer perspectief. Zo kun je met robots ook krapte op de arbeidsmarkt opvangen. Maar er liggen nog wel uitdagingen. Zo zijn er nieuwe standaarden nodig om al de technologieën goed met elkaar te laten samenwerken. En veiligheid is een aandachtspunt. Naast cybersecurity, gaat het ook om fysieke veiligheid als robots met mensen laten samenwerken, de cobots.<\/p>

Consultant Prins stelt dat het noodzaak is dat het hard nodig is dat onderwijs, overheid, ondernemers en onderzoeksinstellingen veel intensiever samenwerken. We zouden de informatie en data, van producenten en toeleveranciers, veel meer met elkaar moeten delen. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18902036, "identifier": "element_18902036", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "The future never ends: visie op robotisering: thema robotisering en digitalisering<\/a>, artikel Vakblad Voedingsindustrie, november 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "De opmars van Robotica en Smart Industry: trends en ontwikkelingen : thema robotisering en digitalisering<\/a>, artikel Vakblad Voedingsindustrie, november 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "De agrofoodsector heeft robots hard nodig<\/a>, Wageningen UR, White paper, maart 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mis de 'Innovatie' boot niet<\/a>, artikel Vakblad Voedingsindustrie, september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Robotisering in de sector Food<\/a>, rapport ABN Amro, oktober 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18902043, "identifier": "element_18902043", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Innovatie in de voedingsindustrie, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Blockchaintechnologie veelbelovend maar nog niet volwassen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Robot voor paprikaoogst in ontwikkeling<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voedselinnovatie in een digitaliseringstransitie<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }