{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601433", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Triple Dairy cursussen voor de melkveehouder", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Triple-Dairy-cursussen-voor-de-melkveehouder-3.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601433, "identifier": "mediaitem_601433", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Triple-Dairy-cursussen-voor-de-melkveehouder-3.htm", "title": "Triple Dairy cursussen voor de melkveehouder", "lead": "Triple Dairy heeft in samenwerking met Groen Kennisnet een nieuwe cursusomgeving voor de melkveehouder ontwikkeld. In de online omgeving vind je verschillende kennisdossiers en kun je deelnemen aan een van de cursussen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/c/b/cid601433_Bles_2020_07_Triple_Dairy_flyer%2520Variant%25202.png", "width": 595, "height": 420, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De online omgeving<\/a> bevat de openbaar toegankelijke kennisdossiers Bodem, Gewas, Koe, Mest en De boer als ondernemer. Daarnaast kun je je via Triple Dairy aanmelden voor de Masterclass 2030 of voor één van de 5 managementtrainingen die in ontwikkeling zijn.<\/p>

Blended learning<\/h2>

Alle cursussen van Triple Dairy, die bij Groen Kennisnet ontsloten worden, zijn samengesteld uit een combinatie van online kennisverwerving en groepsgewijze vertaling naar eigen perspectieven en actieplannen met de deelnemers. <\/p>

De groepsbijeenkomsten vinden plaats onder begeleiding van Triple Dairy en worden ondersteund door diverse (onderzoeks)experts op het gebied van de Nederlandse melkveehouderij.<\/p>

Kennis op Maat<\/h2>

Het cursusmateriaal is ontwikkeld door Triple Dairy in samenwerking met Wageningen Livestock Research in het kader van een Kennis op Maat project (Topconsortium Kennis en Innovatie Agri & Food).<\/p>

De pilot van de eerste cursus, de Masterclass 2030, is in oktober gestart. De eerste reacties van de melkveehouders die deelnemen aan de pilot zijn enthousiast. Kijk voor een preview van de Masterclass 2030 en voor de eerste managementtraining Nieuw Nederlands Weiden op de website.<\/p>" } , { "id": 18917062, "identifier": "element_18917062", "type": "text", "title": "Naar de cursusomgeving", "url": "https://edepot.wur.nl/531643", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Meer weten over Kennis op Maat? Bekijk <\/em>dit bericht<\/a> van Groen Kennisnet.<\/em><\/em><\/p>

<\/p>

(Bron foto: Triple Dairy)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18917066, "identifier": "element_18917066", "type": "text", "title": "Kennis op Maat projecten bij Groen Kennisnet", "url": "https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/over-groen-kennisnet/Kennis-op-Maat-projecten.htm", "html": "" } , { "id": 18917068, "identifier": "element_18917068", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Triple Dairy cursusomgeving<\/a> Wiki Groen kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tweede oproep levert tien nieuwe Kennis-op-Maat-projecten op<\/a> Topsector Agri&Food 1 september 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18917073", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601177", "title": "Uitstoot stikstof en fosfaat daalt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Uitstoot-stikstof-en-fosfaat-daalt-1.htm" }, "lead": "In 2019 werd door de veestapel minder stikstof en fosfaat uitgescheiden via de mest dan in het voorgaande jaar, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de melkveehouderij was de daling het grootst door afname van het aantal runderen met bijna 100 duizend stuks.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/5/cid601177_shutterstock_6144718_mestvork_mesthoop.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601111", "title": "Perspectiefvolle maïsteelt op grasland met strokenploeg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectiefvolle-maisteelt-op-grasland-met-strokenploeg-1.htm" }, "lead": "Het in stroken telen van maïs op grasland is goed voor de bodem. Daarbij maak je gebruik van een ondergrondse strokenploeg die alleen in de rij onder de zode ploegt. Het grasland blijft in tact. Zo zorg je voor behoud van de bodemdiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/8/cid601111_still_youTube_OSP.JPG", "width": 1294, "height": 862, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601181", "title": "Boeren negatiever over kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-negatiever-over-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "Agrarisch ondernemers zijn sinds vorige jaar wat negatiever geworden over kringlooplandbouw als het gaat om economische levensvatbaarheid en praktische realiseerbaarheid, blijkt uit een onderzoek van Motivaction. Veranderende regelgeving wordt als een belangrijk knelpunt genoemd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/3/c/cid601181_leon-ephraim-AxoNnnH1Y98-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-05T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601361", "title": "Hogere eiwitopbrengst voor melkveehouders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hogere-eiwitopbrengst-voor-melkveehouders-1.htm" }, "lead": "In het kader van duurzaamheid is het voor melkveehouders belangrijk om minder buitenlandse eiwitten in te voeren. In de brochure ‘Eiwit van eigen land’ staan maatregelen om de eiwitopbrengst van eigen land te optimaliseren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/5/4/cid601361_Web%252072%2520DPI-Pronk_IMG_3283.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-04T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601453", "title": "Biodiversiteit belangrijk voor kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteit-belangrijk-voor-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "Biodiversiteit is belangrijk voor een gezond ecosysteem. Daarom heeft het ook een belangrijke rol binnen de principes van kringlooplandbouw. Veehouders en akkerbouwers kunnen al snel bijdragen aan biodiversiteit op hun bedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/0/3/cid601453_232.jpg", "width": 950, "height": 633, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }