{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601246", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Toegankelijk boekje over stand van zaken biobased plastics", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Toegankelijk-boekje-over-stand-van-zaken-biobased-plastics-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601246, "identifier": "mediaitem_601246", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Toegankelijk-boekje-over-stand-van-zaken-biobased-plastics-1.htm", "title": "Toegankelijk boekje over stand van zaken biobased plastics", "lead": "", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2020-12-17T13:54+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "2025-12-15T00:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT", "Biobased economy", "news_pv", "biobased_economy", "plastic_waste", "bioplastic" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De auteurs Karin Molenveld en Harriëtte Bos hebben de inhoud van de versie uit 2012 volledig geactualiseerd. Molenveld legt uit waarvoor de uitgave bedoeld is: “We geven op toegankelijke wijze inzicht in de productie, verwerking, eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van alle thermoplastische en thermohardende bioplastics die nu op de markt zijn. Maar we gaan bijvoorbeeld ook in op milieuaspecten van bioplastics. Zoals het afvalbeheer van, wat sterk afhankelijk is van de specifieke materiaaleigenschappen. En we brengen in kaart welke aspecten een rol spelen bij de verdere ontwikkeling van bioplastics.”<\/p>

Onderdeel van reeks Groene grondstoffen<\/em><\/h2>

Biobased plastics 2020<\/em> is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over biobased plastics, van ondernemers, studenten en beleidsmakers tot iedereen die gewoon geïnteresseerd is in de stand van zaken rond bioplastics. Het boekje maakt deel uit van de reeks Groene grondstoffen<\/em>, een serie handzame boekjes over ontwikkelingen in de circulaire, biobased economie. De toegankelijkheid van de boekjes wordt gewaardeerd en er was veel behoefte aan een Engelstalige uitgave. Het boekje is gefinancierd door he EU-project BLOOM, dat de kennis over onderzoek en ontwikkeling van de bio-economie bij Europese burgers wil stimuleren. Vorig jaar verscheen een Nederlandstalige uitgave en nu dus ook een Engelse. Beide zijn online beschikbaar. <\/p>" } , { "id": 18911537, "identifier": "element_18911537", "type": "list", "title": "Download boekje Biobased Plastics 2020", "url": "", "items": [{ "item": "Biobased plastics 2020 (Groene Grondstoffen Reeks)", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

WUR Circular & Biobased Economy nieuwsbrief<\/h2>

Dit artikel verscheen in de WUR Circulaire & Biobased Economy nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief ook ontvangen?<\/p>" } ] } ] }