{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601178", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Tuineigenaren gebruiken meer bestrijdingsmiddelen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tuineigenaren-gebruiken-meer-bestrijdingsmiddelen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601178, "identifier": "mediaitem_601178", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tuineigenaren-gebruiken-meer-bestrijdingsmiddelen-1.htm", "title": "Tuineigenaren gebruiken meer bestrijdingsmiddelen", "lead": "In 2017 werd een Green Deal gesloten met als doel dat particulieren minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken. Maar juist in dat jaar steeg het gebruik van middelen door tuineigenaren. Er werden vooral meer middelen tegen insecten gebruikt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/a/9/cid601178_PIXNIO-46933-725x483.jpg", "width": 725, "height": 483, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 2017 werd een Green Deal gesloten met als doel dat particulieren minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken. Maar juist in dat jaar steeg het gebruik van middelen door tuineigenaren. Er werden vooral meer middelen tegen insecten gebruikt. <\/p>

Doel van de Green Deal ‘Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’<\/a>, die in februari 2017 door rijksoverheid en diverse organisaties getekend werd, is dat particulieren minder chemische gewasbeschermingsmiddelen gaan gebruiken tegen ziekten, plagen en onkruiden. Het idee is dat ze vaker gebruik maken van bijvoorbeeld gronddoek, schoffels en andere niet-chemische methoden. Maar dat doel lijkt nog niet bereikt. <\/p>

Meer insecticiden<\/h2>

Het rapport 'Particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen<\/a>' van het RIVM laat zien dat de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen aan particulieren in de periode 2014-2019 gestegen is. Er was toen sprake van een verdubbeling Juist in 2017, toen de Green Deal getekend werd, was er een flinke stijging te zien. In 2018 en 2019 nam de omvang van de verkoop wel wat af, maar is nog altijd hoger dan in 2014. <\/p>

Wat opvalt is dat particulieren met name meer middelen tegen insecten zijn gaan gebruiken. Het RIVM kan hiervoor geen verklaring geven. Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen - met name glyfosaat - is langzamerhand afgenomen. Tuinliefhebbers zetten steeds vaker middelen in op basis van organische zuren en minder op basis van glyfosaat, aldus het rapport. <\/p>

Azijn<\/h2>

Uit het rapport blijkt ook dat steeds meer tuineigenaren azijn gebruiken als alternatief. Omdat azijn niet tot de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen valt, is het aantal verkochte liters niet meegenomen. Maar het gebruik ervan neemt we toe, terwijl dit ook schadelijk kan zijn voor mens en milieu. Uit het rapport blijkt ook dat twee op de vijf Nederlanders gebruiken helemaal geen onkruidbestrijdingsmiddelen in de tuin. Zij trekken onkruid met de hand uit, gebruiken mechanische methodes of laten het staan. <\/p>" } , { "id": 18909565, "identifier": "element_18909565", "type": "text", "title": "Rapport Particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen", "url": "https://edepot.wur.nl/531972", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Cade Martin, Dawn Arlotta, USCDCP<\/a> on Pixnio<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18909569, "identifier": "element_18909569", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen<\/a>, rapport RIVM 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "De risico’s van azijn bij de bestrijding van onkruid en groene aanslag door particulieren<\/a>, RIVM rapport 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beschikbare chemievrije en chemische methoden en technieken voor tuinonderhoud door particulieren<\/a>. CLM-rapport 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Analyse verkoopcijfers (2014-2017) gewasbeschermingsmiddelen aan particulieren en consumentenonderzoek onkruidbestrijding (2017)<\/a>, rapport RIVM 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "De Vlaamse tuin met of zonder pesticiden Onderzoek naar omgang met pesticiden in 2017<\/a>, Vlaamse Milieumaatschappij, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Green Deal ‘Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’<\/a> Ministerie van Economische Zaken 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18909577, "identifier": "element_18909577", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw<\/a> CTGB", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18909580", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600894", "title": "Mezensterfte door vlooien- en tekenmiddel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mezensterfte-door-vlooien-en-tekenmiddel-1.htm" }, "lead": "Mezensterfte wordt waarschijnlijk niet veroorzaakt door de middelen die gebruikt worden tegen de buxusmot. Het lijkt er meer op dat diergeneesmiddelen die gebruikt worden tegen vlooien en teken bij honden en katten zorgen voor sterfte onder jonge mezen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/b/cid600894_shutterstock_115273534_koolmezen_drie.jpg", "width": 866, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T20:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "Natuur- en landschapsbeheer", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_plantgezondheid", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "GKN2IMPORT", "gkn_gezelschapsdieren", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid", "dww_wild" ], "keywords": [ "Natuur- en landschapsbeheer", "Dierenwelzijn" ], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Vogels, Diergeneesmiddelen", "target_audience_abstract": "Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600043", "title": "Steeds minder pesticiden in Vlaamse tuinen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Steeds-minder-pesticiden-in-Vlaamse-tuinen-1.htm" }, "lead": "Vlaamse tuinliefhebbers kiezen er steeds vaker om geen pesticiden te gebruiken bij het onderhoud van hun tuin. Alternatieven winnen aan populariteit, toch zijn er nog heel wat mensen die chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, vooral mensen met een grote tuin.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/7/f/cid600043_149337077.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601413", "title": "Aangescherpte regels voor gewasbescherming buiten de landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aangescherpte-regels-voor-gewasbescherming-buiten-de-landbouw-1.htm" }, "lead": "Buiten de landbouw mogen professionele gebruikers geen chemische gewasbeschermingsmiddelen toepassen, maar er zijn een aantal uitzonderingen voor de openbare ruimte en grasvelden. Per 1 april zijn deze uitzonderingen aangescherpt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/d/cid601413_juan-gomez-uBqykD-ejsY-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-03T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }