{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601515", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Tien puntenplan voor een duurzaam voedselsysteem", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tien-puntenplan-voor-een-duurzaam-voedselsysteem-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601515, "identifier": "mediaitem_601515", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tien-puntenplan-voor-een-duurzaam-voedselsysteem-1.htm", "title": "Tien puntenplan voor een duurzaam voedselsysteem", "lead": "De Smart Food Alliance, waaraan zo’n 35 agrofoodbedrijven meedoen, heeft een tien puntenplan opgesteld. Het plan is bedoeld voor politieke partijen om een duurzaam voedselsysteem op de agenda te krijgen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/e/cid601515_Web%252072%2520DPI-shutterstock_251248795_peer_boom.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

“We moeten toe naar een voedselsysteem waarin we slim omgaan met onze hulpbronnen en kennis en waarbij we nieuwe technologieën inzetten om toekomstbestendige business te ontwikkelen”, aldus Marcel Schuttelaar, oprichter van communicatie- en adviesbureau Schuttelaar & Partners en initiatiefnemer van deze alliantie. <\/p>

De Smart Food Alliance (SFA) pleit ervoor om de transitie naar een gezond, duurzaam en eerlijk voedselsysteem te verankeren in voedselbeleid. Daarom heeft SFA een tien puntenplan<\/a> opgesteld metsuggesties voor dit beleid.<\/p>

Samenhangend voedselbeleid<\/strong><\/h2>

In het plan staat dat een samenhangend voedselbeleid belangrijk is. Zo stelt SFA voor om een plan te maken voor betere afstemming tussen ministeries op het gebied van duurzame voedselproductie en gezonde voeding. Ook kunnen middelgrote bedrijven een regierol op zich nemen en zijn daarnaast veerkrachtige voedselketens van belang.<\/p>

Duurzame en klimaatneutrale voedselproductie<\/strong><\/h2>

Duurzame en klimaatneutrale voedselproductie moet de norm worden volgens SFA. Om dit voor elkaar te krijgen is een transitiesubsidie belangrijk die de overstap naar een duurzame productiemethode laagdrempeliger maakt. Ook zou de wetgeving aangepast moeten worden om experimenteerruimte te geven aan innovatieve bedrijven. Een ander idee is dat op landbouwgrond die is vrijgekomen door bedrijfsbeëindign vanwege de stikstofmaatregelen, duurzame vormen van voedselproductie moeten plaatsvinden.  <\/p>

Gezonde voeding<\/strong><\/h2>

Een gezonde leefomgeving is van belang. Om dit voor elkaar te krijgen, is het voorstel om een 0% btw-tarief in te stellen voor groenten en fruit. Ook vinden de deelnemende bedrijven dat er richtlijnen moeten komen voor een gezonde voedselomgeving. De nutri-score, waarmee je in één oogopslag kunt zien hoe gezond een product is, moet op korte termijn ingevoerd worden. Verder moet de overheid richtlijnen en maatregelen opstellen waar een gezonde voedselomgeving aan zou moeten voldoen.<\/strong><\/p>

Eerlijke prijs <\/strong><\/h2>

Als laatste punt wordt een eerlijke prijs genoemd. Het gaat daarbij om eerlijke handel en het maken van afspraken voor het doorberekenen van milieu-, sociale en gezondheidskosten. <\/p>

<\/p>" } , { "id": 18919683, "identifier": "element_18919683", "type": "text", "title": "Tien puntenplan", "url": "https://edepot.wur.nl/525421", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/strong><\/p>

<\/strong><\/p>

 <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18919687, "identifier": "element_18919687", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Tien Puntenplan<\/a> Brochure Smart Food Alliance", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eiwittransitie in perspectief : Duurzaam en gezond eten<\/a> Voedingsmagazine, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toekomstige voedselproductie : een portret van pionierende boeren die bijdragen aan kringlooplandbouw in Nederland <\/a> Rapport Wageningen Economic Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Van banaan tot zuivel : boodschap kost vaak meer dan de prijs aan de kassa <\/a> NRC Handelsblad, 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "id": 18919693, "identifier": "element_18919693", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "www.smartfoodalliance.nl<\/a>", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18919696", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601241", "title": "Voedseldilemma's in Afrika", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedseldilemmas-in-Afrika-1.htm" }, "lead": "In Afrika zullen vanwege de bevolkingsgroei en de klimaatverandering grote problemen ontstaan rond de voedselvoorziening. Dilemma’s en mogelijke oplossingen komen aan bod in het gratis e-book van de Volkskrant 'Hoe voeden we 10 miljard monden in 2050'?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/9/a/cid601241_DPI-shutterstock_5432278_markt_afrika_fc599303_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_voeding", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601150", "title": "Verduurzaming landbouw in EU met 'Farm to fork'-strategie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-landbouw-in-EU-met-Farm-to-fork-strategie-1.htm" }, "lead": "De Europese Commissie wil dat in 2030 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gehalveerd is, het gebruik van meststoffen met 20% vermindert en dat 25% van de landbouwgrond gebruikt wordt voor biologische landbouw. Dat staat in de op 20 mei vastgestelde ‘Farm to Fork’-strategie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/d/7/cid601150_hanna-schwichtenberg-dWGIyfMCzO4-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }