{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601068", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Tijd voor dialoog over de omgang met dieren", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tijd-voor-dialoog-over-de-omgang-met-dieren-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601068, "identifier": "mediaitem_601068", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tijd-voor-dialoog-over-de-omgang-met-dieren-1.htm", "title": "Tijd voor dialoog over de omgang met dieren", "lead": "De omgang met dieren is een thema dat breed leeft in de samenleving en dierenwelzijn gaat veel mensen aan het hart. Maar hoe moeten wij op een goede manier met dieren samenleven en met ze omgaan? En wat is eigenlijk goed? Het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) wil een dialoog tot stand brengen over de omgang met dieren, waarin alle partijen op een constructieve manier deelnemen en waarin verschillende belangen worden meegenomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/e/f/cid601068_Egel%2520in%2520tuin_Wikimedia%2520Commons_m66roepers_530x.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-23T08:21+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T20:30+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_productiedieren", "dww_wild", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_wild", "dww_productiedieren" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Dierethiek", "target_audience_abstract": "Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Op 28 november 2019 vond de tweede CenSAS Dierendialoog<\/a> plaats. Naar aanleiding hiervan is het publieksverslag \"Dierendialoog 2019: stadsdier of natuurmens?!<\/a>\" verschenen.<\/p>

CenSAS Dierendialoog<\/h2>

De CenSAS Dierendialoog is een jaarlijks terugkerend evenement voor iedereen die wil meedenken over de omgang met dieren. De dialoog verbindt wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij met elkaar. Er moet ruimte en respect zijn voor verschillende visies van personen en organisaties over een veelheid aan kwesties. Denk aan kwesties als het scheiden van melkkoeien en hun kalveren, het beheer van de dieren in de Oostvaardersplassen, het gebruik van apen als proefdier of het fokken van rashonden. Wat willen we hier als samenleving mee? Zoveel mensen, zoveel meningen en visies. De een vindt dat dieren gebruikt en gedood mogen worden voor de productie van voedsel, de ander is van mening dat mensen dieren helemaal niet mogen gebruiken. Deze uiteenlopende standpunten maken het lastig om simpele antwoorden en oplossingen te vinden. Laat staan oplossingen waarin iedereen zich kan vinden. <\/p>

Dierendialoog 2019<\/h2>

Tijdens de tweede CenSAS Dierendialoog kwamen ruim 100 personen bijeen in Koninklijke Burgers’ Zoo om in gesprek te gaan over dieren. Er kwamen drie gespreksthema’s en zestien casussen aan bod. De drie thema’s waren: dieren en menselijke activiteiten, dieren in nood en conflicten tussen mens en dier. <\/p>

In het algemeen viel op dat veel deelnemers van mening waren dat de natuur haar gang moet kunnen gaan en mensen niet te vaak moeten ingrijpen. Dieren in nood moeten wel geholpen worden, zeker als de mens verantwoordelijk is voor de ontstane situatie. Het zou goed zijn als de mens de natuur en de dieren daarin meer ruimte geeft en niet al het leefgebied inneemt en alles wil beheren. Dieren kunnen ook geholpen zijn met bijvoorbeeld ecoducten en tunnels. Indien er sprake is van overlast moet die zoveel mogelijk worden voorkomen op diervriendelijke wijze. Op die manier ontstaat balans en een evenwichtig samenleven van mensen, natuur en dieren. Het leefgebied is dus van mensen en dieren samen, waarbij er niet gesproken kan worden van aparte leefgebieden.<\/p>

CenSAS<\/a> staat voor het d<\/em>uurzaam en verantwoord samenleven van mens en dier. Het is een samenwerking tussen de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht en de Animal Sciences Group van Wageningen University & Research.<\/em> <\/p>

Voor deelname aan de CenSAS enquête huisdieren in coronatijd, <\/em>klik hier<\/a>.<\/em><\/p>

(Bron foto: Egel in tuin_Wikimedia Commons_m66roepers)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_18969951", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": ["1001113"]} } , { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_18969952", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "CenSAS, website", "link_url": "https://www.uu.nl/onderzoek/centre-for-sustainable-animal-stewardship" } } , { "identifier": "element_18969953", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Publieksverslag CenSAS Dierendialoog 2019: stadsdier of natuurmens?! nieuwsbericht Universiteit Utrecht, april 2020", "link_url": "http://www.uu.nl/nieuws/publieksverslag-censas-dierendialoog-2019-stadsdier-of-natuurmens" } } , { "identifier": "element_18969954", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Deelname aan enquête huisdieren in coronatijd, CenSAS", "link_url": "https://www.uu.nl/nieuws/samen-kunnen-wij-het-welzijn-van-onze-huisdieren-verbeteren" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }