{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601088", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Tuinbouwsector laat tot 2019 lichte groei zien", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tuinbouwsector-laat-tot-2019-lichte-groei-zien-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601088, "identifier": "mediaitem_601088", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tuinbouwsector-laat-tot-2019-lichte-groei-zien-1.htm", "title": "Tuinbouwsector laat tot 2019 lichte groei zien", "lead": "Bedrijven in de tuinbouwketen droegen in 2018 zo'n 21,1 miljard euro bij aan de Nederlandse economie en zijn daarmee goed voor 3,4% van de totale werkgelegenheid. Dit blijkt uit de rapportage Tuinbouwcijfers 2019.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/3/f/cid601088_horticulture-2779709_640.jpg", "width": 640, "height": 408, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen omvat de gehele tuinbouwketen vanaf het bouwen van de kassen, het telen van de zaden tot aan het veilen van groenten, fruit en bloemen. Je kunt die keten in twee subsectoren opsplitsen. De eerste subsector - de primaire productie - bestaat uit bedrijven die zaden, groenten of sierplanten telen. De andere subsector zijn bedrijven rond de tuinbouw zoals toeleveranciers, kassenbouwers, groothandelaren, veilingen of dienstverlenende bedrijven. Die sector levert een flinke bijdrage aan de Nederlandse economie. In 2018 was die bijdrage €21,1 miljard of 2,7% van het bbp, zo meldt het CBS in een persbericht<\/a>. En de keten is met 254.000 arbeidsplaatsen goed voor 3,4% van de totale werkgelegenheid.<\/p>

Lichte groei<\/h2>

In het rapport Tuinbouwcijfers 2019<\/a> worden de economische prestaties van de sector beschreven. Uit het rapport blijkt dat de economische omvang van de sector gegroeid is in vergelijking met 2016 en dat de sector sterk exportgericht is. De omvang van de export (24,5 miljard euro in 2019) is veel hoger dan de omvang van de import (11,5 miljard euro in 2019). De uitvoerwaarde was in 2019 met 16% gegroeid in vergelijking met 2016. De invoerwaarde nam in die periode toe met 23%. In vergelijking met de totale goederenexport is het aandeel van de tuinbouwexport 4,7%.<\/p>

In het rapport zijn ook cijfers opgenomen over het aantal personen dat werkzaam is in de tuinbouw. Zo werkten in 2018 ongeveer 146 duizend personen in de hele tuinbouwketen. Daarvan waren er 125 duizend werknemers. Van die werknemers werkten 56 duizend personen in de primaire productie, 40 duizend in de groothandel en 30 duizend in de overige sectoren. Het aantal werknemers in de keten was licht gegroeid van 120 duizend in 2016 naar 126 duizend in 2018.<\/p>

Binnen de primaire land- en tuinbouw neemt de tuinbouwsector met een aandeel van 40% van de productiewaarden een belangrijke plaats in. Daarbinnen is het grootste aandeel (53%) voor de sierteeltsector. De sectoren groente en fruitteelt en de sector uitgangsmateriaal hebben een aandeel van respectievelijk 32% en 15%.<\/p>" } , { "id": 18906884, "identifier": "element_18906884", "type": "text", "title": "Tuinbouwcijfers 2019", "url": "https://edepot.wur.nl/525319", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Coronoacrisis<\/h2>

In het rapport worden cijfers over 2020 met de effecten van de coronacrisis niet genoemd. Maar uit een persbericht van het CBS blijkt dat de tuinbouwexport flink geraakt wordt. De omvang van export was in april 2020 11% lager dan in april 2019. En de daling was met 35% het hoogst voor de export van snijbloemen. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18906888, "identifier": "element_18906888", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Tuinbouwcijfers 2019<\/a>, CBS juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "De landbouw in de Nederlandse economie<\/a>, rapport Centraal Bureau voor de Statistiek, april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Actuele ontwikkeling resultaten en inkomens in land-en tuinbouw 2019<\/a>, presentatie Wageningen Economic Research & CBS 16 december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18906894, "identifier": "element_18906894", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Daling export tuinbouwproducten in april 2020<\/a>, CBS 25 juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tuinbouw goed voor bijdrage 21,1 miljard<\/a>, Greenity 26 juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Agrimatie, informatie per sector<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18906899", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600678", "title": "4 procent inkomensstijging in de land- en tuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/4-procent-inkomensstijging-in-de-land-en-tuinbouw-1.htm" }, "lead": "De gemiddelde inkomens in de land- en tuinbouw zijn in 2019 licht gestegen in vergelijking met 2018. Maar er zijn grote verschillen. De inkomens in de varkenshouderij zijn gestegen tot gemiddeld €257.000 per arbeidsjaar, terwijl de inkomens in akkerbouw, melkveehouderij en pluimveehouderij daalden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/6/3/cid600678_money-494163_640.jpg", "width": 640, "height": 415, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600814", "title": "Feiten en cijfers Nederlandse veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Feiten-en-cijfers-Nederlandse-veehouderij-1.htm" }, "lead": "Wat is de omvang van de Nederlandse veehouderij? Hoeveel dieren zijn er? En Hoeveel bedrijven? Op verzoek van de minister is een rapport opgesteld met feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/f/cid600814_shutterstock_169165043_koe_veld.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-15T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_paarden", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_paarden", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601127", "title": "Aandeel landbouw in economie afgelopen tien jaar gelijk gebleven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandeel-landbouw-in-economie-afgelopen-tien-jaar-gelijk-gebleven-1.htm" }, "lead": "Het aandeel van de landbouw in de Nederlandse economie is de afgelopen tien jaar vrijwel gelijk gebleven. Het aantal bedrijven is gekrompen, maar de bedrijfsgrootte is toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het CBS.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/e/cid601127_Web%252072%2520DPI-shutterstock_56710660_sproeier_landbouw_.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-12T13:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }