{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601126", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Tool voor meten duurzaamheidsimpact afvalverwerking", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tool-voor-meten-duurzaamheidsimpact-afvalverwerking-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601126, "identifier": "mediaitem_601126", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tool-voor-meten-duurzaamheidsimpact-afvalverwerking-1.htm", "title": "Tool voor meten duurzaamheidsimpact afvalverwerking", "lead": "In grote steden ontstaan initiatieven om zelf afval te verwerken, zoals een wormenhotel of composteerinstallatie. Een door de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelde tool maakt de duurzaamheidsimpact van die initiatieven duidelijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/6/0/cid601126_shutterstock_9060814_voedselresten_compost.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Amsterdam zijn er verschillende initiatieven om lokaal organisch afval te verwerken in wormencompostbakken of een vergistingsinstallaties. En in Hengelo wordt gft-afval met bakfietsen opgehaald om te composteren. Maar de vraag is of die initiatieven milieukundig ook de moeite waard zijn. En wat zijn de economische en sociale effecten van die initiatieven? <\/p>

Tool <\/h2>

Omdat er niet veel onderzoek naar gedaan wordt, is er niet veel over bekend. Voor gemeenten is dat lastig. Ze weten daarom niet of het ook loont die initiatieven te faciliteren. Je zou die initiatieven kunnen analyseren met Life Cycle Analyse (LCA) software, maar dat is tijdrovend en kostbaar. Het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam heeft daarom in het ‘Re-Store’-project een tool ontwikkeld die de duurzaamheidsimpact meetbaar kan maken, bericht vakblad Milieu in een artikel<\/a>. <\/p>

De tool kijkt naar de impact op het broeikaseffect, economische consequenties en sociale aspecten. In de analyse wordt het type afval meegenomen, zoals het aandeel graanproducten, groente, fruit, oliën, vlees of koffiedrab. Het aantal inwoners zegt iets over de omvang van de hoeveelheid organisch afval. En er wordt gekeken naar de manier van verwerking: compostering, compostering door wormen, vergisting of verbranding. <\/p>

Alternatieve verwerkingsmethoden<\/h2>

De waarde van het model is dat alle veranderingen in de afvalketen meegenomen worden. En je kunt met die tool zichtbaar maken wat economische en sociale effecten zijn van alternatieve verwerkingsmethodes. Het model wordt op dit moment getest, zo meldt het vakblad.<\/p>" } , { "id": 18908012, "identifier": "element_18908012", "type": "text", "title": "Artikel vakblad Milieu", "url": "https://edepot.wur.nl/517267", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18908016, "identifier": "element_18908016", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Lokaal organisch afval verwerken, hoe slim is dat?<\/a> Artikel Milieu februari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Buurtenergie in de Wildemanbuurt, een verkenning naar de mogelijkheid om energie te halen uit GFT-afval afval in de Wildemanbuurt, Amsterdam<\/a>, Wetenschapswinkel Wageningen University & Research, 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908020, "identifier": "element_18908020", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "De waarde van organisch afval (Re-StORe)<\/a>. Kenniscentrum techniek, Hogeschool van Amsterdam", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ontwikkeling van Ontwerpregels Re-store Tussenrapportage Re-Store: Duurzame verwerking organische reststromen<\/a>, 2019 HBO Kennisbank", "indentlevel": 0 }, { "item": "Project Re-StORe onderzoekt de impact van oplossingen voor organisch afval<\/a>, Nederland Circulair", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18908025", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_600313", "title": "Energie uit brood en gft-afval", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Energie-uit-brood-en-gft-afval-1.htm" }, "lead": "Het is mogelijk om met een vergistingsinstallatie op bescheiden schaal oud brood en ander organisch afval om te zetten in energie, zo blijkt uit een proef in de Amsterdamse Wildemansbuurt. Het geproduceerde gas kun je omzetten in elektriciteit en warmte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/b/4/cid600313_shutterstock_81486091_gft_bak.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }