{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601272", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Twintig onderwijsmodulen Tuinbouw & Uitgangsmaterialen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Twintig-onderwijsmodulen-Tuinbouw-Uitgangsmaterialen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601272, "identifier": "mediaitem_601272", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Twintig-onderwijsmodulen-Tuinbouw-Uitgangsmaterialen-1.htm", "title": "Twintig onderwijsmodulen Tuinbouw & Uitgangsmaterialen", "lead": "Actieve kennisdeling staat centraal bij het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Groen. Om het onderwijs te versterken ontwikkelde het praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) twintig onderwijsmodulen voor het mbo.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/3/cid601272_shutterstock_110292827_kas.jpg", "width": 868, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (CIV T&U) heeft zich vanaf de oprichting in 2012 er sterk voor gemaakt dat vakmensen in de tuinbouwsector zich goed kunnen ontwikkelen. Goed opgeleide vakmensen zorgen er immers voor dat de tuinbouwsectoren hun leidende positie op de wereldmarkt kunnen behouden. Het maken van inspirerend onderwijsmateriaal stond daarom centraal in de activiteiten van het CIV. <\/p>

In de periode van 2013 tot 2017 ontwikkelden Expert Ontwikkel Teams daarom onderwijsmateriaal over bijvoorbeeld teelt, techniek, marketing, veredeling, biobased economy of logistiek. In die Expert Ontwikkel Teams (EOT’s) werken experts vanuit het bedrijfsleven en onderwijs samen de verschillende thema’s uit. Soms werden ze aangevuld met experts vanuit het groene hbo of Wageningen University & Research.<\/p>

Onderwijsmodulen<\/h2>

In totaal  zijn er twintig onderwijsmodulen opgeleverd. De eerste zes modulen voor het mbo werden in juni 2014 door het CIV T&U gepresenteerd. Dat waren onderwijsmodulen  over veredeling, telen op afstand, internationale handel en plantgezondheid, versmarketing, techniek in de kas en biobased. Daarna zijn meer modules ontwikkeld. Denk aan verslogistiek, internationale logistiek, robotica of plantfysiologie.<\/p>

In 2019 werd een onderwijsmodule Big data voor het mbo in de glastuinbouw gepresenteerd. ‘Best bijzonder,’ zegt Nico van Hemert die projectleider was van CIV T&U.  ‘Het is de eerste onderwijsmodule over Big data voor mbo-niveau. Mooi dat de groene sector hierin voorop loopt.’<\/p>

Van de twintig opgeleverde onderwijsmodulen zijn er twaalf door het SBB erkend als keuzemodules in het kader van zowel groene  als technische kwalificatiedossiers. De overig acht modulen zijn geen door SBB geaccordeerd keuzemodules, maar worden gebruikt in het basis- of profieldeel van de verschillende opleidingen op mbo-niveau.<\/p>

Internationale focus<\/h2>

Omdat de tuinbouwsector een sterke internationale focus heeft zijn – met steun van de subsidieregeling Erasmus+ – twee  modulen geschikt gemaakt voor internationaal gebruik. De module versmarketing is in het Engels beschikbaar onder de titel ‘Marketing of Agricultural products’. De biobased-onderwijsmodule is in het Engels beschikbaar als ‘Introduction to the Biobased Economy’.<\/p>

Verschillende modulen zijn sinds de eerste lancering in 2014 geupdatet en met steun van Colland en AgroLeeft geschikt gemaakt voor een online toepassing: versmarketing, verslogistiek, veredeling en het nieuwe telen zijn nu ook beschikbaar voor een toepassing in een elektronische leeromgeving.<\/p>

BOL-studenten<\/h2>

De onderwijsmodules zijn vrij toegankelijk voor de organisaties en personen die hebben meegewerkt aan deze content. Met name BOL-studenten maken hier goed gebruik van. De modules die tot stand zijn gekomen met financiële ondersteuning van van Colland, sector Glastuinbouw,  zijn vrij toegankelijk voor de deelnemers aan dit fonds. Over dit gebruik is contact mogelijk met n.van.hemert@civ-groen.nl<\/a>.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912290, "identifier": "element_18912290", "type": "list", "title": "Downloads", "url": "", "items": [ { "item": "Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw &Uitgangsmaterialen, Het talentencentrum voor het mbo<\/a>, brochure 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Diepere inzichten gaan het eigenbelang voorbij : Big data op de boerderij<\/a>, artikel Cooperatie : kwartaaluitgave van de Nationale Cooperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Agro Food Robotica<\/a>, wiki Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Arbeid in de toekomst : inzicht in arbeid en goed werkgeverschap in de tuinbouw<\/a> rapport Wageningen Economic Research, 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912296, "identifier": "element_18912296", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "CIV-TU<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912302", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601155", "title": "Digitale Kennisbank Food: in drie klikken bij je bron", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Digitale-Kennisbank-Food-in-drie-klikken-bij-je-bron-1.htm" }, "lead": "Actieve kennisdeling staat centraal bij het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Groen. Vanuit het praktijkcluster Food is een digitale kennisbank food ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/0/cid601155_Web%252072%2520DPI-shutterstock_65266009_voedingsindustrie_koek.jpg", "width": 800, "height": 519, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601217", "title": "Groene Monitor biedt zicht op de arbeidsmarkt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groene-Monitor-biedt-zicht-op-de-arbeidsmarkt-1.htm" }, "lead": "De Groene Monitor 2020 laat zien op wat er in de groene sector gebeurt in de volle breedte van de arbeidsmarkt. Het geeft een totaal overzicht van alle groen opgeleiden, alle groene banen en alle groene bedrijven. De Groene Monitor werd op 3 november gepresenteerd tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarkt van GroenPact.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/2/cid601217_shutterstock_96898804_appels_sorteerband.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-04T14:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601437", "title": "Lesmateriaal over kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lesmateriaal-over-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse landbouw moet de omslag maken naar kringlooplandbouw. Maar hoe doe je dat? Hoe werk je aan verduurzaming op het melkveebedrijf? Of hoe teel je eiwitrijke gewassen? Voor het onderwijs is lesmateriaal beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/3/cid601437_veeteelt_ef032312_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601458", "title": "Lesmateriaal biobased economy", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lesmateriaal-biobased-economy-1.htm" }, "lead": "Op het digitaal kennisplatform European Biobased Knowledge Network vind je lesmodules over biobased economy. We hebben de lesmodule's voor je op een rij gezet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/9/cid601458_351.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_biobased_economy", "gkn_onderwijs", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }