{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601563", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Test lespakket Biodiversiteit en Kringlooplandbouw Melkveebedrijven", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Test-lespakket-Biodiversiteit-en-Kringlooplandbouw-Melkveebedrijven-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601563, "identifier": "mediaitem_601563", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Test-lespakket-Biodiversiteit-en-Kringlooplandbouw-Melkveebedrijven-1.htm", "title": "Test lespakket Biodiversiteit en Kringlooplandbouw Melkveebedrijven", "lead": "Een lespakket voor het mbo over de toepassing van biodiversiteit en kringlooplandbouw op melkveebedrijven is in samenwerking tussen Wageningen University & Research en bijna alle Nederlandse groene mbo-scholen ontwikkeld. Studenten actief betrekken bij deze thema’s en leren om doelgericht te werken aan een meer natuurinclusieve melkveehouderij zijn de belangrijkste doelen van het pakket.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/f/a/cid601563_startscherm%2520lespakket.JPG", "width": 1585, "height": 892, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-23T11:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_practoraat", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Biodiversiteit, kringlooplandbouw en natuurinclusieve melkveehouderij staan sterk in de belangstelling. Wat kun je er aan doen en hoe kan het bijdragen aan het verdienmodel van de melkveehouder, zijn belangrijke vragen. Niet alleen voor boeren, maar ook voor studenten die mbo-onderwijs voor de opleiding melkveehouderij volgen. Het nieuwe lespakket geeft antwoord op deze vragen. Het lespakket is geschikt voor het combineren van e-learning, klassikaal leren en praktijkleren.<\/p>

Natuurinclusieve maatregelen<\/h2>

In de afgelopen jaren zijn door onderzoek en bedrijfsleven hulpmiddelen hiervoor ontwikkeld zoals de KringloopWijzer en de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Daarnaast komen ook programma’s waarbinnen gericht gewerkt wordt aan natuurinclusieve maatregelen op melkveebedrijven uitgebreid aan bod. Onder andere zuivelfabrieken en agrarische collectieven van natuur beherende boeren bieden zulke programma’s aan. In het lespakket wordt ook vooruit geblikt naar toekomstige EU-programma’s die boeren kunnen ondersteunen die werken aan biodiversiteit. <\/p>

Test van het lespakket<\/h2>

Van eind april tot begin juni 2021 kunnen melkveehouderij-docenten op AOC’s een test van het nieuwe lespakket uitproberen. Ze kunnen dan ook beoordelen of ze het willen inzetten in het volgende schooljaar. Ook melkveehouders en bedrijfsadviseurs nodigen we uit om een kijkje te nemen. De ontwikkelaars gebruiken de testervaringen om in de zomermaanden nog kleine aanpassingen te doen. Begin september 2021 komt dan de definitieve versie beschikbaar die in het nieuwe schooljaar gebruikt kan worden.<\/p>

Meer weten? Neem dan contact op met:
<\/strong>Jelle Zijlstra, Wageningen Livestock Research, jelle.zijlstra@wur.nl<\/a>,
Janneke Beckers, Citaverde College,
j.beckers@citaverde.nl<\/a><\/p>

In de docentenhandleiding<\/a> vindt u meer informatie over de navigatie van het lespakket en gaan we ook dieper in op manieren om de lessen middels blended learning toe te passen. We raden u aan deze handleiding door te nemen voordat u het lespakket gaat bekijken. <\/p>" } , { "id": 18921341, "identifier": "element_18921341", "type": "text", "title": "Lespakket + docenthandleiding + reader", "url": "https://edepot.wur.nl/545919", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: startscherm lespakket biodiversiteit & kringlooplandbouw op melkveebedrijven)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18921345, "identifier": "element_18921345", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Lesmodule Biodiversiteit & kringlooplandbouw op Melkveebedrijven<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Docentenhandleiding<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Reader<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18921350, "identifier": "element_18921350", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Kennis op Maat projectpagina<\/a> Kennisonline WUR", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dienstverlening Groen Kennisnet voor Kennis op Maat projecten", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18921355", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601256", "title": "Snelle verbetering biodiversiteit bij natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Snelle-verbetering-biodiversiteit-bij-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "Al na twee jaar zie je een verbetering van de biodiversiteit wanneer je op landbouwpercelen natuurinclusieve beheermaatregelen toepast. Door minder te mesten en een exentensiever gebruik van grond neemt het aantal regenwormen toe. Dat blijkt uit onderzoek van studenten van HAS Hogeschool.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/1/cid601256_O1GIRF_Copyright_Michel_Kleefman.jpg", "width": 862, "height": 646, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601847", "title": "Aanbevelingen voor landbouwinclusieve natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanbevelingen-voor-landbouwinclusieve-natuur-1.htm" }, "lead": "De familie van de Pol wil het agrarisch bedrijf bij Lexkesveer in de Wageningse uiterwaarden omvormen naar een bedrijf voor natuurbeheer waarbij maaien, hooien en beweiden de kern van de beheermaatregelen vormen. Voor deze landbouwinclusieve natuur verkende CLM de mogelijkheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/2/cid601847_shutterstock_147646037_dijk_grasland.jpg", "width": 872, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601587", "title": "Versterking biodiversiteit in glastuinbouwgebied", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Versterking-biodiversiteit-in-glastuinbouwgebied-1.htm" }, "lead": "De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Om het tij te keren nemen ook Nederlandse glastuinders hun verantwoordelijkheid: rond kassen werken ze aan een meer biodiverse beplanting. Meer zweefvliegen op aangelegde bloemstroken kunnen zelfs een bijdrage leveren aan biologische bestrijding van plagen in de kas.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/1/6/cid601587_glastuinbouw_147298790.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601652", "title": "Meerjarige samenwerking tussen onderwijs en kringlooplandbouwbedrijf Ecolana", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meerjarige-samenwerking-tussen-onderwijs-en-kringlooplandbouwbedrijf-Ecolana-1.htm" }, "lead": "Hogeschool van Hall Larenstein en Nordwin College gaan samenwerken met het agrarisch samenwerkingsverband Ecolana, een kringlooplandbouwbedrijf in het noorden van Friesland. Studenten leren zo hoe je de principes van kringlooplandbouw kunt toepassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/0/cid601652_fs2DSC_1316.jpg", "width": 1800, "height": 1200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-19T16:26+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }