{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600711", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Trends in voedingsverpakkingen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Trends-in-voedingsverpakkingen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600711, "identifier": "mediaitem_600711", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Trends-in-voedingsverpakkingen-1.htm", "title": "Trends in voedingsverpakkingen", "lead": "De consument wil via het etiket goed geïnformeerd worden over het voedsel dat hij of zij koopt. Maar de verpakking moet ook duurzaam zijn: consumenten willen minder plastic. Voor de retailer zijn verpakkingen steeds vaker onderdeel van het productconcept.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/e/9/cid600711_shutterstock_36825538_supermarkt.jpg", "width": 724, "height": 522, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De consument bepaalt in belangrijke mate trends in verpakkingen, schrijft vakblad Voedingsindustrie in een artikel over trends en ontwikkeling in verpakkingen<\/a>. In het artikel worden verschillende aspecten van verpakkingen besproken. <\/p>

Zo moeten de etiketten op de verpakking informatief zijn. Door de opkomst van online verkoop van voedingsmiddelen groeit de behoefte aan slimme etiketten waarmee je producten in de keten kunt volgen: 'tracking and tracing'. Dat kan bijvoorbeeld via een QR-code.<\/p>

Transparantie<\/h2>

De groeiende behoefte van consumenten aan transparantie over het product is een belangrijke trend, zo blijkt uit het artikel. Consumenten willen om verschillende redenen weten wat de herkomst en de samenstelling van het product is. Ze zoeken naar authenticiteit, naar gezonde producten of duurzaam geproduceerde producten. Soms zijn er medische redenen om te willen weten wat de samenstelling van het product is. Retailers zien dat een etiket steeds meer informatie moet bevatten. De verpakking is voor hen een belangrijk communicatiemedium. Door gebruik te maken van QR-codes kun je veel meer informatie delen die voor een consument interessant is.<\/p>

Composteerbaar<\/h2>

Duurzaamheid is een ander aandachtspunt. Zoals is vastgelegd in het Europees verpakkingsconvenant<\/a> wil Nederland het gebruik van verpakkingsmateriaal beperken en hergebruik stimuleren. Ook consumenten willen minder verpakking. Uit onderzoek blijkt dat 66% van de Nederlanders minder plastic in verpakkingen wil. Je ziet daarom dat plastic vaker wordt vervangen door karton of andere verpakkingen die makkelijker te composteren of te recyclen zijn. Maar ook dan is een goede voorlichting aan de consument belangrijk. In welke afvalstroom moet de verpakking? Wat kun je hergebruiken?<\/p>

Uit het artikel blijkt dat skinverpakkingen in opkomst zijn: een verpakking die als een soort huid strak om een vers product heen zit en het product luchtdicht verpakt. Met zo'n skinverpakking kun je de hoeveelheid plastic fors verminderen. Maar een fabrikant moet dan wel flink investeren om het productieproces aan te passen. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18896290, "identifier": "element_18896290", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "De gemaksconsument wil méér (en minder) : trends en ontwikkelingen<\/a>, artikel Voedingsindustrie maart 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bewaak voedselveiligheid, ook bij duurzame verpakkingen<\/a>, artikel Voedingsindustrie, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzamer verpakken<\/a>, artikel Wageningen World, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tien trends die – mede – het beleid gaan bepalen: de Nederlandse foodservicemarkt in 2015<\/a>, poster FoodService Instituut, 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Convenant verpakkingen<\/a>, 2002", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18896297, "identifier": "element_18896297", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Consumententrends, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18896300", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600321", "title": "Aandacht voor voedselveiligheid bij duurzame verpakkingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-voedselveiligheid-bij-duurzame-verpakkingen-1.htm" }, "lead": "Een plastic verpakking van voedsel is belangrijk voor de houdbaarheid van voedsel, maar plastic is niet duurzaam. Biobased plastic, die soms composteerbaar is, is wel duurzaam. Maar deugdelijkheid van de verpakking is wel een aandachtspunt, met name voor bederfelijk voedsel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/d/1/cid600321_shutterstock_36825538_supermarkt.jpg", "width": 726, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling", "gkn_voedselzekerheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599924", "title": "Duurzame verpakkingsmaterialen in ontwikkeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-verpakkingsmaterialen-in-ontwikkeling-1.htm" }, "lead": "Ons voedsel in de supermarkt is vaak verpakt in glazen flesje en potjes of van fossiele brandstof gemaakte plastic flesjes, bakjes en zakjes. Maar steeds vaker zul je verpakking tegenkomen die biologisch afbreekbaar is. Er zijn steeds meer soorten biobased plastics of ander duurzaam verpakkingsmateriaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/9/6/cid599924_shutterstock_68823886__waterflessen_supermarkt.jpg", "width": 723, "height": 582, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598814", "title": "Duuzame 'Out-of-the-box'-verpakkingen voor zoetwaren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duuzame-Out-of-the-box-verpakkingen-voor-zoetwaren-1.htm" }, "lead": "Hoe kun je tot meer duurzame verpakkingen komen van koekjes, zoetwaren, noten en chocola? Aan welke eisen moet die verpakking voldoen? En hoe kun je rekening houden met de perceptie van de consument? Twee studenten zochten het uit en presenteerden inspirerende ontwerpen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/5/cid598814_danish-butter-cookies-1032894_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-08-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_hbo" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599786", "title": "Meer afbreekbare voedselverpakking", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-afbreekbare-voedselverpakking-1.htm" }, "lead": "Composteerbare verpakking van voedsel is nog een kleine markt, maar er is wel toekomstperspectief. De verwachting is dat de Europese markt voor 'biodegradable foodservice disposables' jaarlijks groeit met 5,5%. Het grootste deel ervan is papieren verpakking.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/8/e/cid599786_pod-shutterstock_146501405_afval_fastfood.jpg", "width": 738, "height": 462, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-07-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599009", "title": "Trends in foodservice", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Trends-in-foodservice-1.htm" }, "lead": "Nederlanders gaan voor gemak, kopen meer voedsel online, zo blijkt uit een trendbeschrijving. Het aandeel groenten en fruit in foodservice-producten groeit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/3/cid599009_56400423.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-03-02T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }