{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601266", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Tips voor kruidenrijk grasland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tips-voor-kruidenrijk-grasland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601266, "identifier": "mediaitem_601266", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tips-voor-kruidenrijk-grasland-1.htm", "title": "Tips voor kruidenrijk grasland", "lead": "Kruidenrijk grasland staat bij veehouders in de belangstelling. Het graslandbeheer moet anders: je moet sturen op kruiden, met minder kunstmest. Er is echter nog geen strak teeltplan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/5/d/cid601266_IMG_2761.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Kruidenrijk grasland is in diverse duurzaamheidsprogramma’s van zuivelfabrieken opgenomen. Daarom is er een toenemende belangstelling, maar veehouders zijn op zoek naar kennis over het graslandbeheer. Welk mengsel zaai je in? Welke aanpassingen zijn nodig in bemesting? Hoe pas je het in binnen het gangbare weide- en maaibeheer? Vakblad Veeteelt zet in een artikel over kruidenrijk grasland<\/a> kennis op een rij.<\/p>

Graslandbeheer<\/h2>

Kruidenrijk grasland zorgt voor meer insecten en een beter bodemleven. Het biedt daardoor meer voedsel voor weidevogels. Het grasland draagt dus bij aan biodiversiteit. Daarnaast zou kruidenrijk grasland ook voor veehouders voordelen op kunnen leveren op droogtegevoelige grond of bij een lagere bemesting. Maar het noodzakelijke beheer is wel anders dan van een hoogproductief grasland met Engels raaigras. Topopbrengsten van 12 ton droge stof per hectare haal je niet, zegt oud-onderzoeker Hein Korevaar in het artikel. <\/p>

Opbrengst<\/h2>

De inzaai van een kruidenrijk grasland vraagt aandacht. Herinzaai geeft meer succes dan doorzaai, zo blijkt uit een enquête van studenten van Aeres Hogeschool Dronten. Wat lastig is, is dat de zaden van kruidenrijke graslandmengsels langzamer kiemen. Het eerste jaar kan de opbrengst daarom tegenvallen. Korevaar schat dat na verloop van tijd een maximale opbrengst van 8 tot 9 ton droge stof per hectare te halen is. De voederwaarde van een kruidenrijk grasland en de opname door het vee is minstens zo goed als dat van Engels raaigras, zo schrijft het vakblad. <\/p>

Bemesting is een aandachtspunt. Een zware bemesting is uit den boze, want gras reageert fel op stikstof. Naast dierlijke mest wordt in het artikel een maximum bemesting van 80 kilo zuivere stikstof per hectare genoemd. Daarnaast is het belangrijk geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toe te passen, want ook dan verdwijnen de kruiden. <\/p>" } , { "id": 18912112, "identifier": "element_18912112", "type": "text", "title": "Vakbladartikel over kruidenrijk grasland", "url": "https://edepot.wur.nl/526019", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Eddy Teenstra WUR Beeldbank)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912116, "identifier": "element_18912116", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Kruidenrijk grasland vraagt geduld<\/a> artikel Veeteelt maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Productief kruidenrijk grasland biedt kansen : Is kruidenrijk grasland echt beter bestand tegen droogte?<\/a> artikel Ekoland 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kruidenrijk gras past in verhaal<\/a>, artikel De Zelfkazer 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Inzaaien van kruiden in grasland : kruiden: mooi voor het oog, functioneel voor vogel en koeien<\/a>, artikel Ekoland 201", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kruidenrijk grasland wordt lucratief<\/a> , artikel VeeteeltGras juli 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912123, "identifier": "element_18912123", "type": "text", "title": "Portal Natuurinclusieve landbouw", "url": "", "html": "" } , { "id": 18912125, "identifier": "element_18912125", "type": "list", "title": "Webinars", "url": "", "items": [ { "item": "Kruidenrijk grasland deel 1<\/a>, Webinar Natuur inclusieve landbouw mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kruidenrijk grasland deel 2<\/a>, Webinar Natuur inclusieve landbouw mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kruidenrijk grasland deel 3<\/a>, Webinar Natuur inclusieve landbouw mei 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912130", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601231", "title": "Intensieve melkveehouderij met kruidenrijk grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Intensieve-melkveehouderij-met-kruidenrijk-grasland-1.htm" }, "lead": "Met 200 koeien is Erve Mentink in Twente een intensieve melkveehouderij. Toch wordt het bedrijf in het project ‘Natuurlijk kapitaal’ als een voorloper beschouwd dat andere ondernemers kan inspireren bij stappen richting natuurinclusief ondernemen. Het bedrijf heeft positieve ervaringen met kruidenrijk grasland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/6/cid601231_shutterstock_284250092_koe_gras_NL.jpg", "width": 910, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601097", "title": "Goede productie van kruidenrijk grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Goede-productie-van-kruidenrijk-grasland-1.htm" }, "lead": "De opbrengst van productief kruidenrijk grasland is even hoog of soms zelfs hoger dan bij regulier grasland. En ook de voederwaarde ervan is vergelijkbaar met die van regulier grasland. Maar het beheer vraagt wel aanpassingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/e/c/cid601097_field-957663_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600912", "title": "Ervaringen met mengsels voor kruidenrijk grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ervaringen-met-mengsels-voor-kruidenrijk-grasland-1.htm" }, "lead": "Een kruidenrijk grasland kan helpen bij weidevogelbeheer of versterking van de biodiversiteit. Ook om functionele redenen voor bedrijfsvoering staat een kruidenrijk grasland in de belangstelling. Voor inzaai van een kruidenrijk grasland zijn er verschillende mengsels.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/0/cid600912_meadow-3866009_1920.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }