{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601603", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Tool voor geïntegreerde gewasbescherming in de glastuinbouw gelanceerd", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tool-voor-geintegreerde-gewasbescherming-in-de-glastuinbouw-gelanceerd-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601603, "identifier": "mediaitem_601603", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tool-voor-geintegreerde-gewasbescherming-in-de-glastuinbouw-gelanceerd-1.htm", "title": "Tool voor geïntegreerde gewasbescherming in de glastuinbouw gelanceerd", "lead": "De IPM (Integrated Pest Management) tool is een hulpmiddel voor weerbaar telen en geïntegreerde gewasbescherming in de glastuinbouw. Glastuinders en adviseurs kunnen de tool gebruiken als checklist en ideeënbron voor het opstellen van een gewasbeschermingstrategie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/f/7/cid601603_86515697.jpg", "width": 1024, "height": 702, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Tijdens een webinar van Glastuinbouw Nederland over geïntegreerd telen op 16 februari werd de IPM tool<\/a> gelanceerd die je als hulpmiddel kunt gebruiken bij de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De tool, die is ontwikkeld in een project van Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research, kun je gebruiken als een hulpmiddel, informatiebron of vraagbaak over allerlei aspecten van IPM en weerbaar telen. <\/p>

Weerbaar telen<\/h2>

De nadruk van de tool ligt op weerbaar telen: een aanpak waarbij preventie van ziekten en plagen centraal staat - zo legt Ellen Beerling uit in het webinar. Het gaat daarbij niet alleen om hygiënische maatregelen of rassenkeuze, maar ook het zorgen voor goede groeiomstandigheden van de plant. Je maakt planten zo weerbaarder, minder vatbaar voor ziekten en plagen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke vijanden. Je zorgt dat de omstandigheden voor die natuurlijke vijanden zo goed mogelijk zijn. De IPM tool moet telers helpen een weerbaar teeltsysteem te ontwikkelen. <\/p>

Preventie, monitoring en de inzet van niet-chemische methoden vormen daarom de kern van de tool. In de tool doorloop je de acht stappen van IPM. Achter elke stap vind je achtergrondinformatie. Zo vind je er informatie over hygiëne, weerbaarheid van planten of een weerbare teeltomgeving en de inzet van natuurlijke vijanden en micro-organismen. Pas als blijkt dat al die preventieve maatregelen onvoldoende werken, kun je bijsturen met mechanische, biologische of fysische bestrijding.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Kaswittevlieg en trips<\/h2>

Tijdens het webinar is de tool toegelicht aan de hand van de aanpak van twee lastige knelpunten in de glastuinbouw: kaswittevlieg en trips. Jeannette Vriend en Jorrit Koeman van Glastuinbouw Nederland gaan in op het beschikbare middelenpakket. Wagenings onderzoeker Gerben Messelink gaat in op de biologie en het gedrag van trips en wittevlieg. De biologische bestrijding wordt toegelicht door Gert-Jan Dillo van Artemis. <\/p>" } , { "id": 18922352, "identifier": "element_18922352", "type": "text", "title": "IPM Tool", "url": "https://edepot.wur.nl/541881", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Thinkstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18922356, "identifier": "element_18922356", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " IPM Tool Weerbaar telen voor een gezond gewas <\/a> Glastuinbouw Nederland", "indentlevel": 0 }, { "item": "Webinar Plantgezondheid - Geïntegreerd telen & IPM Wittevlieg en Trips<\/a> 16 februari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tripsherkenningskaart<\/a>, Wageningen University & Research, juni 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18922361, "identifier": "element_18922361", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research lanceren IPM Tool<\/a>, Glastuinbouw Nederland 16 februari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18922365", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601483", "title": "Uitvoeringsprogramma voor duurzame gewasbescherming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Uitvoeringsprogramma-voor-duurzame-gewasbescherming-1.htm" }, "lead": "In de visie van de Rijksoverheid moet in 2030 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zodanig beperkt zijn dat er nagenoeg geen emissie van die middelen plaatsvindt. Er moet een omslag plaatsvinden naar een duurzaam teeltsysteem met weerbare planten. Het onlangs gepubliceerde uitvoeringsprogramma beschrijft hoe die omslag gerealiseerd kan worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/9/cid601483_tug-5612310_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600663", "title": "Duurzame gewasbescherming in 2030", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-gewasbescherming-in-2030-1.htm" }, "lead": "De Rijksoverheid wil dat er in 2030 nagenoeg geen emissies van gewasbescherming meer naar het milieu optreden en dat er nagenoeg geen residuen van middelen meer op producten te vinden zijn. Dat staat in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/4/cid600663_shutterstock_3674930_bladluis_lieveheersbeestje.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600266", "title": "Gezonde planten centraal tijdens PlantgezondheidEvent 2018", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezonde-planten-centraal-tijdens-PlantgezondheidEvent-2018-1.htm" }, "lead": "De gezondheid van planten stond centraal tijdens het PlantgezondheidEvent op donderdag 8 maart dat LTO Glaskracht organiseerde. De brancheorganisatie wil dat glastuiders in de toekomst gewassen telen in een biologisch ecosysteem, zonder emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Met nieuwe kennis komt die duurzame glastuinbouw dichterbij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/5/f/cid600266_shutterstock_48719800_plant_kiem.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }