{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601148", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Twee webinars over stikstof, landbouw en natuur", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Twee-webinars-over-stikstof-landbouw-en-natuur-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601148, "identifier": "mediaitem_601148", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Twee-webinars-over-stikstof-landbouw-en-natuur-1.htm", "title": "Twee webinars over stikstof, landbouw en natuur", "lead": "Op 1 en 2 juli verzorgde het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) twee webinars over stikstof. Het eerste webinar ging met name in op de effecten op de landbouw door de te nemen maatregelen. Het tweede webinar gaat in op de effecten op de natuur. Beide webinars van elk een uur zijn terug te kijken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/0/8/cid601148_shutterstock_88563097_koeien_weiland.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het webinar over landbouw komen verschillende agrarische ondernemers aan het woord, zoals varkenshouder Frans Meulemeesters. Hij denkt dat het heel goed mogelijk is mest op het bedrijf op een economisch verantwoorde manier te verwerken, maar dan moet het wel mogen. Regelgeving werkt nu te vaak tegen. Hij vindt dat de overheid mee moet denken in plaats van eisen stellen: \"We kunnen naar de maan, dan moeten we ook mest kunnen verwerken.\"<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Vragen van ondernemers<\/h2>

De oproep van Meulemeesters wordt herkend door Hugo van Kasteel en Herman Snijders van het ministerie. Boeren vragen zich af waarom alles op hen afkomt. Zij hebben immers al zo veel gedaan. Tijdens het webinar reageren Van Kasteel en Snijders op vragen van agrarisch ondernemers: Wanneer wordt extern salderen mogelijk zodat je bij bedrijfsbeëindiging je stikstofruimte over kunt dragen aan andere bedrijven? Wat gaat er gebeuren met mijn PAS-vergunning? En wat gaat er gebeuren bij bedrijven die dicht bij Natura 2000-gebieden liggen? Boeren raken hun vergunning niet zomaar kwijt, antwoord Van Kasteel op die laatste vraag, maar je kunt wel kijken naar oplossingen om de stikstofuitstoot te verminderen. Je kunt de bedrijfsvoering mogelijk extensiveren.<\/p>

Voermaatregel<\/h2>

De voermaatregel komt aan bod na een kort filmpje van Adriaan Houbraken, melkveehouder in Bergeijk. Hij heeft 115 melkkoeien op 55 hectare met gras en maïs. Hij gaat zo efficiënt mogelijk om met mineralen als stikstof en fosfaat en geeft de koeien een eiwitarm rantsoen van gras, ingekuild gras en snijmaïs. Omdat het eiwitgehalte in gras en maïs variabel is, heeft hij soms eiwitrijk krachtvoer nodig om te corrigeren wanneer het eiwitgehalte te laag is. Als hij dat eiwitkrachtvoer niet meer kan gebruiken moet hij naar andere oplossingen zoeken. 'Het is het paard achter de wagen spannen', zegt hij. Hij is op zoek naar een plan dat wel werkt.<\/p>

Snijders erkent dat de voermaatregel, zoals die er nu ligt, misschien niet de beste maatregel is, maar het is een van de weinige maatregelen die op korte termijn voldoende stikstofruimte oplevert die ook wettelijk geborgd is zodat de bouw weer vlot getrokken kan worden. De regeling zoals die er nu ligt, geldt tot 1 januari 2021. Daarna wordt de regeling mogelijk aangepast.<\/p>

Kringlooplandbouw<\/h2>

Ook Mennard Hofman, melkveehouder in Noordhorn in Groningen, heeft zorgen over de voermaatregel. Hij werkt op zijn melkveebedrijf met 180 koeien op 100 hectare land volgens principes van kringlooplandbouw. Hij teelt tarwe als veevoer voor de koeien, het bedrijf is energieneutraal. Hij maakt zich zorgen over de gezondheid van zijn koeien als hij minder eiwit mag voeren.<\/p>

In het webinar komen meer mogelijkheden aan bod om de stikstofuitstoot te verminderen, zoals zodebemesting verdund met water en aangepaste stallen. Maar het bouwen van een nieuwe stal is geen sinecure, zo legt Snijders uit. Het vergt een forse investering die je alleen doet als er ook perspectief is, als er een opvolger is voor het bedrijf. En het moet ook passen in het investeringsritme van het bedrijf. <\/p>

Natuur<\/h2>

In het tweede webinar gaan medewerkers van het ministerie dieper in op stikstof en natuurherstel. Waarom is stikstof schadelijk voor de natuur? Hoe zie je dit? Hoe erg is die schade? Waarom wordt natuur beschermd? Zijn natuurdoelen wel haalbaar? En welke natuurherstelmaatregelen worden genomen om de schadelijke effecten van stikstof te verminderen. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18908708, "identifier": "element_18908708", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Eindadvies ‘Niet alles kan overal’<\/a>, Adviescollege Stikstofproblematiek 8 juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ministeriele regeling tot wijziging van Regeling diervoeders 2012 in kader van stikstofcrisis <\/a>Kamerstuk 7 mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wijziging van de Regeling diervoeders 2012 in verband met stikstof<\/a> Kamerbrief 7 mei 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908713, "identifier": "element_18908713", "type": "text", "title": "Dossier Stikstof", "url": "", "html": "" } , { "id": 18908715, "identifier": "element_18908715", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Stikstof en natuur LNV Webinar<\/a>, Ministerie van Landbouw 2 juli 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stikstof en landbouw LNV Webinar,<\/a> Ministerie van Landbouw 1 juli 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tijdelijke regeling krachtvoer voor melkvee in kader van stikstofaanpak<\/a>, Rijksoverheid 6 mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stikstofaanpak versterkt natuur en biedt economisch perspectief<\/a>, Rijksoverheid 24 april 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18908721", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601252", "title": "Mesdagfonds: Stikstofbeleid te duur en niet effectief", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mesdagfonds-Stikstofbeleid-te-duur-en-niet-effectief-1.htm" }, "lead": "Het stikstofbeleid is vastgelopen, stelt het Mesdagfonds in het rapport dat op 30 maart gepubliceerd werd. Volgens het Mesdagfonds heeft de landbouw een minder groot aandeel in de stikstofdepositie op de natuurgebieden. En het beleid gericht op het saneren van piekbelasters bij natuurgebieden is weinig effectief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/3/f/cid601252_153015416.jpg", "width": 800, "height": 541, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24", "English" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601372", "title": "Lager eiwitgehalte en gezonde koeien", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lager-eiwitgehalte-en-gezonde-koeien-1.htm" }, "lead": "Het eiwitgehalte in het veevoer moet naar beneden zodat de uitstoot van stikstof vermindert. Deskundigen denken dat het gehalte omlaag kan door de krachtvoergift te verminderen en beter te bemesten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/1/cid601372_theo-leconte-ktkVUTzVMm8-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601366", "title": "Remkes: Huidige stikstofaanpak onvoldoende", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Remkes-Huidige-stikstofaanpak-onvoldoende-1.htm" }, "lead": "Het streven van het kabinet om de stikstofuitstoot in 2030 met 26% te verminderen is onvoldoende, stelt het Adviescollege Stikstofproblematiek. Voor herstel van de natuur moet die vermindering minstens gehalveerd worden. Maandag 8 juni presenteerde de commissie het eindadvies ‘Niet alles kan overal’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/5/d/cid601366_shutterstock_6758242_NL_koe_zwartbont.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601469", "title": "Discussie over de eiwitmaatregel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Discussie-over-de-eiwitmaatregel-1.htm" }, "lead": "Landbouwminister Carola Schouten wil een limiet stellen aan de toegestane hoeveelheid eiwit in veevoer. Per september wil zij die voermaatregel invoeren om woningbouw mogelijk te maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/9/9/cid601469_Web%252072%2520DPI-IMG_5633.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-08T11:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }