{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601362", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Tips voor beter biestmanagement", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tips-voor-beter-biestmanagement-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601362, "identifier": "mediaitem_601362", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tips-voor-beter-biestmanagement-1.htm", "title": "Tips voor beter biestmanagement", "lead": "Een goed biestbeleid komt de gezondheid van kalveren ten goede. Hoewel veel Vlaamse veehouders het goed doen, kan het beter, meldt vakblad Boer&Tuinder. Het vakblad komt met een aantal tips.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/6/cid601362_calf-3680638_1280.jpg", "width": 1280, "height": 815, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierverzorging", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het is algemeen bekend dat kalveren gevoeliger zijn voor ziekte en sterfte wanneer ze onmiddellijk na de geboorte niet voldoende antistoffen binnen krijgen. In de rundveehouderij nemen te veel kalveren nog steeds te weinig biestantistoffen op in het bloed, schrijft vakblad Boer&Tuinder in een artikel<\/a>. Failure of passive transfer<\/em> of FPT is nog steeds in probleem in de rundveehouderij. <\/p>

In het artikel besteedt het vakblad aandacht aan het Veepeilerproject, een Vlaams onderzoeksproject waarin Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Universiteit Gent het biestbeleid op 43 melkvee- en 44 vleesveebedrijven bestudeerden. Dit project gaf meer duidelijkheid over dit probleem op rundveebedrijven. Uit dat onderzoek blijkt dat de melkvee en vleesveehouders over het algemeen op een goede manier omgaan met biest. 17% van de kalveren blijken onvoldoende biestantistoffen te hebben. Dat is niet slecht als je het vegelijkt met andere landen, meldt het vakblad, maar het kan beter. <\/p>

Biestantistoffen<\/h2>

In het onderzoek werd het bloed van 413 kalveren afkomstig van 87 deelnemende bedrijven onderzocht. Kalveren die twee jaar na de start van het project gestorven waren, bleken opmerkelijk lagere gehaltes aan biestantistoffen in het bloed te hebben. Verder bleek dat kalveren met onvoldoende biestantistoffen in het bloed een 2,6 keer zo grote kans te hebben voortijdig te overlijden. Deze resultaten maken duidelijk hoe belangrijk een goed biestbeleid is. <\/p>

In het artikel worden een aantal tips genoemd voor een goed biestbeleid. Zo is het belangrijk de biestkwaliteit te meten. Een kalf moet de eerste 6 uur na de geboorte minstens 150 à 200 gram antistoffen via biest krijgen. Daarom moet je weten hoeveel antistoffen in de biest zit. Dan weet je namelijk hoeveel biest een kalf nodig heeft. <\/p>

Concentratie antistoffen<\/h2>

Het vakblad raadt aan een zo hoog mogelijke concentratie aan antistoffen in het bloed van de kalveren na te streven. Je moet zorgen dat je boven de norm van 10 gram/liter biestantistoffen in het bloed van kalveren zit. Een andere tip is te zorgen dat een kalf zo snel mogelijk biest krijgt. Hoe vroeger het kalf biest krijgt, hoe hoger de concentratie antistoffen is die het kalf opneemt. En een laatste tip is biest koud te bewaren. <\/p>" } , { "id": 18915049, "identifier": "element_18915049", "type": "text", "title": "Artikel over verbetering in biestmanagement", "url": "https://edepot.wur.nl/530045", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: indigoblues38<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18915053, "identifier": "element_18915053", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Nog ruimte voor verbetering in biestmanagement<\/a> Artikel Boer&Tuinder augustus 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Niet alle biest krijgt stempel ‘vloeibaar goud’<\/a>, artikel Veeteelt 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Effect van biestkwaliteit op de groei en gezondheid van het kalf<\/a> Afstudeerwerkstuk, Aeres Hogeschool juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biestmanagement met snelle bloedtest<\/a>, artikel Veehouder en veearts 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18915061", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601346", "title": "Voorkom paratuberculose met biestmelkbehandeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorkom-paratuberculose-met-biestmelkbehandeling-1.htm" }, "lead": "Kalveren tot ongeveer een jaar oud zijn gevoelig voor besmetting met de bacterie die paratuberculose veroorzaakt, een ongeneeslijke darminfectie. Besmetting is te voorkomen door biestmelk te behandelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/b/cid601346_bottle-feeding-calf-15300263874ky.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_kalverhouderij", "gkn_dierverzorging", "dww_melkvee", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_melkvee", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600867", "title": "Goede zorg voor kalveren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Goede-zorg-voor-kalveren-1.htm" }, "lead": "Wat doe je als jonge kalveren ziek worden als gevolg van een infectie? Of wat als ze diarree hebben? Een goede zorg voor zieke kalveren is belangrijk. Daarnaast kun je ook werken aan een goede weerstand.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/4/2/cid600867_shutterstock_207300541_kalf_holstein.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_dierverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600153", "title": "Beste biest van eigen moeder", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beste-biest-van-eigen-moeder-1.htm" }, "lead": "Een pasgeboren kalf kun je het beste biest geven van eigen moeder. Het voorkomt kruisbesmetting, bovendien bouwt een kalf dan sneller zijn immuunsysteem op.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/f/0/cid600153_cow-1766102_1280.jpg", "width": 1152, "height": 713, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-19T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "dww_melkvee", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "dww_melkvee", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600525", "title": "Aandacht voor voeren van kalveren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-voeren-van-kalveren-1.htm" }, "lead": "Een pasgeboren kalf krijgt zo'n drie dagen biest. Daarna kun je overstappen op koemelk of kunstmelk en na verloop van tijd kun je het rantsoen aanvullen met ruwvoer of krachtvoer. De Gezondheidsdienst voor Dieren zet aandachtspunten op een rij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/4/cid600525_D46314E5-4981-4A5E-B62C7545DFEB257A.jpg", "width": 800, "height": 535, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-21T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }