{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601450", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Tijdelijk akkerbeheer voor ontwikkeling naar kruidenrijk grasland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tijdelijk-akkerbeheer-voor-ontwikkeling-naar-kruidenrijk-grasland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601450, "identifier": "mediaitem_601450", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tijdelijk-akkerbeheer-voor-ontwikkeling-naar-kruidenrijk-grasland-1.htm", "title": "Tijdelijk akkerbeheer voor ontwikkeling naar kruidenrijk grasland", "lead": "Een kruidenrijk grasland is vanuit ecologisch perspectief van belang. Maar natuurbeheerders slagen er soms maar moeizaam in een grasland om te vormen: grassen blijven domineren. Je kunt dit doorbreken door tijdelijk akkerbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/8/cid601450_CTLPS4_Copyright_Theo_Rombout.jpg", "width": 862, "height": 573, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het kruiden- en faunarijk grasland is voor natuurbeheerders een beheertype van belang. Binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) is het areaal van dit beheertype (N12.02)<\/a> aanzienlijk. Bovendien is dit type vanuit ecologisch perspectief van belang voor veel diersoorten. Maar veel van deze terrein worden nu vooral gedomineerd door enkele grassoorten zoals gestreepte witbol en gewoon struisgras. Ondanks jarenlange verschraling en maaibeheer, worden de graslanden niet kruidenrijker. Kennelijk is er meer nodig om het grasland om te vormen tot een kruidenrijk grasland.<\/p>

Akkerbeheer<\/h2>

In opdracht van de Vereniging van Bos en Natuureigenaren (VBNE) is in een driejarig onderzoek gekeken of je het grasland kunt omvormen via tijdelijk akkerbeheer. Je breekt de zode open zodat er kansen ontstaan voor kieming en vestiging van kruiden. Het tijdschrift 'De levende natuur' besteedt in een artikel<\/a> aandacht aan dit onderzoek. Op drie locaties in Nederland wordt als beheermaatregel rogge geteeld of is zwarte braak toegepast: een grasland bij Woold bij Winterswijk, landgoed Soeslo in Overijssel en natuurgebied De Scheeken in Noord-Brabant. <\/p>

Uit het artikel blijkt dat tijdelijk akkerbeheer op de relatief voedselarme en droge graslanden een gunstige effect hebben. De kansen voor de ontwikkeling van een kruidenrijk grasland nemen toe. Vermoedelijk wordt het succes groter door na dit tijdelijk akkerbeheer door te gaan met een verschralingsbeheer.<\/p>" } , { "id": 18917631, "identifier": "element_18917631", "type": "text", "title": "Artikel uit De Levende Natuur", "url": "https://edepot.wur.nl/522168", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: fotowedstrijd Groen Kennisnet, Theo Rombouts<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18917635, "identifier": "element_18917635", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Herstel kruidenrijke graslanden op zandgrond door tijdelijk akkerbeheer<\/a>, artikel De Levende Natuur mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Herstel van kruiden- en faunarijke graslanden in het droge zandlandschap<\/a>, eindrapportage VBNE 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kruidenrijke graslanden<\/a>, Kennisblad Veldwerkplaats, VBNE 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18917640, "identifier": "element_18917640", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland<\/a>, informatie BIJ12", "indentlevel": 0 }, { "item": "N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland<\/a>, informatie Natuurkennis", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18917644", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600464", "title": "Handreiking voor natuurherstel op landbouwgrond", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handreiking-voor-natuurherstel-op-landbouwgrond-1.htm" }, "lead": "Natuurherstel op voormalige landbouwgrond is soms lastig te realiseren door de mineralenrijkdom en het ontbreken van gewenste plant- en diersoorten. Een onderzoeksrapport zet kennis op een rij. Voor beheerders is er een handreiking voor omvorming.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/0/cid600464_netherlands-105597_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599883", "title": "Moeizaam herstel van droog zandlandschap", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Moeizaam-herstel-van-droog-zandlandschap-1.htm" }, "lead": "De hoge stikstofdepositie heeft een dramatisch effect op de biodiversiteit in het droge zandlandschap, denk aan heischrale graslanden of stuifzand. Door verzuring degradeert de bodem en is herstel van de biodiversiteit erg lastig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/3/f/cid599883_heathland-334632_960_720.jpg", "width": 960, "height": 686, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601484", "title": "Omvorming naar kruidenrijk grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Omvorming-naar-kruidenrijk-grasland-1.htm" }, "lead": "Graslanden op voormalige landbouwgronden worden soms gedomineerd door enkele grassoorten. Wil je er een kruidenrijk grasland van maken, dan is het soms zinvol om op het perceel tijdelijke akkerbeheer toe te passen met aansluitend inzaai van doelsoorten, zo blijkt uit experimenten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/b/cid601484_flowers-602987_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }