{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600615", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Toepassingen Smart Farming voor onderwijs", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Toepassingen-Smart-Farming-voor-onderwijs-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600615, "identifier": "mediaitem_600615", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Toepassingen-Smart-Farming-voor-onderwijs-1.htm", "title": "Toepassingen Smart Farming voor onderwijs", "lead": "", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-07-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Smart Farming biedt mogelijkheden die 10 jaar geleden nog niet voor mogelijk werden gehouden. De eerste stappen bleven steken door een gebrek aan rekenkracht, beschikbare infrastructuur en betaalbare techniek. Rond 2010 vond een kentering plaats. 4G, satellietbeelden, drones, goedkope plaatsbepaling, open software, web-based applications en verbeterde en goedkopere techniek gaven een nieuwe impuls aan Smart Farming met Big Data. <\/p>

Acht applicaties<\/h2>

In het dossier 'Smart Farming ' vind je informatie over de mogelijkheden Akkerweb (Akkerweb is een onafhankelijk en open platform waarop bedrijven en overheden apps beschikbaar stellen) en acht Smart Farming applicaties die door het onderwijs kunnen worden gebruikt (mbo en hbo). Zo is er een applicatie voor het opstellen van een bouwplan, de toepassing van bodemherbiciden, loofdoding of bijbemesting met stikstof.

Het beslissingsondersteunend systeem Nemadicide helpt de akkerbouwer bij de beheersing vaan aatljes en de Phytophthora-app biedt en preventieve beheersingsstrategie op perceelsniveau voor de aardappelziekte Phytophthora infestans. En de app Grip op Gras geeft handvatten om het grasaanbod bij omweiden en maaien te monitoren.<\/p>

Wurks<\/h2>

Het dossier 'Smart farming' is het resultaat van een WURKS-project (Wageningen UR Knowledge Share). Het doel van WURKS-programma is om educatiemateriaal in de agronomische sector up to date te houden en zo in brede zin een schakel te vormen tussen onderzoek en onderwijs. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock <\/em>)<\/p>" } , { "id": 18893651, "identifier": "element_18893651", "type": "list", "title": "Links", "url": "" } ] } ] }